Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Irena KOCÍ, Ĺudovít LABÍK, Jana BÉBAROVÁ, Barbora HRÍNOVÁ, Jakub CHROBÁK, Petr MINAŘÍK, Iveta NOVOTNÁ, František HORVÁT, Miloslav KLÍMA, Mikuláš ODEHNAL, Marek JÍCHA, Tomáš HOLETZ and Eva UČŇOVÁ. Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru (Changes of dramaturgy : Dramaturgy in off-line and on-line space). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 168 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-445-8.
 2. 2019

 3. ZELINSKÝ, Miroslav. Ani sklo není jen tím, čím se zdá být... (Even glass is not just what it seems to be ...). Prostor. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění, 2019, vol. 2019, No 3, p. 48-49. ISSN 1212-1398.
 4. ZELINSKÝ, Miroslav. Bauhaus od umění k designu a architektuře (Bauhaus from art to design and architecture). In Markéta Svobodová. Fenomén Bauhaus. 1st ed. Praha: Grada, 2019. p. 50-87, 30 pp. ISBN 978-80-271-2226-4.
 5. ZELINSKÝ, Miroslav and Ivana BULANDA. BODY PHYSICALITY AS A KEY FACTOR OF MEDIA SELF PRESENTATION – BODY IMAGE IN ADVERTISING. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2019, vol. 2019, No 4, p. 133-146. ISSN 1899-8658.
 6. ZELINSKÝ, Miroslav. Jsme to, co jíme (We Are What We Eat). In Eva Gartnerová. Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2019. p. 49-68. Tvar, obraz, text 1/2019. ISBN 978-80-7454-870-3.
 7. ZELINSKÝ, Miroslav. Křížová cesta (nejen) nad Breznem (Stations of the Cross (not only) over Brezno). Prostor. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění, 2019, vol. 2019, No 1, p. 33-35. ISSN 1212-1398.
 8. ZELINSKÝ, Miroslav. Panta rhei... a pořád dál... (Panta rhei... and still farther...). Prostor. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění, 2019, vol. 2019, No 4, p. 31-33. ISSN 1212-1398.
 9. ZELINSKÝ, Miroslav. Popkultura a Bauhaus (Popculture and Bauhaus (Prolegomenon for extension of popculture area)). Art Communication and Popculture. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, vol. 2019, 1-2, p. 53-62. ISSN 1339-9284.
 10. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Eva PJAJČÍKOVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Barbora HRÍNOVÁ, Lubomír KONEČNÝ and Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí (Changes of dramaturgy : Between production and reflection). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 120 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-390-1.
 11. ZELINSKÝ, Miroslav and Ivana BULANDA. Rozważania o związkach estetyki i reklamy (Contemplation on Relationships between Aesthetics and Advertising). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2019, vol. 2019, No 2, p. 239-247. ISSN 1899-8658.
 12. ZELINSKÝ, Miroslav. Srdečné pozdravy z Ceredu aneb Art Colony po čtyřiadvacáté (Best regards from Cered : Art Colony for the twenty-fourth time). Protimluv. Ostrava: Protimluv, 2019, vol. 2019, No 3, p. 17-19. ISSN 1802-0321.
 13. ZELINSKÝ, Miroslav. Tvarové limity a výzvy v dizajne mestského mobiliára (Shape limits and challenges in design of urban furniture). Remeslo, Umenie, Dizajn. Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2019, vol. 2019, No 1, p. 56-57. ISSN 1335-5457.
 14. ZELINSKÝ, Miroslav. Více umění, méně politiky (Nad benátským bienále 2019) (More art, less politics (Over Venice's biennial 2019)). Protimluv. Ostrava: Protimluv, 2019, vol. 2019, No 4, p. 8-9. ISSN 1802-0321.
 15. 2017

 16. ZELINSKÝ, Miroslav, Tomáš POLENSKÝ, Irena KOCÍ, Marek LOSKOT, Eva PJAČÍKOVÁ, Jan GOGOLA, Miloslav KLÍMA, Šárka KOSKOVÁ, Bedřich LUDVÍK, Marek HLAVICA, Jan ml. GOGOLA, Martin NOVOSAD, Lucie KRÁLOVÁ, Kamila ZLATUŠKOVÁ and Ľudovít LABÍK. Proměny dramaturgie : profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie (Changes of dramaturgy : professional and pedagogical basis of contemporary dramaturgy). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 160 pp. ISBN 978-80-7510-267-6.
Display details
Displayed: 22/10/2021 15:22