Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Richtungsstreit a názory na poslání veřejných knihoven v meziválečném Československu. In GĘBOŁYS, Zdisław; WODNIAK, Katarzyna. Wókoł „Katechizmu bibliotheki“ Paula Ladewiga 2. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2021. s. 73-87, 407 s. ISBN 978-83-8018-356-8.
 2. 2018

 3. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Vznik a vývoj historického fondu Knihovny Slezského zemského muzea v Opavě. In Ryszard Nowicki. Od armarium do kolekcji cyfrowej. Ochrona zbiorów bibliotecznych. 1. vyd. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018. s. 109 - 121. ISBN 978-83-8018-227-1.
 4. 2017

 5. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana a Jarmila BUREŠOVÁ. Vývoj veřejného knihovnictví v Ostravě v letech 1921—1945. In Przybylová, Blažena. Ostrava 31. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava – Archiv města Ostravy, 2017. s. 262-288. Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, sv. 31. ISBN 978-80-906618-8-2.
 6. 2015

 7. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana a Markéta BĚLOHRADSKÁ. Veřejné knihovnictví na Uherskohradišťsku do roku 1945. Vydání 1. 2015. 79 s. ISBN 978-80-7510-187-7.
 8. 2012

 9. BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ, Jana. Knihovnictví na Bílovecku do roku 1945. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2012. 78 s. ISBN 978-80-7248-809-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 19:18