CVABPCMN Management služeb cestovního ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2023
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Václavínková (cvičící)
Ing. Jakub Vacha (cvičící)
Garance
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Rozvrh
Po 12:15–13:50 VD110
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CVABPCMN/02: Čt 8:55–9:40 VD110, K. Václavínková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 )) && ( PEMBPMNM Management || PEMBPMNG Management )
Do kurzu je možné se přihlásit až po absolvování kurzu Management. Požadavky na studenta: Aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry, účast na odborných přednáškách, vypracování seminární práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/25, pouze zareg.: 3/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základní nabídkou služeb cestovního ruchu, jejich specifikacemi, strukturou, podmínkami realizace a jejich organizací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy základních služeb cestovního ruchu;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční trendy v nabídce služeb cestovního ruchu;
- popsat faktory, jež ovlivňují poskytování služeb cestovního ruchu;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v jednotlivých typech služeb cestovního ruchu;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti tvorby nabídky služeb cestovního ruchu;
Osnova
 • 1. Charakteristika služeb cestovního ruchu, význam pro cestovní ruch Cestovní ruch a jeho vývoj, charakteristika, ekonomika a průmysl cestovního ruchu, trh cestovního ruchu, spotřeba a specifické znaky služeb cestovního ruchu ? rozdělení, požadavky kvality, specifikace a jejich význam v rozvoji cestovního ruchu.
  2. Zprostředkovatelské služby v cestovním ruchu, touroperátorská činnost Základní charakteristiky služeb zprostředkovatelských, jejich význam, klasifikace, provozování cestovních kanceláří, činnost cestovních agentur a turistických informačních center, legislativa cestovního ruchu, vytváření zájezdů, smluvní podmínky, ochrana spotřebitele.
  3. Dopravní služby v cestovním ruchu Služby dopravních podniků, význam dopravy v cestovním ruchu, služby železniční, autokarové, letecké, lodní a vodní dopravy, specifická dopravní zařízení v cestovním ruchu.
  4. Služby pojištění v cestovním ruchu Význam pojištění v cestovním ruchu, pojistné riziko a řešení pojistné události při cestách do zahraničí a v tuzemsku, cestovní pojištění ? druhy a pojistné produkty, pojištění cestovní kanceláře proti insolvenci.
  5. Služby ubytovacích zařízení Charakteristika, specifikace a význam ubytovacích zařízení, klasifikace a kategorizace, management a nabídka služeb ubytovacích zařízení, služby pro specifické skupiny hostů.
  6. Služby stravovacích zařízení Stravovací služby a jejich význam v cestovním ruchu, charakteristika, specifikace a klasifikace stravovacích zařízení a stravovacích služeb, řízení stravovacích podniků, vytváření nabídky stravovacích zařízení.
  7. Lázeňské služby Historický vývoj a význam lázeňství a lázeňské péče, lázeňská zařízení ? rozdělení a specifikace, lázeňská péče a nabídka lázeňských pobytů - druhy a typy, řízení lázeňského zařízení, význam volnočasových aktivit v lázeňské péči, české a světové lázeňství, role lázeňství v rozvoji cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • KOSTKOVÁ, M. Služby cestovního ruchu. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-968-8. info
  doporučená literatura
 • BERÁNEK, J. a kol. Moderní řízení hotelového provozu. Praha: MagConsulting, 2016. ISBN 978-80-86724-45-4. info
 • KOSTKOVÁ, M. Management služeb cestovního ruchu. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora., 2011. ISBN 978-80-7248-510-9. info
 • NEUFUS, J. a F. KŘÍŽEK. Moderní hotelový management. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3868-0. info
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. 1. časť. Banská Bystrica: EkF UMB, 2011. ISBN 978-80-89090-93-8. info
 • ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. 2. časť. Banská Bystrica: EkF UMB, 2011. ISBN 978-80-89090-94-5. info
 • GUČÍK, M. a kol. Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica: EkF UMB, 2010. ISBN 978-80-89090-67-9. info
 • HORNER, S. and J. SWARBROOKE. Business travel and tourism. London: Routledge, 2001. ISBN 0 7506 43927. info
 • KOLEKTIV. Služby a cestovný ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava, semináře, expertní přednášky, seminární práce, diskuse ve skupině.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení - písemná zkouška, seminární práce, účast na expertních přednáškách, aktivita na seminářích, nepovinná účast na přednáškách.
Informace učitele
Požadavky na studenta pro absolvování kurzu: Vypracování seminární práce a její úspěšná obhajoba (20 % hodnocení), aktivní zapojení do výzkumné činnosti katedry (10 % hodnocení), účast na expertních přednáškách (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2023/CVABPCMN