MU03055 Seminář z matematické analýzy IV

Matematický ústav v Opavě
léto 2015
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Matematický ústav v Opavě
Předpoklady
MU03054 Seminář z mat. analýzy III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře jsou referáty resp. přednášky účastníků o vlastních nebo cizích nových výsledcích. Na semináři též vystupují hosté, i ze zahraničí. V tom případě se přednášky konají zpravidla v angličtině. Zařazeny jsou i tzv. pracovní semináře, na nichž se uvádějí otevřené problémy a hledají se případné cesty k jejich řešení.
Osnova
  • Program semináře je zveřejňován průběžně vždy na několik nadcházejících týdnů na www stránkách ústavu. Tematické zaměření: Hlavně dynamické systémy, ale obecně matematická anaýza a příbuzné obory.
Informace učitele
Podmínkou absolvování předmětu je účast na semináři, po dohodě se studentem může být nahrazeno vlastním vystoupením.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022.