Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JIRÁSEK, Zdeněk. Češi a Němci v první Československé republice - mezi koexistencí a konfliktem. In Marek Mazurkiewich, Agata Haas, Robert Wieczorek. Colloqium Opole 2019, Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski. 1. vyd. Opole: Coloquium Opole, 2020. s. 109-122. ISBN 978-83-7126-364-4.
  Název česky: Češi a Němci v první Československé republice - mezi koexistencí a konfliktem
  Název anglicky: Czechs and Germans in the first Czechoslovak Republic - between coexistence and conflict
  RIV/47813059:19240/20:A0000686 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: 918-1938; Czechs; Germans; coexistence; conflict
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 17. 12. 2020 10:49.
 2. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Nerealizované návrhy dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea z let 1923 - 1924. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 121-148. ISSN 1803-411X.
  URL
  Název česky: Nerealizované návrhy dostavby výstavní budovy Slezského zemského muzea z let 1923 - 1924.
  Název anglicky: Unrealized proposals for the completion of the exhibition building of the Silesian Museum from 1923 - 1924.
  RIV/47813059:19240/20:A0000732 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Krömer, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: museums in Opava; Czechoslovak Silesia; 1920 ad; collections and exhibitions; Silesian Museum Opava
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 3. 3. 2021 08:44.
 3. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu. Východočeské listy historické. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Historický ústav FF, 2020, roč. 2019, č. 41, s. 31-52. ISSN 1211-8184.
  URL URL URL
  Název česky: Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu
  Název anglicky: Displaced Germans from Broumov and their view of the former homeland
  RIV/47813059:19240/20:A0000654 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Fügner Urbášková, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Broumovsko; Sudeten Germans; expulsion after 1945; printed matter displaced in Germany
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 3. 3. 2021 09:17.
 4. FÜGNER URBÁŠKOVÁ, Dana a Zdeněk JIRÁSEK. Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko. Krkonoše - Podkrkonoší. Vlastivědný sborník. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší Trutnov, 2020, roč. 24, č. 1, s. 49-70. ISSN 0231-9934.
  URL
  Název česky: Pohled odsunutých Němců na jejich bývalou domovinu - Trutnovsko
  Název anglicky: The view of the displaced Germans on their former homeland - the Trutnov region
  RIV/47813059:19240/20:A0000733 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Fügner Urbášková, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Trutnov Region; foreign periodicals; Germany; displaced Sudeten Germans; notions of the former homeland; 1945-2018
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 3. 3. 2021 08:58.
 5. JIRÁSEK, Zdeněk a Onřej JIRÁSEK. Základní vývojové tendence Ostravy o roce 1945 do současnosti. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa – dwa ośrodki przemysłowe. Początki – rozwój – przyszłość. „Katowice – historia i współczesność”. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 85-102. ISBN 978-83-64356-42-1.
  Název anglicky: Basic development tendencies of Ostrava from 1945 to the present
  RIV/47813059:19240/20:A0000661 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Onřej (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Ostrava; 1945; 2018; management; industry; ecology; culture; sport; science; political position

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 1. 10. 2020 10:44.
 6. 2019

 7. KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Alois Kacíř (1897 - 1972): Život a dílo. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 655 s. Alois Kacíř. ISBN 978-80-7510-328-4.
  Název česky: Alois Kacíř (1897 - 1972): Život a dílo
  Název anglicky: Alois Kacíř (1897 - 1972): Life and work
  RIV/47813059:19240/19:A0000529 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Krömer, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Alois Kacíř; 1897-1972; Silesia; Opava; agriculture; breeding; edition
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc., učo 48788. Změněno: 4. 3. 2020 13:33.
 8. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká hornická města v česko-polském příhraničí po druhé světové válce. In Antoni Barciak. Kultura Europy Srodkowej. Katowice - Zabrze: Polska Akademia Nauk Oddzial w Katowicach, Miasto Zabrze, Polskie Towarzystwo Historyczne v Katowicach, 2019. s. 212-221. ISBN 978-83-66055-09-4.
  Název anglicky: Czech mining towns in the Czech-Polish border area after World War II
  RIV/47813059:19240/19:A0000523 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: the Czech-Polish border area; after 1945; Ostrava-Karviná coal district; Žatec-Svatoňovice coal district
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 4. 3. 2020 11:24.
 9. JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Festicita v 60. - 80. letech na české-polském pohraničí. In Elzibieta Giszter, Alexandra Niesyto. Życie codzienne na terenach wplòłczesnych Katowic w minionych epokach. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2019. s. 151-160. ISBN 978-83-64356-35-3.
  Název česky: Festicita v 60. - 80. letech na české-polském pohraničí.
  Název anglicky: Festicity in the 60s - 80s on the Czech-Polish borderland.
  RIV/47813059:19240/19:A0000527 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Ondřej (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: festicity; 60s - 80s; 20th century; Czech-Polish borderland; Public Holidays; private holidays; corporate holidays
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc., učo 48788. Změněno: 4. 3. 2020 13:18.
 10. ATANASIADIS, Dimitris a Zdeněk JIRÁSEK. Místo kultury ve vývoji řecké minority v českých zemích (s ohledem na vývoj v regionu Jesenicka). Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, Opava, 2019, roč. 117, č. 1, s. 107-120. ISSN 0037-6833.
  URL
  Název česky: Místo kultury ve vývoji řecké minority v českých zemích (s ohledem na vývoj v regionu Jesenicka)
  Název anglicky: The place of culture in the development of the Greek minority in the Czech lands (with regard to the development in the Jeseníky region)
  RIV/47813059:19240/19:A0000524 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Atanasiadis, Dimitris (203 Česká republika, garant, domácí) -- Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Greek ethnic minority; Greek migration; Greek culture; new ethnic minorities
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 22. 4. 2020 09:56.
 11. JIRÁSEK, Zdeněk a Jiří KOCIAN. Protistátní akce proti vyhlášení peněžní reformy 1953. In Kocian Jiří. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 3. svazek. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. s. 85-86. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 3. ISBN 978-80-7285-246-8.
  Název česky: Protistátní akce proti vyhlášení peněžní reformy 1953
  Název anglicky: Anti-state actions against the announcement of the 1953 monetary reform
  RIV/47813059:19240/19:A0000665 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kocian, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: 1953; Czechoslovakia; states; demonstration; anti-government resistance
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 13. 10. 2020 11:09.
 12. JIRÁSEK, Zdeněk. Rok 1968 a česká společnost. In Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Siwek. Evropa w pòł wieku po roku 1968. Historie. Polityka. Kultura. 1. vyd. Opole: PIN Instytut Śląski, 2019. s. 41-54. ISBN 978-83-7126-338-5.
  Název česky: Rok 1968 a česká společnost
  Název anglicky: Year 1968 and Czech Society
  RIV/47813059:19240/19:A0000528 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: 1968; Czech society; 1970s - 1980s; 1989; present; relation to "Prague Spring"
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc., učo 48788. Změněno: 4. 3. 2020 13:26.
 13. JIRÁSEK, Zdeněk. Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století. In Petr Tesř. Vůkol Slezska/Circim Silesiae. 1. vyd. Opava: Zemský archiv Opava, Fakulta veřejných politik, Slezská univezita Opava, 2019. s. 192-198. Vůkol Slezska/Circum Silesiae. ISBN 978-80-87632-60-4.
  Název česky: Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století
  Název anglicky: Vietnam in the peace negotiations of the second half of the 20th century
  RIV/47813059:19240/19:A0000454 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: 20th century; Vietnam; France; United States of America; USSR; China; Cold war; peace negotiations
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 10. 6. 2019 10:52.
 14. JIRÁSEK, Zdeněk. Vztah Čechů k československé státnosti. Histotia Slavorum Occidentis. Czasopismo Historyczne. Touruń: Adam Marszalek, Toruń, 2019, roč. 4, č. 1, s. 21-31. ISSN 2084-1213.
  Název česky: Vztah Čechů k československé státnosti
  Název anglicky: The relation of the Czechs to the Czechoslovak statehood
  RIV/47813059:19240/19:A0000789 Článek v odborném periodiku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia 1918-1992; Czech nation; state roots; historical modification of statehood; public opinion
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 22. 3. 2021 08:14.
 15. JIRÁSEK, Zdeněk a Jiří KOCIAN. Znárodnění. In Jiří Kocian. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, 2. svazek. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2019. s. 61-63. Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, sv. 2. ISBN 978-80-7285-245-1.
  Název česky: Znárodnění
  Název anglicky: Nationalization
  RIV/47813059:19240/19:A0000664 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Kocian, Jiří (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: nationalization; nationalization; Czechoslovakia; 1945; 1948
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., učo 48789. Změněno: 13. 10. 2020 10:47.
 16. 2018

 17. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká historiografie o Kladsku po roce 1945. In Czechowicz Bogusław. Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do wspólczesności. 1. vyd. Kłodzko: Muzum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku, 2018. s. 75-79. ISBN 978-83-950160-0-4.
  Název česky: Česká historiografie o Kladsku po roce 1945
  Název anglicky: Czech historiography about Kłodzko after 1945
  RIV/47813059:19240/18:A0000234 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: country Klodsko; after 1945; historiography; Czech-Polish relations
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 15. 3. 2019 09:48.
 18. JIRÁSEK, Zdeněk. Divadelnictví a česká společnost. In Jana Foltysová, Zdeněk Jirásek. Divadelnictví a česká společnost. 1. vyd. Opava: Statutární město Opava, 2018. s. 5-8. ISBN 978-80-7572-013-9.
  Název česky: Divadelnictví a česká společnost
  Název anglicky: Theater and Czech society
  RIV/47813059:19240/18:A0000233 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech society from the Middle Ages to the 21st Century; theater and its forms; cultural history; the city of Opava
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 15. 3. 2019 09:23.
 19. JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje). In Elżbieta Giszter, Alexandra Niesyto. Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX. A XXI. wieku,. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2018. s. 59-70. ISBN 978-83-64356-29-2.
  Název česky: Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje)
  Název anglicky: Organization of cultural activities in the region in the 1980s and 1990s (on the example of the North Moravian Region)
  RIV/47813059:19240/18:A0000239 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, domácí) -- Jirásek, Ondřej (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia; 1980s and 1990s; culture; Severomoravský kraj; transformation of cultural facilities
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 21. 3. 2019 13:23.
 20. JIRÁSEK, Zdeněk. Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938). In Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. HALLON, Ľudovít. Dubček. 1. vyd. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2018. s. 49-66. ISBN 978-80-224-1651-1.
  Název česky: Rodina Dubčeků v Sovětském svazu (1925-1938) r.
  Název anglicky: The Dubček family in the Soviet Union (1925-1938) r.
  RIV/47813059:19240/18:A0000235 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. slovenština. Slovensko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Alexandr Dubček; Czechoslovakia; 1921-1993
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 18. 3. 2019 07:47.
 21. JIRÁSEK, Zdeněk. Únor 1948 a československá ekonomika. In Vladímr Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský. Historik stutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Brno: Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, B&P Publishing, 2018. s. 233-240. ISBN 978-80-88292-07-4.
  Název česky: Únor 1948 a československá ekonomika
  Název anglicky: February 1948 and the Czechoslovak economy
  RIV/47813059:19240/18:A0000238 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia; February 1948; economic development; 1948; 1949
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 20. 3. 2019 11:47.
 22. 2017

 23. JIRÁSEK, Zdeněk. Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska. In Státní oblastní archiv Zámrsk. Královehradecko: historický sborní pro poučenou veřejnost. Hradec Králové: Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Hradec Králové, 2017. s. 215-220, 9 s. ISBN 978-80-901805-0-5.
  Název česky: Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska
  Název anglicky: Centralization and decentralization tendencies of the 20th century on the example of Czech Silesia
  RIV/47813059:19240/17:A0000090 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  JIRÁSEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: government; centralization; decentralization; Czech Silesia; 20th century
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 16. 3. 2018 08:36.
 24. JIRÁSEK, Zdeněk. Česká republika a uprchlická krize po roce 2014. In Polska, Niemcy, Czechy wobce vyzwanie migracji i integracji. Opole: Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, 2017. s. 42-54. ISBN 978-83-7126-333-0.
  Název česky: Česká republika a uprchlická krize po roce 2014
  Název anglicky: The Czech Republic and the refugee crisis after 2014
  RIV/47813059:19240/17:A0000106 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech Republic; refugee crisis; 2014-2016
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 19. 3. 2018 11:07.
 25. JIRÁSEK, Zdeněk a Tomáš KRÖMER. Kapitoly z dějin Československého zemědělského muzea v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 178 s. ISBN 978-80-7510-260-7.
  Název česky: Kapitoly z dějin Československého zemědělského muzea v Opavě
  Název anglicky: Chapters from the History of the Czechoslovak Agricultural Museum in Opava
  RIV/47813059:19240/17:A0000087 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- Krömer, Tomáš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czechoslovak Agricultural Museum; Opava; Czechoslovakia 1918-1938; agrarian movement
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 20. 3. 2018 12:48.
 26. JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reflexe bývalé domoviny u Němců odsunutých ze Šumperska v letech 1947-1989. Historica Olomoucensia. Sborník prací historických. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 52, č. 2017, s. 189-222, 35 s. ISSN 1803-9561.
  URL
  Název česky: Reflexe bývalé domoviny u Němců odsunutých ze Šumperska v letech 1947-1989.
  Název anglicky: Reflection of the former homeland with the Germans expelled from Šumperk in 1947-1989.
  RIV/47813059:19240/17:A0000083 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  JIRÁSEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- ATANASIADIS, Dimitris (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: umperk; sudety; The Germans; 1947-1989
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 15. 3. 2018 13:54.
 27. JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945. Sborní prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (History and Didactics of History). Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017/31, č. 2, s. 55-75. ISSN 1211-6068.
  Název česky: Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945.
  Název anglicky: Reminiscence for the former homeland of the displaced Germans from Krnov after 1945.
  RIV/47813059:19240/17:A0000115 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Jirásek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- ATANASIADIS, Dimitris (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Krnov; Sudeten Germans after 1945; Sudeten German press; Czech-German relations; the political situation in Czechoslovakia; Silesia
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 20. 3. 2018 10:06.
 28. 2016

 29. JIRÁSEK, Zdeněk a Aleš KREMPL. Průběh osídlování Bruntálska a Krnovska v letech 1948-1960. Slezský sborník. Opava: Slezské zemské muzeum, 2016, roč. 2, č. 114, s. 57-79. ISSN 0037-6833.
  Název česky: Průběh osídlování Bruntálska a Krnovska v letech 1948-1960
  Název anglicky: The course of settlement of Bruntálska and Krnovska in the years 1948-1960
  RIV/47813059:19240/16:A0000082 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  JIRÁSEK, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí) -- KREMPL, Aleš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bruntál; Krnov; Czech border regions;
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 15. 3. 2018 11:39.
Zobrazeno: 8. 12. 2021 21:18