MU11189 Podnikové procesy

Matematický ústav v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Stanislav Häuser, CSc. (přednášející)
Ing. Ladislav Kříž (cvičící)
Garance
Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Kontaktní osoba: Ing. Katarína Petrlová, Ph.D.
Rozvrh
Po 23. 10. až Po 30. 10. Po 8:05–11:20 RZ; a Po 25. 9. 8:05–11:20 RZ, Po 2. 10. 8:05–13:00 RZ, Po 16. 10. 8:05–13:00 RZ, Po 4. 12. 8:05–11:20 RZ
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU11189/01: Čt 9. 11. až Čt 7. 12. Čt 15:35–17:10 RZ; a Čt 12. 10. 15:35–17:10 RZ, L. Kříž
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Záměrem předmětu Podnikové procesy je uvedení studentů do problematiky procesního řízení v manažerské praxi a příprava pro předměty, které se zabývají matematickým modelováním a řízením procesů. Studenti budou seznámeni s funkcionálními a procesními organizačními strukturami firem, principy tvorby fraktálních organizací na základě fungování živých systémů a kybernetického modelu, pochopí principy procesní regulace a inovace procesů (Kaizen, Reengineering). Cílem předmětu je poznat členění firemních procesů dle odborností, způsobem jejich regulace a řízení. Studenti budou formou prezentací odborníků z firem seznámeni s podnikovou praxí vybraných procesů.
Osnova
 • 1. Struktury a systémy řízení firem
  2. Podstata řízení živých systémů
  3. Kybernetický model řízení
  4. Principy fraktální organizace
  5. Zpětnovazební regulace procesů
  6. Diagnostika procesů
  7. Procesní benchmarking
  8. Inovace procesů: Kaizen, Reengineering
  9. Modelování a systémová dynamika v procesním řízení
  10. Praktické aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • FIŠER, Roman. Procesní řízení pro manažery: jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5038-5. info
 • KOPČAJ, Andrej. Spirálový management. Praha, 2007. ISBN 978-80-86851-71-6. info
  doporučená literatura
 • ŘEPA, Václav. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Praha, 2006. ISBN 80-247-1281-4. info
 • CARDA, Antonín a Renata KUNSTOVÁ. Workflow: nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0666-0. info
 • ROBSON, Mike a Philip ULLAH. Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-64-6. info
 • KARLÖF, Bengt a Svante ÖSTBLOM. Benchmarking - jak napodobit úspěšné: ukazatel cesty k dokonalosti v kvalitě a produktivitě. Praha, 1995. ISBN 80-85865-23-8. info
 • PERNICA, Petr. Logistika: (základy). Praha: Vysoká škola ekonomická, 1991. ISBN 80-7079-158-6. info
Informace učitele
Účast na přednáškách a cvičeních min 80%.
Vypracování seminární práce v určeném rozsahu, formě a termínu a její úspěšná obhajoba.
Zvládnutí znalostního testu.
Složení ústní zkoušky.

AktivityNáročnost [h]
Cvičení26
Domácí příprava na výuku20
Přednáška26
Příprava na zápočet20
Semestrální práce20
Celkem112
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2023/MU11189