Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ and Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Jaro. Zážitková degustace v zámeckém stylu. (Four Seasons. Spring. Experience tasting in the castle style.). 2020.
 2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ and Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Léto. Zážitková degustace v zámeckém stylu. (Four Seasons. Summer. Experience tasting in the castle style.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 3. HORSÁKOVÁ, Monika. Jak rozumět médiím. Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 4. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO and Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích (Media – History – Society : The Image of Poland and Poles in the Czech Media). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 pp. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
 5. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Irena KOCÍ, Ĺudovít LABÍK, Jana BÉBAROVÁ, Barbora HRÍNOVÁ, Jakub CHROBÁK, Petr MINAŘÍK, Iveta NOVOTNÁ, František HORVÁT, Miloslav KLÍMA, Mikuláš ODEHNAL, Marek JÍCHA, Tomáš HOLETZ and Eva UČŇOVÁ. Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru (Changes of dramaturgy : Dramaturgy in off-line and on-line space). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 168 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-445-8.
 6. HORSÁKOVÁ, Monika and Kamila NÁVRATOVÁ. Výběr techniky, práce s ní a její využití v audiovizuální tvorbě (Selection of technology, work with it and its use in audiovisual production). 2020.
 7. HORSÁKOVÁ, Monika and Kamila NÁVRATOVÁ. Využití direct-eye kamery v dokumentárním a propagačním videu/filmu (Use of direct-eye camera in documentary and promotional video/movie). 2020.
 8. 2019

 9. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Eva PJAJČÍKOVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Barbora HRÍNOVÁ, Lubomír KONEČNÝ and Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí (Changes of dramaturgy : Between production and reflection). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 120 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-390-1.
 10. 2018

 11. HORSÁKOVÁ, Monika. Soudobé dějiny v hledáčku regionálních tvůrců (Modern history in the view-finder of regional creators). In Kolektiv autorů. Média-Dějiny-Společnost: Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. p. 11-16. ISBN 978-80-7510-327-7.
 12. HORSÁKOVÁ, Monika. Žánr knižního rozhovoru jako nedoceňovaný literární fenomén (The genre of book interview as an underrated literary phenomenon). In Lubomír Machala, Tomáš Franta. Cenová bilance : nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. 1st ed. Opava: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. p. 146-158. ISBN 978-80-244-5338-5.
Display details
Displayed: 23/10/2021 07:31