Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. HOVORKA, Jan, Miloš ZAPLETAL, Jan HLADÍK and Juráň STANISLAV. Metodika experimentálního stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu (Methodology of experimenatal determination of aerosol flows of selected aerosol sources). 2021.
 2. 2020

 3. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL and Matěj HORÁČEK. Forest Transformation Urgency for Topsoil Diversity Optimization during Environmental Change. Journal of Landscape Ecology. 2020, vol. 13, No 3, p. 79-106. ISSN 1805-4196. doi:10.2478/jlecol-2020-0018.
 4. ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ and Jan HLADÍK. Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku (Modeling of the Capture of Air Pollutants in the Vicinity of an Industrial Enterprise). In Mačala, Jozef; Buryan, Petr; Burda, Cyril; Carach, Viliam; Dědič, Kurt; Fischerová, Gabriela; Jedlička, Jiří; Kocunová, Zuzana; Ladomerský, Juraj; Lukáčková, Blanka; Malichár, Pavol; Motaj, Martin; Szemesová, Janka; Šoltés, Jozef. Ochrana ovzdušia 2020. Bratislava, Slovenská republika: Kongres STUDIO, spol. s r. o., 2020. p. 70-78. ISBN 978-80-89565-45-0.
 5. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL, Petr LUKES and Pavel ROTTER. Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage. Environmental Pollution. 2020, vol. 265, October, p. "114352-1"-"114352-11", 11 pp. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2020.114352.
 6. SAMEC, Pavel, Petra RYCHTECKÁ, Romana KUDĚLKOVÁ, Miloš ZAPLETAL, Radek BARVÍŘ, Vít VOŽENÍLEK and Alena VONDRÁKOVÁ. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů (Permanent abiotic predisposition of the forest decline). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5857-1.
 7. 2019

 8. ZAPLETAL, Miloš and Pavel MIKUŠKA. Ammonia emissions and dry deposition in the vicinity of dairy farms. Atmósfera. 2019, vol. 32, No 4, p. 337-350. ISSN 0187-6236. doi:10.20937/ATM.2019.32.04.06.
 9. ZAPLETAL, Miloš. Ochrana ovzduší: Distanční studijní text. 1st ed. 2019. 115 pp.
 10. ZAPLETAL, Miloš and Ivan MURIN. Úloha ekomuzea v ochraně přírodního dědictví (The role of the ecomuseum in the protection of natural heritage). In Eva Kuminková. Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019. p. 45-52. ISBN 978-80-87210-72-7.
 11. POLÁŠEK, Martin and Miloš ZAPLETAL. Základní východiska metodiky monitorování látek znečišťujících ovzduší na sbírkové předměty uložené v pevnostních objektech z 2. světové války (Basic starting points of the methology for monitoring the influence of air pollutants on collection objects deposited in fortified premises from World war II). Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. 2019, vol. 68, No 3, p. 269-279. ISSN 1211-3131.
 12. 2018

 13. ZAPLETAL, Miloš, Stanislav JURÁŇ, Václav KRPEŠ, Karel MICHNA, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ and Pavel CUDLÍN. Effect of Ozone Flux on Selected Structural and Antioxidant Characteristics of a Mountain Norway Spruce Forest. Baltic Forestry. 2018, vol. 24, No 2, p. 261-267. ISSN 1392-1355.
 14. JURÁŇ, Stanislav, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ, Pavel CUDLÍN, Miloš ZAPLETAL, Ladislav ŠIGUT, John GRACE and Otmar URBAN. Prediction of ozone effects on net ecosystem production of Norway spruce forest. iForest. 2018, vol. 11, December, p. 743-750. ISSN 1971-7458. doi:10.3832/ifor2805-011.
 15. 2017

 16. SAMEC, Pavel, Jan CAHA, Miloš ZAPLETAL, Pavel TUČEK, Pavel CUDLÍN and Miloš KUČERA. Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study. Science of the Total Environment. 2017, 599-600, December, p. 899-909. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.023.
 17. ZAPLETAL, Miloš and Filip DVOŘÁK. Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova v Opavě (Mapping of effects caused by air pollution on selected objects in Municipal Cemetery in Opava). Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2017, vol. 66, 1-2, p. 73-83. ISSN 1211-3131.
 18. NOVOTNÝ, Radek, Václav BURIÁNEK, Vít ŠRÁMEK, Iva HŮNOVÁ, Irena SKOŘEPOVÁ, Miloš ZAPLETAL and Bohumír LOMSKÝ. Nitrogen deposition and its impact on forest ecosystems in the Czech Republic - change in soil chemistry and ground vegetation. iForest. 2017, vol. 10, February, p. 48-54. ISSN 1971-7458. doi:10.3832/ifor1847-009.
Display details
Displayed: 27/11/2021 03:15