CVABAICO Intercultural Communication

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Krystyna Heinz (přednášející)
PhDr. Krystyna Heinz (cvičící)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Culture specifics of international communication in marketing
 • Intercultural communication and its specifics. Language and culture. Culture values and their impact on communication in marketing. Culture dimensions and their practical application in marketing. Case studies illustrating various aspects of culture dimensions.
 • 2. Business Organization and Culture, Division of Cultures
 • Defining culture. Cultural and cross-cultural awareness. Types of culture. National identity. Division according to Hofstede, Trompenaars, and Lewis.
 • 3. Verbal and Non-Verbal Communication, Effective Communication Listening skills. Oral communication skills. Reading skills.
 • Effective writing skills. Personal Appearance, gestures, and postures. Body and time language. Facial expression. Eye contacts. Essentials of effective communication. Communication techniques. Barriers to communication.
 • 4. Communication as skill for career and Cross-Cultural Communication
 • Business communication. Presentation skills. Telephone skills. Time and stress management. Soft skills. The Czech and Slovak Business culture. Specifics of chosen countries.
 • 5. Business etiquette
 • Status and formality. The first impression. Communication style. Dress code. Greetings. Introduction. Personal space. Business cards. Small talk. Having lunch or dinner. Drinks.
 • 6. Meetings and negotiations
 • Preparation. Agenda. Communication. Content. Process. Culture differences. Agreement. Disagreement. Conclusion. Tasks. Relationship building. Rules of negotiating in a different culture. Body language. Useful phrases.
 • 7. Written communication
 • Applying for a job. CV. Cover letter. Email application. Reporting to the manager. Solving complaints. Advertising. Producing a questionnaire.
Literatura
  povinná literatura
 • KAJZAR P. a M. CHYLKOVÁ, 2019. Intercultural Communication. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-376-5.
 • HEINZ, K., 2014. Intercultural Communication. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-018-4.
 • QUINTANILLA, K. M. and S. T. WAHL, 2011. Business and Professional Communication. Los Angeles: Sage Publications, Inc. ISBN 978-1-4129-6472-2.
  doporučená literatura
 • CROUCHER, S. M., 2017. Global Perspectives on Intercultural Communication. New York and London: Taylor & Francis. ISBN 9781317506539.
 • KABÁTEK, A. and O. LOŠŤÁKOVÁ, 2010. Obchodní a manažerská prezentace. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3344-9.
 • PIKHART, M., 2013. Interkulturní komunikace v globálním obchodě. Perspektiva interkulturního managementu. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-80-7435-255-3.
 • VYBÍRAL, Z., 2009. Psychologie komunikace. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-387-1.
Metody hodnocení
seminar work and final written test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, zima 2021.