FPF HKDvRPnp Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
Název anglicky: History and cultural heritage in regional practice
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF HKDvRPnp Historie a kulturní dědictví v regionální praxi

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP001Kulturní dějiny českých a evropských zemí v předmoderní době P. Kozákzk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPNP002Kulturní dědictví v ČR B. Czechowiczzk 1/1/03 1P
FPF:HKDRPNP003Archeologické dědictví M. Tymonováz 0/2/03 1P
FPF:HKDRPNP004Euroregiony a příhraniční spolupráce M. Botlíkováz 1/1/03 1P
FPF:HKDRPNP005Cultural Heritage R. Dluhošováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPNP006Kulturerbe G. Rykalováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPNP007Kulturní dějiny českých a evropských zemí v moderní době J. Knapíkzk 2/1/05 2Z
FPF:HKDRPNP008Prameny, literatura, informační zdroje I. Korbelářovázk 1/1/05 2Z
FPF:HKDRPNP009Mýty a stereotypy v české národní historiografii I. Zmetákz 1/1/03 2-
FPF:HKDRPNP010Právní rámec ochrany kulturního dědictví Z. Žáčkováz 1/1/03 2-
FPF:HKDRPNP011Evropské a světové kulturní dědictví B. Czechowiczzk 1/1/03 2P
FPF:HKDRPNP012Příprava volnočasového produktu se zaměřením na kulturní dědictví I. Korbelářovázk 1/2/05 1Z
FPF:HKDRPNP013Odborná praxe I M. Hochelz 3 týdny / 120 hodin.7 2P
FPF:HKDRPNP014Montánní a industriální dědictví I. Korbelářováz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPNP015Církevní dědictví I. Zmetákz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPNP016Kulturní turismus I. Korbelářováz 1/1/05 3Z
FPF:HKDRPNP017Seminář pro diplomovou práci I I. Korbelářováz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPNP018Realizace volnočasového produktu se zaměřením na kulturní dědictví I. Korbelářováz 0/1/05 1P
FPF:HKDRPNP019Kulturní dědictví Slezska I. Korbelářovázk 1/2/05 4Z
FPF:HKDRPNP020Kulturní dědictví aristokratické každodennosti P. Kozákz 0/2/03 4P
FPF:HKDRPNP021Urbánní a rurální dědictví I. Korbelářováz 0/2/03 4P
FPF:HKDRPNP022Seminář pro diplomovou práci II I. Korbelářováz 0/2/05 4P
FPF:HKDRPNP023Odborná praxe II M. Hochelz 3 týdny / 120 hodin.7 4P
91 kreditů

Povinně volitelné předměty – A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání minimálně 9 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP024Přístupný a sociální turismus se zaměřením na kulturní dědictví M. Kolaříkováz 1/1/03 1P
FPF:HKDRPNP025Experimentální praktikum z kulinárního dědictví I. Korbelářováz 0/2/03 1P
FPF:HKDRPNP026Příprava produktu se zaměřením na kulturní dědictví pro osoby se specifickými potřebami I. Korbelářováz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPNP027Experimentální praktikum z materiální kultury M. Tymonováz 0/2/03 2P
FPF:HKDRPNP028Terénní praktikum se zaměřením na osoby se specifickými potřebami M. Kolaříkováz 0/1/03 4P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty – B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Získání minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPNP029Kultura a sociální dějiny křesťanství I. Zmetákz 1/1/03 1-
FPF:HKDRPNP030Řízení lidských zdrojů a selfmanagement J. Stuchlíkováz 1/1/03 1-
FPF:HKDRPNP031Event management se zaměřením na kulturu a historii M. Botlíkováz 1/1/03 3-
FPF:HKDRPNP032Czech heaven: historical figures in national mythology M. Pelcz 0/1/02 2-
FPF:HKDRPNP033Communication in English M. Weissz 0/2/02 2-
FPF:HKDRPNP034Deutschkonverzation G. Rykalováz 0/2/02 4-
15 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty v rozsahu 12 kreditů (10 % z celkového počtu 120 kreditů) si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na SU FPF, případně ze zbývajících předmětů skupin PV-A a PV-B.

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů