CVABPCDM Destinační management

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
  povinná literatura
 • KOTÍKOVÁ, H. a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Cestovní ruch a rekreace: Organizace, řízení a marketing v destinaci. Olomouc: Papírtisk, 2014. ISBN 978-80-244-4430-7. info
 • PALATKOVÁ, M. Marketingový management destinací. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2. info
 • VANÍČEK, J. Destinační management a marketing. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Vzdělávací modul 3. Jihlava: Vysoká škola polyte, 2008. info
  doporučená literatura
 • PLZÁKOVÁ, L. a P. STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice ? minulost, současnost, budoucnost. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-593-1. info
 • NEJDL, K. Management destinace CR. Praha: VŠH, 2010. ISBN 978-80-87411-08-7. info
 • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing destinace cestovního ruchu. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-56-4. info
 • FORET, M. a V. FORETOV. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0207-X. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2021, zima 2022.