INMBPZIE Informatika pro ekonomy I

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Josef Botlík (cvičící)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Górecki, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. František Koliba, CSc. (cvičící)
Ing. Michael Kubát (cvičící)
Ing. Martin Nikorjak (cvičící)
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními pojmy z oblasti informatiky a naučit uživatelské ovládání počítače, práci s textovým editorem a softwarem pro tvorbu prezentací.
Osnova
 • 1. Stručná historie vývoje informatiky. Základní principy tvorby, uchování a výměny informací pomocí výpočetní techniky. Informační a komunikační technologie (ICT) a jejich využívání ve firmě.
  2. Software. Systémové a aplikační softwarové vybavení. Hardware. Architektura počítačů
  3. Internet. Bezpečnostní hlediska při používání Internetu. Elektronická pošta. Sociální média. Cloud Computing
  4. Operační systém Windows. Průzkumník. Správa souborů. Ovládací panely. Uživatelské a systémové nastavení
  5. Ochrana počítače v počítačové síti. Bezpečnostní zásady práce s výpočetní technikou. Antivirové programy
  6. Úvod do kancelářských aplikací. Komerční a open source produkty. Textové editory
  7. Textový dokument. MS Office Word - text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje. Příprava tiskových výstupů
  8. MS Office Word - tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference, sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Komunikace mezi aplikacemi
  9. MS Office Word - automatizace práce s dokumentem. Záznam makra a jeho úpravy
  10. Základy tvorby prezentací s použitím MS PowerPoint a LibreOffice Impress
  11. LibreOffice Writer - text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje. Příprava tiskových výstupů
  12. LibreOffice Writer - tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference, sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Komunikace mezi aplikacemi
  13. Trendy vývoje informatiky a její využití ve firmě a běžném životě
Literatura
  povinná literatura
 • PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013. Praha: Computer Press, 2013. ISBN 9788025141021. info
 • ECCLESTONE, T. Use Libreoffice Impress: The Beginners Guide. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 9781500851170. info
 • PECINOVSKÝ, J. Windows 8 - Průvodce začínajícího uživatele. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024743394. info
  doporučená literatura
 • KRÁL, M. PowerPoint 2013 - Snadno a rychle. Praha: Grada, 2013. ISBN 9788024747286. info
 • KALUŽA, J. a L. KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929835. info
 • KLATOVSKÝ, K. a P. NAVRÁTIL. 333 tipů a triků pro MS Office 2013. Praha: Computer Media, 2011. ISBN 9788074021473. info
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=1065
Zpracování prezentace v MS PowerPoint nebo LibreOffice Impress. Získání znalosti softwarových nástrojů OS Windows, MS Office Word a LibreOffice Writer a jejich využití ve firemní praxi. Minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu, zpracování cizojazyčných zdrojů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.