Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. NOVOTNÁ, Anna, Kamil MATULA a Vojtěch SVAČINA. Generations X, Y and Z and online media: implications of changes in library audience. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. ISAST, 2023, 14 s. ISSN 2241-1925.
 2. FARKAŠOVÁ, Blanka, Kamil MATULA a Anna NOVOTNÁ. QR Codes and Tutorials for better access to services in the academic library: a good practice in Central library of the Faculty of Social Studies at Masaryk University. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. ISAST, 2023, 12 s. ISSN 2241-1925.
 3. MATULA, Kamil, Anna NOVOTNÁ a Jindra PLANKOVÁ. Trendy v sociální komunikaci. První vydání. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita, 2023. 157 s. ISBN 978-80-7510-558-5.
 4. 2022

 5. MATULA, Kamil a Anna NOVOTNÁ. Metaliteracy as a key competency in post-truth society. In Ethics in 21st Century. 2022.
 6. NOVOTNÁ, Anna. Proceedings of International Workshops on trends in ICT: 2019-2022. Opava: Institute of Computer Science, Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian University, 2022. 22 s.
 7. NOVÁK, Richard Antonín, Tomáš SIGMUND a Anna NOVOTNÁ. System and Ethical Approaches 2022 Proceedings. 1st Edition. Prague: University of Economics, Oeconomica Publishing, 2022. 23 s.
 8. NOVÁK, Richard Antonín, Tomáš SIGMUND, Antonín PAVLÍČEK, Kamil MATULA, Anna NOVOTNÁ a Jiří KORČÁK. Systémové a etické přístupy 2022: Mobilní sítě, technologie, co změní svět. 2022.
 9. NOVOTNÁ, Anna. The impact of 5G, 6G technologies on society: a sociological perspective. In System and Ethical Approaches 2022. 2022. ISBN 978-80-245-2475-7.
 10. 2021

 11. NOVOTNÁ, Anna, Kamil MATULA, Veronika KOCIÁNOVÁ a Vojtěch SVAČINA. Lessons Learned from Bookstagrammers for Library Promotion and Promotion of Readership: Qualitative Study. Library Philosophy and Practice (e-journal). Nebrasca-Lincoln, US: Libraries at University of Nebraska-Lincoln, 2021, roč. 2021, Winter 12-27-2021, s. 1-9. ISSN 1522-0222.
 12. NOVOTNÁ, Anna. Strategie komunikace knihovny: Sociální média a jejich přehled. In Knižnice na sociálnych sieťach a webe. 2021.
 13. MATULA, Kamil, Anna NOVOTNÁ, Šárka VAVREČKOVÁ a Luděk CIENCIALA. Workshop na téma Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení. 2021.
 14. 2020

 15. NOVOTNÁ, Anna, Jan NOVOTNÝ a Kamil MATULA. Bibliometric Mapping of Scholar Publishing in Physics: Exploratory Study. Library Philosophy and Practice (e-journal). Nebrasca-Lincoln, US: Libraries at University of Nebraska-Lincoln, 2020, roč. 2020, č. 3893, s. 1-15. ISSN 1522-0222.
 16. 2019

 17. MATULA, Kamil a Anna NOVOTNÁ. Interaction as a Source of Information for Managerial Decisions. In Information Interactions 2019. 2019.
 18. NOVOTNÁ, Anna a Vojtěch SVAČINA. Sociální média jako informační zdroj. In Information Interactions 2019. 2019.
 19. 2016

 20. NOVOTNÁ, Anna. Data mining: a tool for better service delivery. In ICDL 2016 (International Conference on Digital Libraries): SMART FUTURE: Trends that will change the world, India Habitat Centre, Delhi, India. 13.–16. 12. 2016. 2016.
 21. NOVOTNÁ, Anna. Possibilities of data mining of user interaction data out of system Clavius. In Information Interactions 2016. 2016.
 22. NOVOTNÁ, Anna. Použití data miningu ve „fyzických“ knihovnách. ProInflow. Brno, 2016, roč. 8, č. 2, s. 154-175, 33 s. ISSN 1804-2406.
 23. 2014

 24. NOVOTNÁ, Anna a Denisa VILHELMOVÁ. Evaluace projektové výuky na ÚI FPF SU v Opavě. In Kamil Matula. Acta Bibliothecalia et Informatica. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2014. s. 73-81. ISBN 978-80-7510-042-9.
 25. NOVOTNÁ, Anna, Martina KOVÁŘOVÁ a Petra ŠŤASTNÁ. Jak vyhledávat aneb video návody pro čtenáře NK ČR: projekt NapNak. In INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-28. května 2014. Praha: Albertina icome Praha, 2014. ISSN 1801-2213.
 26. 2013

 27. NOVOTNÁ, Anna, Kamil MATULA a Štěpánka TŮMOVÁ. Primární mentální schopnosti jako měřítko inteligence v internetovém prostoru. In KELEMEN, J. et al. Kognitivní věda a umělý život. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2013. s. 123–127. ISBN 978-80-7248-863-6.
 28. 2012

 29. NOVOTNÁ, Anna. How to Use Data Mining in a Library. In QQML 2012: International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 22.-25. May 2012. Limerick (Ireland). 2012.
 30. NOVOTNÁ, Anna. Jak využít metody data miningu v knihovně: příklad Univerzitní knihovny Slezské univerzity. 2012.
 31. 2011

 32. NOVOTNÁ, Anna a Andrea WATT. Konference ELAG 2011. Ikaros. Praha, 2011, roč. 15, č. 8. ISSN 1212-5075.
 33. 2010

 34. ZADRAŽILOVÁ, Iva a Anna NOVOTNÁ. Projekt Národní klastr informačního vzdělávání a konference NAKLIV 2010. Ikaros. Praha, 2010, roč. 14, č. 3. ISSN 1212-5075.
 35. 2009

 36. MATULA, Jan, Eva TROCHTOVÁ a Anna NOVOTNÁ. TTT IVIG. In Petr Škyřík. INFOKON - inspirace, inovace, imaginace: Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2009. s. 40-46, 6 s. ISBN 978-80-7399-919-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 12:27