MU11185 Aplikovaná statistika II

Matematický ústav v Opavě
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Samuel Joshua Roth, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tesarčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
( MU20027 Aplikovaná statistika I || MU11160 Aplikovaná statistika ) && TYP_STUDIA ( B )
Předpokládá se, že student je obeznámen s látkou probíranou v předmětu Aplikovaná statistika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek a cvičení z předmětu Aplikovaná statistika II je seznámení s Bayesovskou statistikou a jejími praktickými metodami.
Osnova
 • Obsah předmětu - hlavní tématické bloky:
  1. Statistické modely.
  2. Geometrie prostoru rozdělení pravděpodobností.
  3. Singulární statistické modely.
  4. Variační Bayesovské metody.
  5. Hierarchické modely.
  6. Pseudo-Bayesovské metody: EM-algoritmus. Empirické Bayesovské metody.
  7. První seznámení se stochastickými diferenciálními rovnicemi.
  8.Kalmanovy filtry.
  9. Dynamické filtry.
  10. Účelné řízení pod náhodnými vlivy.
Literatura
  povinná literatura
 • Christian P. Robert. The Bayesian choice: From decision-theoretic foundations to computational implementation. New York, 2007. info
  doporučená literatura
 • Sumio Watanabe. Algebraic geometry and statistical learning theory. New York, 2009. ISBN 9780521864671. info
 • Amari, Shun-ichi and Nagaoka, Hiroshi. Methods of Information Geometry. Oxford University Press, AMS, 2007. info
 • Christian P. Robert and George Casella. Monte Carlo statistical methods. New York, 2004. info
  neurčeno
 • Karl Friston and Klaas Stephan and Baojuan Li and Jean Daunizeau. Generalised Filtering, Mathematical Problems in Engineering, Article ID 621670. 2010. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Podmínky pro absolvování
Zápočet:
- Uspokojivé vypracování všech zadaných úloh s maximálně dvěmi možnými výjimkami.
- Úspěčné zvládnutí testů.
- S přesnou podobou podmínek pro získání zápočtu je student seznámen na prvním cvičení.
Zkouška:
- Úspěšné zvládnutí písemné a ústní části zkoušky.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení10
Domácí příprava na výuku24
Přednáška20
Příprava na zápočet8
Příprava na zkoušku16
Celkem78
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.