Cíle studijního programu

Cílem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální práce, sociální politiky a veřejné správy a jejichž jednání bude konzistentní s etickými principy sociální práce.

Absolventi mohou najít uplatnění jako sociální pracovníci v různých státních i neziskových organizacích, na různých úrovních veřejné správy, státní správy a samosprávy. Studenti v průběhu studia získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy.

Studijní plány

Studium

  • Cíle

    Cílem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu je vybavit studenty potřebnými výstupními kompetencemi tak, aby byli zodpovědně připraveni na práci v oblasti sociální práce, sociální politiky a veřejné správy a jejichž jednání bude konzistentní s etickými principy sociální práce.

    Absolventi mohou najít uplatnění jako sociální pracovníci v různých státních i neziskových organizacích, na různých úrovních veřejné správy, státní správy a samosprávy. Studenti v průběhu studia získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, požadované a potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. V rámci studia hraje významnou roli praxe, která bude tematicky odpovídat zaměření studijního programu a reflektovat současné trendy v oblasti sociální politiky, sociální práce či veřejné správy.

Základní údaje

Zkratka
SPVS
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

152
počet aktivních studentů