CVABPCKO Komunikační dovednosti v cestovním ruchu

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Chylková (cvičící)
Garance
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Literatura
    povinná literatura
  • VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5385-0. info
  • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4485-8. info
  • BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4821-4. info
    doporučená literatura
  • FRITZSCHE, T. Jak přesvědčivě vyjednávat. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5726-1. info
  • ZAMYKALOVÁ, M. Mezinárodní obchodní jednání. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-28-2. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.