Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Odrazy snah o stabilizaci příhraničních území a státních hranic v osvětové a knihovnické činnosti v Československu 1918–1938. In Ondřej Kolář. Pohraniční regiony Československa 1918–1989. Opava: Slezské zemské muzeum, 2023, s. 23-38. ISBN 978-80-87789-96-4.
  2. FOLTISOVÁ, Anna a Jana BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ. Role knihovny a čtenářství ve vzdělávání dětí základních škol v době COVID-19. In Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki 3, 2023. 2023.
  3. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Veřejné knihovny a vzdělávání dospělých v Československu v letech 1918-1938. In Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki 3. 2023.

  2022

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Exlibris v Knihovně Slezského zemského muzea. Kniha 2022. 2022, s. 279-293. ISSN 1336-5436.
  2. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Exlibris v knihovně Slezského zemského muzea v Opavě. In The Story of the Art – The Story of the Book. Príbeh umenia-Príbeh knihy. 2022.
  3. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. The Czechoslovak Librarianship 1945-1959. Folia Toruniensia. 2022, roč. 22, č. 11, s. 9-26. ISSN 1641-3792. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.12775/FT.2022.001.

  2021

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Odrazy snah o stabilizaci příhraničních území a státních hranic v osvětové a knihovnické činnosti v Československu 1918–1938. In Státní hranice a příhraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989. 2021.
  2. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Periodický tisk jako pramen při výzkumu čtenářských společností a veřejných knihoven na příkladu Opavy a Opavska. In Periodická paměť. 2021.
  3. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Richtungsstreit a názory na poslání veřejných knihoven v meziválečném Československu. In GĘBOŁYS, Zdisław; WODNIAK, Katarzyna. Wókoł „Katechizmu bibliotheki“ Paula Ladewiga 2. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2021, s. 73-87, 407 s. ISBN 978-83-8018-356-8.

  2019

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Richtungsstreit a názory na poslání veřejných knihoven v Československu v meziválečném období. In Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki 2. 2019.

  2018

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Vznik a vývoj historického fondu Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě. In Ryszard Nowicki. Od armarium do kolekcji cyfrowej. Ochrona zbiorów bibliotecznych. 1. vyd. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018, s. 109 - 121. ISBN 978-83-8018-227-1.

  2017

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana a Jarmila BUREŠOVÁ. Vývoj veřejného knihovnictví v Ostravě v letech 1921—1945. In Przybylová, Blažena. Ostrava 31. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2017, s. 262-288. Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 31. ISBN 978-80-906618-8-2.

  2015

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana a Markéta BĚLOHRADSKÁ. Veřejné knihovnictví na Uherskohradišťsku do roku 1945. Vydání 1. 2015, 79 s. ISBN 978-80-7510-187-7.

  2012

  1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Knihovnictví na Bílovecku do roku 1945. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2012, 78 s. ISBN 978-80-7248-809-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 11:27