Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HLAVÁČOVÁ, Ivana a Marek TIMKO. Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny (nejen) v době karantény. I. část - Knihovna Třinec. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2021, roč. 72, č. 2, s. 64-66. ISSN 0011-2321.
 2. HLAVÁČOVÁ, Ivana a Marek TIMKO. Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny (nejen) v době karantény. II. část - Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Čtenář: měsíčník pro práci s knihou. Kladno: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2021, roč. 72, č. 4, s. 146-148. ISSN 0011-2321.
 3. TIMKO, Marek. Další kritické poznámky k Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretaci filosofie informace (převážně) v kontextu evoluční ontologie. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021, roč. 13, č. 1, s. 103-113, 113 s. ISSN 1804-2406.
 4. TIMKO, Marek. Environmentální žal v kontextu informační vědy a informační etiky. In Adaptační kurz pro studenty Katedry informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně. 2021.
 5. TIMKO, Marek a Antonín DOLÁK. Evoluční ontologie, ontologie klimatických změn, ekologická krize, Josef Šmajs. 2021.
 6. TIMKO, Marek. Je důležité mít dobře naladěný přijíMAČ? Tak trochu "forenzní" ohlédnutí za Měsícem autorského čtení 2021 v Ostravě. 1. vydání. Ostrava: Protimluv, 2021. s. 13-14. ISSN 1802-0321.
 7. TIMKO, Marek. Ještě víc než veršů psaní. 1. vydání. Praha: Tvar, 2021. Ročník XXXII, 17/2021.
 8. TIMKO, Marek. Moderace autorského čtení Bally na ProtimluvFestu v Ostravě. Ostrava: Protimluv, 2021.
 9. TIMKO, Marek. Moderace 20 večerů v rámci Měsíce autorského čtení 2021 v Ostravě. Ostrava: Větrné mlýny, 2021.
 10. BABÁKOVÁ, Bernadeta, Kamil BOUŠKA, Magdalena ŠIPKA, Radek ŠTĚPÁNEK, Marek TIMKO a Pavel ZAJÍC. Přírodní lyrika, debata pokračuje: online diskuse. Facebook: Psí víno: digitální kurátorská platforma pro současnou poezii, 2021.
 11. TIMKO, Marek. 20 rozhovorů/podcastů v rámci Měsíce autorského čtení 2021 v Ostravě. Ostrava: Větrné mlýny, 2021.
 12. 2020

 13. TIMKO, Marek. Anotace knihy Pes je zakopán v ontologii: evoluce, informace, rozhovory, články a krátké úvahy. 1. vyd. Kosmas, 2020.
 14. TIMKO, Marek. Knihovny a vzdělávání v době ekologické krize aneb Co jsme se od Grety Thunberg (ne)naučili? In Michaela Mrázová (ed.). Kniha ve 21. století: sborník z konference konané ve dnech 11. – 13. 2. 2020 na Slezské univerzitě v Opavě. 1. vydání. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020. s. 57-70, 145 s. ISBN 978-80-7054-292-7.
 15. TIMKO, Marek. O některých "úskalích" Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretace filosofie informace. ProInflow. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2020, roč. 12, č. 1, s. 79-89. ISSN 1804-2406.
 16. 2019

 17. TIMKO, Marek. Apokalyptické vyprávění: Zelené knihovny aneb Společenská odpovědnost knihovníků v situaci globální ekologické krize. In Noc vědců. 2019.
 18. 2015

 19. TIMKO, Marek. Environmentální etika v knihovně a/jako problém odpovědnosti za budoucnost. In ŠEDÁ, Marie (ed.). Knihovna pro všechny: sborník ze semináře konaného ve dnech 12.-13.5.2015 v Městské knihovně Havířov. 1. vydání. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, 2015. s. 25-31, 123 s. ISBN 978-80-7054-220-0.
 20. TIMKO, Marek. The End of Capurro's Information Trilemma? (A Proposal of an Evolutionary-Ontological Solution). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015, Volume 6, No. 2, s. 55-63. ISSN 1804-2406.
 21. 2014

 22. TIMKO, Marek, Vratislav MOUDR a Bohuslav BINKA. Evoluční ontologie a společenské vědy: sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
 23. TIMKO, Marek. Návrh evolučně ontologického řešení Capurrova informačního trilematu. In Marek Timko, Vratislav Moudr a Bohuslav Binka (eds.). Evoluční ontologie a společenské vědy: sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 29-40, 170 s. ISBN 978-80-210-6929-9.
 24. 2013

 25. TIMKO, Marek. "A to zachrání kulturu (jeden) filosof?". Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2013, roč. 61, č. 6, s. 918-921. ISSN 0015-1831.
 26. TIMKO, Marek. Biophilic transformation of culture from the point of view of psychology of environmental problems (from cognitive psychology to Gestalt theory). Human Affairs. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2013, roč. 23, č. 4, s. 528-541. ISSN 1210-3055.
 27. TIMKO, Marek. Identity: ženské? Slovenské? Femag.cz: feministický magazín online. Brno, 2013.
 28. TIMKO, Marek. Jedinečnost pozemské přírody z pohledu evoluční ontologie. 2013.
 29. TIMKO, Marek. Nakolik záleží na délce (života)… aneb Budeme jako bohové? Inflow: information journal [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 6, č. 5. ISSN 1802-9736.
 30. 2011

 31. TIMKO, Marek. K problému hodnoty přírody (z pohledu evoluční ontologie). In Josef Šmajs (ed.). Aby Země nebyla jen hrobem: literatura - kultura příroda. 1. vydání. Praha: Obec spisovatelů, 2011. s. 151-157, 228 s. ISBN 978-80-904218-8-2.
 32. TIMKO, Marek. O tvorivosti, ľudskom konaní, sociálnom myslení a ešte o všeličom inom. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2011, roč. 59, č. 3, s. 462-465. ISSN 0015-1831.
 33. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS a Marek TIMKO. Tři studie z environmentální filosofie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita (MUNI PRESS), 2011. 138 s. Svět environmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-5416-5.
 34. TIMKO, Marek. Unudit se k smrti... nebo ke smyslu? Inflow: information journal [online]. Brno: KISK, FF, MU Brno, 2011, roč. 4, č. 12. ISSN 1802-9736.
 35. TIMKO, Marek. Zachraňme stromy! Brno: Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
 36. 2010

 37. TIMKO, Marek. Kremace nebo recyklace aneb Co s přebytkem informace? In Petr Škyřík (ed.). INFOKON 2009 - inspirace, inovace, imaginace: 3. ročník konference. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2010. s. 101-113, 180 s. ISBN 978-80-7399-919-3.
 38. TIMKO, Marek. O důležitosti nepořádku. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti. Praha: Ikaros, o.p.s., 2010, roč. 14, č. 13. ISSN 1212-5075.
 39. 2009

 40. TIMKO, Marek. Čítanie ako metafora interpretácie skutočnosti. In Libuše Foberová a Zuzana Dostálová (eds.). Kniha ve 21. století: "Společnost a četba". 1. vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 151-159, 168 s.
 41. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury: ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2009. 152 s.
 42. TIMKO, Marek. Naša nevzdelanostná spoločnosť. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2009, roč. 1, č. 1, s. 53-57. ISSN 1804-2406.
 43. TIMKO, Marek. Sociokultúrna evolúcia, mémy a problémy s univerzálnym darvinizmom. In Marek Timko (ed.). K problému ontologie kultury: ekologické a sociálně ekonomické souvislosti: sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2009. s. 127-134, 152 s. ISBN 978-80-7399-736-6.
 44. 2008

 45. TIMKO, Marek. Interdisciplinarita a evolučná ontológia. Filozofia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2008, roč. 63, č. 4, s. 318-323. ISSN 0046-385X.
 46. TIMKO, Marek. Knižnica v situácii globálnej ekologickej krízy (z pohľadu evolučnej ontológie). In Zuzana Dostálová (ed.). Kniha ve 21. století: "Knihovna učící/se". 1. vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 81-86, 95 s.
 47. TIMKO, Marek. Výnimočné spojenie filozofie a divadla. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008, roč. 56, č. 1, s. 156-157. ISSN 0015-1831.
 48. 2007

 49. TIMKO, Marek. Pojem štruktúry u I. Hrušovského a v evolučnej ontológii. In Zlatica Plašienková a Erika Lalíková (eds.). Igor Hrušovský - osobnosť slovenskej filozofie. 1. vydání. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007. s. 109-115, 502 s. ISBN 978-80-89238-12-5.
 50. TIMKO, Marek. Unesie Zem ešte väčšiu záťaž kultúry? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, roč. 55, č. 2, s. 312-314. ISSN 0015-1831.
 51. 2006

 52. TIMKO, Marek. Globalizácia prírody či globalizácia kultúry? Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, 2006, roč. 40, č. 6, s. 292-294. ISSN 0044-4863.
 53. TIMKO, Marek. Neúspešná komunikácia medzi človekom a prírodou. In Josef Krob a Josef Šmajs (eds.). Gnoseologie: od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 130-143, 156 s.
 54. 2005

 55. ŠMAJS, Josef a Marek TIMKO. Dialekticko-štruktúrna koncepcia bytia I. Hrušovského a evolučná ontológia. In Zlatica Plašienková a Erika Lalíková (eds.). Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 2. 2. 2005. 1. vydání. Bratislava: ALL Acta, 2005. s. 73-85, 301 s. ISBN 80-969380-0-2.
 56. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou. In Josef Krob a Emil Višňovský (eds.). Člověk - příroda - kultura: sborník z konference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 164-175, 188 s. ISBN 80-210-3757-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 02:03