INMBPZIE Informatika pro ekonomy I

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tomáš Barčák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tereza Ikášová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 12:15–13:00 VS
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMBPZIE/01: Čt 10:35–12:10 B208, T. Barčák
INMBPZIE/02: Út 8:55–10:30 B208, T. Barčák
INMBPZIE/07: Út 10:35–12:10 B208, T. Barčák
INMBPZIE/08: Út 13:05–14:40 B208, T. Barčák
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ! NOWANY ( INMBAINF Informatics )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 210 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 91/210, pouze zareg.: 0/210
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty teoretickým základům a praktickým dovednostem potřebným pro práci s firemními dokumenty a daty. Studenti se naučí efektivitě při práci s PC, v počítačové síti, textovými editory a softwary pro tvorbu prezentací. Vedle teoretického základu je kladen důraz na praktické dovednosti, kdy v rámci seminářů studenti provádějí praktické příklady pomocí příslušného software.
Osnova
 • 1. Informatika v podniku
  Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, výměny a uchování informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání v podniku. Hardware. Architektura počítačů. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení.
  2. Operační systémy
  Operační systém Windows. Architektura OS Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení.
  3. Práce v počítačové síti
  Počítačové sítě. Internet. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Antivirové programy. Cloud computing.
  4. Textové editory
  Textový editor MS Office Word a LibreOffice Writer. Možnosti využití. Tvorba a editace dlouhých dokumentů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  5. Firemní prezentace
  Zásady tvorby prezentací. Struktura prezentace. Tvorba prezentací v MS Office PowerPoint a LibreOffice Impress.
  6. Vývojové trendy v oblasti podnikové informatiky
  Inteligentní systémy. Inteligentní software. Virtuální a rozšířená realita. Konverzační systémy. Digitální technologické platformy.
Literatura
  povinná literatura
 • KLATOVSKÝ, Karel. PowerPoint 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023, 80 s. ISBN 978-80-7402-452-8. info
 • KLATOVSKÝ, Karel. Word 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023, 120 s. ISBN 978-80-7402-450-4. info
 • KLATOVSKÝ, Karel. Windows 11 - Praktická příručka. Prostějov: Computer Media, 2022, 232 s. ISBN 978-80-7402-453-5. info
 • OTT, Vlastimil. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. URL info
  doporučená literatura
 • PECINOVSKÝ, Josef a Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019, 319 s. ISBN 978-80-247-2303-7. info
Informace učitele
Zpracování prezentace v MS PowerPoint nebo LibreOffice Impress. Získání znalosti softwarových nástrojů OS Windows, MS Office Word a LibreOffice Writer a jejich využití ve firemní praxi. Minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMBPZIE