FPF AOPp Angličtina pro odbornou praxi
Název anglicky: English for Professional Purposes
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF AOP Angličtina pro odbornou praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBP01Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 0/4/06 1P
FPF:UCJAOPBP02Úvod do gramatiky R. Kronzk 1/1/04 1Z
FPF:UCJAOPBP03Úvod do studia literatury M. Weisszk 1/1/04 1Z
FPF:UCJAOPBP04Praktická cvičení 2 L. Prágerzk 0/4/06 2P
FPF:UCJAOPBP05Anglická fonetika J. Chovaneczk 1/0/14 3Z
FPF:UCJAOPBP06Nácvik anglické výslovnosti G. Entlovázk 0/2/03 2P
FPF:UCJAOPBP07Culture studies 1 M. Crhovázk 0/2/04 2P
FPF:UCJAOPBP08Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 0/2/03 3P
FPF:UCJAOPBP09Gramatika 1 J. Chovaneczk 1/1/04 3Z
FPF:UCJAOPBP10Anglická literatura M. Weisszk 1/1/04 3Z
FPF:UCJAOPBP11Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAOPBP12Gramatika 2 J. Chovaneczk 1/1/04 4Z
FPF:UCJAOPBP13Culture studies 2 M. Crhovázk 0/2/04 4P
FPF:UCJAOPBP14Odborná praxe 1 L. Prágerz 160 hodin/ 20 dní.5 4-
FPF:UCJAOPBP15Praktická cvičení 5 D. Adamovázk 0/2/03 5P
FPF:UCJAOPBP16Anglická lexikologie R. Kronzk 1/1/04 5Z
FPF:UCJAOPBP17Americká literatura M. Weisszk 1/1/04 5Z
FPF:UCJAOPBP18Odborná praxe 2 L. Prágerz 160 hodin / 20 dní.5 5-
FPF:UCJAOPBP19Praktická cvičení 6 D. Adamovázk 0/2/03 6P
FPF:UCJAOPBP20Odborná praxe 3 L. Prágerz 160 hodin / 20 dní.5 6-
FPF:UCJAOPBP21Selected Chapters from Anglophone Cultures M. Crhovázk 0/2/04 5P
FPF:UCJAOPBP22Seminář k bakalářské práci 1 M. Crhováz 0/2/04 5P
FPF:UCJAOPBP23Seminář k bakalářské práci 2 G. Rykalováz 0/2/04 6P
94 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVA - Sociální politika a kultura

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBP24Nácvik psaní M. Crhováz 0/2/03 1P
FPF:UCJAOPBP25Základy politické vědy L. Vomlelazk 0/2/03 2P
FPF:UCJAOPBP26Komunální politika v ČR L. Vomlelazk 0/2/03 3P
FPF:UCJAOPBP27Lokalizace v překladu M. Weisszk 0/2/03 3P
FPF:UCJAOPBP28Základy odborné terminologie z oblasti státní správy a EU R. Kronzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAOPBP29Překladová cvičení 1 L. Prágerz 0/2/03 5P
FPF:UCJAOPBP30Britská a americká kultura ve filmu L. Prágerz 0/2/03 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVA - Veřejná správa a průmysl

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBP31Teorie veřejné správy L. Kamrádovázk 0/2/03 1P
FPF:UCJAOPBP32Úvod do odborné terminologie R. Kronzk 0/2/03 2P
FPF:UCJAOPBP33Základy odborné terminologie z oblasti strojírenství a metalurgie R. Kronzk 0/2/03 3P
FPF:UCJAOPBP34Základy odborné terminologie z oblasti ekologie, biologie a chemie R. Kronzk 0/2/03 4P
FPF:UCJAOPBP35Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4P
FPF:UCJAOPBP36Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 0/2/03 5P
FPF:UCJAOPBP37Překladová cvičení 2 L. Prágerz 0/2/03 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVB - Znalosti a dovednosti pro praxi

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 28 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFZAHBIP1English for Business Sphere M. Weissz 0/0/73 --
FPF:UCJAOPBP40Obchodní angličtina D. Adamováz 0/2/03 1-
FPF:UCJAOPBP41Komunikační dovednosti J. Horákz 0/2/03 2-
FPF:UCJAOPBP43Prezentační dovednosti 1 L. Prágerz 0/2/03 2-
FPF:UCJAOPBP44Prezentační dovednosti 2 L. Prágerz 0/2/03 3-
FPF:UCJAOPBP46Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 0/1/02 4-
FPF:UCJAOPBP50Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks M. Weissz 0/2/03 5-
FPF:UCJOPBP001Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/1/02 1-
FPF:UCJOPBP002Obchodní komunikace J. Horákzk 0/2/04 1-
FPF:UCJOPBP003Firemní kultura a týmová práce J. Weidlováz 0/1/02 2-
FPF:UCJOPBP004Finanční gramotnost K. Stankeovázk 0/2/04 3-
FPF:UCJOPBP005Kulturní management P. Rotreklz 0/2/03 4-
FPF:UCJOPBP006Geografie cestovního ruchu J. Malázk 0/2/04 5-
FPF:UCJOPBP007Fondy EU a projektové řízení J. Nálepovázk 0/2/04 5-
FPF:UCJOPBP008Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu J. Nálepováz 0/2/03 6-
46 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVB - Cizí jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: výběr min. 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBP52Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 1-
FPF:UCJAOPBP53Italština 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 2-
FPF:UCJAOPBP54Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 3-
FPF:UCJAOPBP55Němčina 1 G. Rykalováz 0/2/03 1-
FPF:UCJAOPBP56Němčina 2 G. Rykalovázk 0/2/04 2-
FPF:UCJAOPBP57Němčina 3 G. Rykalováz 0/2/03 3-
20 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJAOPBP58Studijní dovednosti R. Kronz 0/1/02 1-
FPF:UCJAOPBP59Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 4-
FPF:UCJAOPBP60Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5-
FPF:UCJAOPBP61Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6-
FPF:UCJAOPBP62Němčina 4 G. Rykalováz 0/2/03 4-
FPF:UCJAOPBP63Němčina 5 G. Rykalováz 0/2/03 5-
FPF:UCJAOPBP64Němčina 6 G. Rykalováz 0/2/03 6-
20 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů