Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2021

  1. VALENTA, Daniel a Miroslav LANGER. On numerical 2D P colonies modelling the grey wolf optimization algorithm. Processes. Basel, Switzerland: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021, roč. 9, č. 2, s. 1-24. ISSN 2227-9717. doi:10.3390/pr9020330.
  2. VALENTA, Daniel, Miroslav LANGER, Lucie CIENCIALOVÁ a Luděk CIENCIALA. On Numerical 2D P Colonies with the Blackboard and the Gray Wolf Algorithm. In Freund, Rudolf; Ishdorj, Tseren-Onolt; Rozenberg, Grzegorz; Salomaa, Arto; Zandron, Claudio. CMC 2020: Membrane Computing: 21st International Conference, CMC 2020, Virtual Event, September 14–18, 2020, Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2021. s. 161-177. ISBN 978-3-030-77101-0. doi:10.1007/978-3-030-77102-7_10.
  3. 2020

  4. VALENTA, Daniel, Lucie CIENCIALOVÁ, Miroslav LANGER a Luděk CIENCIALA. Modelling of Grey Wolf Optimization Algorithm Using 2D P colonies. In Holeňa, Martin; Horváth, Tomáš; Kelemenová, Alica; Mráz, František; Pardubská, Dana; Plátek, Martin; Sosík, Petr. Proceedings of the 20th Conference Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2020). 2718. vyd. Slovensko: CEUR Workshop Proceedings, 2020. s. 192-200. ISSN 1613-0073.
  5. VALENTA, Daniel a Miroslav LANGER. On 2D P Colonies and Grey Wolf Algortihm. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2020. s. 231-238. ISBN 978-619-7603-06-4. doi:10.5593/sgem2020/2.1/s07.030.
  6. 2019

  7. VALENTA, Daniel a Petr SOSÍK. Význam, uplatnění a návrhy na vylepšení smečkových algoritmů. In Kognícia a umelý život 2019. 2019. ISBN 978-80-223-4720-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2021 01:54