Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SZAROWSKÁ, Irena, Karin GAJDOVÁ, Ingrid MAJEROVÁ a Lukáš WROBLEWSKI. Dopady pandemie COVID-19 na přeshraniční služby v oblasti zdravotnictví a školství v Euroregionu Těšínské Slezsko. In Łukasz Wróblewski. Transcarpathica. Cziesyn: Polska Akademia Nauk w Katowicach, 2023. s. 33-52. IX. ISBN 978-83-66055-37-7. doi:16/tc.2023.09.03.
  2. GAJDOVÁ, Karin. Healthcare Indicators of the Czech Republic Compared with Selected Countries of the EU. Cham: Springer, 2023. s. 377 - 389. Eurasian Studies in Business and Economics, vol. 26. ISBN 978-3-031-30060-8. doi:10.1007/978-3-031-30061-5_23.

  2020

  1. GAJDOVÁ, Karin. Ekonomika neziskových organizací. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
  2. GAJDOVÁ, Karin a Danuta DUDA. Veřejné služby. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.

  2017

  1. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
  2. GAJDOVÁ, Karin. PROBLEMS OF BUSINESSES IN CROSS-BORDER COOPERATION IN CZECH-POLISH BORDERLAND. In Proceedings of 21st EBES Conference - Budapest. Istanbul - Turkey: Filmon Baski Cozumleri A.S., 2017. s. 1097-1103. ISBN 978-605-84468-8-5.
  3. GAJDOVÁ, Karin. REGIONÁLNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ. In 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 414-420. ISBN 978-80-210-8587-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 14:36