INMBPZIE Informatika pro ekonomy I.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2014
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Josef Botlík (cvičící)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dalibor Hula (cvičící)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. František Koliba, CSc. (cvičící)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíle seznámit studenty se základy používání informačních systémů podnicích, cestovním ruchu a veřejné správě, dále s principy technického řešení počítačů a jejich periferií, počítačových sítí dále s obecnými principy operačních systémů zejména práce s počítači pod operačním systémem Windows, užívání fakultní počítačové sítě, dále s nástroji MS Office - MS Word , MS PowerPoint , prezentovat alternativní nástroje k MS Office zejména Open Office org.
Osnova
 • 1. Pojem informace.
  2. Technické prostředky počítače.
  3. Prostředí WINDOWS a office 2013.
  4. Prostředí cloud
  5. Bezpečnost a právo na Internetu
  6. Obecná charakteristika textových editorů.
  7. MS Word.
  8. MS Word
  9. Základy tvorby prezentací s použitím MS PowerPoint.
  10. Základy tvorby prezentací s použitím Open Office Impress.
  11. Open Office Writer.
  12. Open Office Writer.
  13. Automatizace práce s dokumentem.
  1. Pojem informace. Základní principy tvorby, uchování a výměny informací pomocí výpočetní techniky. Stručná historie vývoje informatiky. Síť SLUNET, uživatel sítě, práce v síti, síťové služby Internet (elektronická pošta, www).
  2. Technické prostředky počítače, klávesnice; uspořádání vnějších pamětí, operační systémy,
  uživatelské nastavení základních prvků počítače
  3. Prostředí WINDOWS, aplikace ve WINDOWS, průzkumník, ovládací panely. Úvod do MS Office2013
  4. Základní informace o prostředí cloud a jeho používání
  5. Bezpečnost a právo na Internetu. Bezpečnostní rizika, problematika virů, a malware, ochrana. Právní otázky spojené s používáním software, open source problematika.
  6. Obecná charakteristika textových editorů.
  7. MS Word - Struktura dokumentu, práce s dokumentem, uživatelské prostředí MS Word, odstavce, styly. Editační a korekturní nástroje, formátování, číslování, styly.
  8. MS Word - oddíly, tabulky, grafické objekty, grafy,slučování dokumentů, sledování změn, hromadná korespondence, komunikace mezi aplikacemi.
  9. Základy tvorby prezentací s použitím MS PowerPoint.
  10. Základy tvorby prezentací s použitím Open Office Impress.
  11. Open Office Writer- Struktura dokumentu, práce s dokumentem, uživatelské prostředí, odstavce, styly. Editační a korekturní nástroje, formátování, číslování, styly..
  12. Open Office Writer - oddíly, tabulky, grafické objekty, grafy
  13. Automatizace práce s dokumentem, záznam makra v prostředí MS Word.
Literatura
  povinná literatura
 • Weber, J., H. Taming Apache OpenOffice Ver. 3.4. Getting Started. Friends of Open Documents, 2013. ISBN 9781921320323. info
 • Shelly, G., B., Vermaat, M. Microsoft Office 2010: Introductory. Boston: Course technology, 2010. ISBN 10-10-4390-7838-9. info
 • SLANINOVÁ, K., VYMĚTAL, D. OpenOfiice writer 3.2.: Řešené příklady. Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-619-9. info
 • PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Windows 7 průvodce začínajícího uživatele. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3210-7. info
 • VYMĚTAL, D. Základy informatiky pro ekonomy. Karviná, 2009. ISBN 978-80-7248-534-5. info
 • PROCHÁZKA, D. Windows Vista. Snadno a rychle. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2179-8. info
 • SLANINOVÁ, K., OTTE, V. Word 2007: Řešené příklady. Karviná: OPF SU, 2008. ISBN 978-80-7248-490-4. info
 • PECINOVSKÝ, J. PowerPoint2007. Snadno a rychle. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1960-0. info
 • PÍRKOVÁ, K. Word 2007 Podrobná uživatelská příručka. Brno, 2007. ISBN 978-80-2511-571-8. info
 • PECINOVSKÝ, J. OpenOffice.org 2.0. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1016-1. info
  doporučená literatura
 • A lot of examples can be found by Google under the keywords OpenOffice Textbooks, MS Office Textbooks. info
 • Časopisy a web. URL info
 • BŘÍZA, V. PowerPoint 2007. Podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2178-1. info
 • PECINOVSKÝ, J. Windows Vista. Podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2210-8. info
 • LAPÁČEK, J. OpenOffice.org. Praha: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0360-9. info
 • STEVEN, R. Programujeme makra ve Wordu. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-273-4. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
Seminární práce, zkouška, účast na seminářích min 70% kombinovaná zkouška.
Jiná zátěž: vyhledávání a zpracování zdrojů na internetu.


AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž38
Přednáška13
Seminář26
Zkouška40
Celkem117
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.