Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Česká kulinární tradice za hranicemi českých zemí: Česká kuchyně jako součást národní identity a kulturních tradic u krajanů v Chorvatsku. In Dušan Janák. Jídlo není jenom "něco k jídlu". Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. p. 175-200. ISBN 978-80-7510-428-1.
 2. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jitka STANJA BRDAR and Jana KOČÍ. Češství v nás: České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku (The Czech in us: Czech education and its influence on preservation of the Czech national identity in Croatia). 1st ed. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. 159 pp. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2020. ISBN 978-80-88018-30-8.
 3. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Increase in the implementation of digital technologies in teaching during the COVID-19 pandemic on the selected Czech schools. In Osman Titrek; Gozde Sezen-Gultekin. 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL. Conference Proceeding Book. Sakarya: Sakarya University, 2020. p. 202-206. ISBN 978-605-66495-8-5.
 4. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ and Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. (Food is not just "something to eat". Traditional meals and dishes as part of regional and national identity in the consciousness and memory of contemporary society.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 pp. ISBN 978-80-7510-428-1.
 5. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. Příběh 1340 dětí evakuovaných do České republiky za války v Chorvatsku (1991-1995) (The Story of the 1340 Children Evacuated to the Czech Republic during the War in Croatia (1991-1995)). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2020, vol. 106, No 2, p. 281-307. ISSN 0037-6922.
 6. 2019

 7. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. Czech District Schools in Croatia - Sources of Resistance to Croatization. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1st ed. Sakarya: Sakarya University, 2019. p. 910-915. ISBN 978-605-66495-7-8.
 8. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. Čeští a moravští učitelé v Chorvatsku – nezpracovaná kapitola krajanského školství (Czech and Moravian Teachers in Croatia – An Unexplored Chapter of Compatriotic Education). Paidagogos. Olomouc: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019, Neuveden, No 2, p. 78-103. ISSN 1213-3809.
 9. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Dušan JANÁK. Fotografie Jindřicha Štreita očima Ukrajinců (People from the East. Ukrainians in the Czech lands since 1918. Catalog for the exhibition of photographs by Jindřich Štreit). In Lidé z východu? Ukrajinci v českých zemích od roku 1918. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezské zemské muzeum, 2019. p. 46-82, 38 pp. ISBN 978-80-7510-383-3.
 10. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1st ed. Opava, 2019. 124 pp.
 11. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. Národní identita chorvatských Čechů (National identity of Croatian Czechs). Česká antropologie. Olomouc, 2019, vol. 69, 1-2, p. 11-14. ISSN 1804-1876.
 12. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Martina CICHÁ. Perception of Health within the Context of Value Orientation among Czech Youth. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1st ed. Sakarya: Sakarya University, 2019. p. 900-909. ISBN 978-605-66495-7-8.
 13. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. The Beginning of Czech Education in Croatia (1921-1941). In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1st ed. Sakarya: Sakarya University, 2019. p. 916-920. ISBN 978-605-66495-7-8.
 14. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. The Vicious Circle of Roma Minority Social Exclusion in the Czech Republic. International Journal of Social and Economic Sciences. India, 2019, vol. 9, No 1, p. 8-11.
 15. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea. Vicious Circle of Reproduction of Stereotypical Thinking in Czech Schools. In Osman Titrek; Fariz Ahmadov; Gozde Sezen-Gultekin. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership. Conference Proceeding Book. 1st ed. Sakarya: Sakarya University, 2019. p. 891-899. ISBN 978-605-66495-7-8.
 16. 2018

 17. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Jana KOČÍ. A Czech Minority School in Croatia During the Civil War in the 1990s. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. p. 429-432. ISBN 978-605-66495-3-0.
 18. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea and Martina CICHÁ. Multicultural Education in Theory and Practice of the Last Decade Since Its Intergration into the Education Programmes in the Czech Republic. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. p. 371-375. ISBN 978-605-66495-3-0.
 19. PREISSOVÁ KREJČÍ, Andrea, Jana KOČÍ and Martina CICHÁ. School and Press – Two Pillars of Czech national Identity in Croatia. In Osman TITREK, Agniezska ZEMBRZUSKA, Gozde SEZEN-GULTEKIN. ICLEL 18 Conference Proceeding Book. Sakarya, Turkey: Sakarya University, 2018. p. 433-436. ISBN 978-605-66495-3-0.
Display details
Displayed: 29/11/2021 12:47