MU20061 Aplikace diferenciálních rovnic

Matematický ústav v Opavě
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Po 9:45–11:20 20
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU20061/01: Po 11:25–13:00 111, P. Nábělková
Předpoklady
( MU20004 Matematická analýza IV || MU20012 Vybrané partie z matematické a ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednoduché obyčejné diferenciální rovnice v roli modelů deterministických stacionárních procesů.
Osnova
 • - modely populace
  - logistická rovnice
  - modely rychlosti a zrychlení
  - mechanické vibrace
  - nucené oscilace a rezonance
  - ekologické modely: dravci a konkurenti
Literatura
  povinná literatura
 • C. H. Edwards, D. E. Penney. Elementary differential equations with applications. Prentice Hall, Inc., 1985. ISBN 0-13-254129-7. info
  doporučená literatura
 • R. Illner, C.S. Bohun, S. McCollum, T. van Roode. Mathematical modelling. AMS Providence, 2005. ISBN 0-8218-3650-1. info
  neurčeno
 • J. Kalas, Z. Pospíšil. Spojité modely v biologii. Brno, 2001. ISBN 80-210-2626-X. info
Informace učitele
Účast na přednáškách je žádoucí. Studenti budou během první přednášky seznámeni s požadavky přednášejícího kladenými na absolvování předmětu.
Získání zápočtu je podmíněno účastí a aktivitou na hodinách, úspěšným vyřešením, názorným zpracováním a prezentací semestrálního projektu.
Zkouška je ústní a prověřují se na ní odborné znalosti a dovednosti získané během studia daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2020/MU20061