Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Členka hodnotící komise NAÚ. 2023 - 2023.
  2. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Iveta BRYJOVÁ. Dopad endometriózy na pracovní život žen: Přehledová studie. In Nové trendy v ošetrovateľstve IX. New trends in nursing IX. 2023.
  3. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Iveta BRYJOVÁ. DOPAD ENDOMETRIÓZY NA PRACOVNÍ ŽIVOT ŽEN: PŘEHLEDOVÁ STUDIE. In Nové trendy v ošetrovateľstve IX. New trends in nursing IX. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2023. s. 38-40. ISBN 978-80-568-0606-7.
  4. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. Poporodní adaptace a její komplikace. In Moderní ošetřovatelství v každodenní praxi. 2023.

  2022

  1. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Bezpečně s léky v těhotenství. In Daniela Nedvědová, Iveta Bryjová. Sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. první. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. s. 13-18. ISBN 978-80-7510-507-3.
  2. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Bezpečně s léky v těhotenství. In Střípky z pediatricko-porodnického ošetřovatelství. 2022.
  3. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Bezpečně s léky v těhotenství aneb jak si může těhotná žena pomoci sama? 2022.
  4. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Endometrióza. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022, roč. 5, č. 2, s. 127-128. ISSN 2570-785X.
  5. VRUBLOVÁ, Yvetta a Daniela NEDVĚDOVÁ. Endometrióza z pohledu kvality života a edukace. In VII. společný kongres SGPS SLS a ČGSP ČLS JEP. 2022.
  6. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Yvetta VRUBLOVÁ. Endometrióza z pohledu kvality života a edukace. In VII. spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2022. ISBN 978-80-973380-1-5.
  7. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Iveta BRYJOVÁ. Kvalita života žen s endometriózou. In ZDRAVIE 2022. 2022.
  8. BRYJOVÁ, Iveta, Radka STONIŠOVÁ a Daniela NEDVĚDOVÁ. METODIKA KOLEKTIVNÍHO ANTIGENNÍHO SCREENINGU NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-COV-2. Ošetřovatelské perspektivy. Opava, 2022, roč. 5, č. 1, s. 13-25. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2022.002.
  9. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. Parents´awareness of safe pharmacotherapy in children. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022, roč. 5, č. 1, s. 27-35. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2021.015.
  10. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Pokročilý věk ženy a jeho zdravotní důsledky na těhotenství a novorozence. In I. Celostátní konference porodní asistence. 2022.
  11. SVĚTNICKÁ, Gabriela, Daniela NEDVĚDOVÁ a Markéta SKALNÁ. RODIČE A JEJICH INFORMOVANOST O BEZPEČNÉM PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM. In doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, PhDr. Elena Janiczeková, PhD.,. Z D R A V I E 2022 Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie. První. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2022 Počet strán: 329 s., 2022. s. 287-295. ISBN 978-80-8278-008-9.
  12. SVĚTNICKÁ, Gabriela, Daniela NEDVĚDOVÁ a Markéta SKALNÁ. RODIČE A JEJICH INFORMOVANOST O BEZPEČNÉM PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM. In NOVÉ TRENDY V OŠETROVATEĽSTVE VII. Konferencie s medzinárodnou účasťou. 2022.
  13. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Sexualita, sexuální zdraví a gynekologická prevence mentálně postižených dívek a žen. Ošetřovatelské perspektivy. 2022, roč. 5, č. 2, s. 73-83. ISSN 2570-785X. doi:10.25142/osp.2021.016.
  14. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Iveta BRYJOVÁ. STŘÍPKY Z PEDIATRICKO – PORODNICKÉHO OŠETŘOVATELSTVÍ. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 72 s. ISBN 978-80-7510-507-3.
  15. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Těhotenství po konizaci děložního čípku. In Edukační den porodní asistence. 2022.

  2021

  1. NEDVĚDOVÁ, Daniela. člen akademického senátu. Člen akademického senátu, 2021.
  2. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Drogy v těhotenství a co způsobí dítěti. In Festival Těhu Day - Opava. 2021.
  3. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Drogy v těhotenství a jejich vliv na novorozence. In XXXVI. Neonatologické dny SBORNÍK ABSTRAKTŮ. 2021. ISBN 978-80-88347-08-8.
  4. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence. 2021.
  5. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence. In Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistence v 21. století, sborník abstraktů. 2021. ISBN 978-80-7510-468-7.
  6. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Edukace mladých dívek s mentálním postižením v oblasti sexuálního zdraví a gynekologické prevence. In Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistence v 21. století. 2021.
  7. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. Edukace zaměřená na zvýšení povědomí rodičů o bezpečné farmakoterapii u dětí. In Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistenci v 21. století. 2021. ISBN 978-80-7510-468-7.
  8. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Nadváha a obezita u ženy v době těhotenství a porodu. In Nové trendy v ošetrovaťelstve VII. 2021.
  9. NEDVĚDOVÁ, Daniela. NADVÁHA A OBEZITA U ŽENY V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ A PORODU. In Nové trendy v ošetrovateľstve VII (Trnava). 2021. ISBN 978-80-568-0443-8.
  10. NEDVĚDOVÁ, Daniela. NADVÁHA A OBEZITA U ŽENY V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ A PORODU. In Nové trendy v ošetrovateľstve VII (Trnava). 2021.
  11. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. Návykové látky a jejich vliv na těhotenství a dítě. In INTERNATIONAL @ CONFERENCE - Project Conference № 2019-1-PL01-KA203-065205. 2021.
  12. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. Onkologické onemocnění u dětí. In XXIII. Slezský den sester. 2021.
  13. MIKUNDOVÁ, Michaela a Daniela NEDVĚDOVÁ. Pokročilý věk ženy a jeho zdravotní důsledky na těhotenství a novorozence. Ošetřovatelské perspektivy. 2021, roč. 4, č. 2, s. 39-48. ISSN 2570-785X.
  14. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Poporodní adaptace novorozence a faktory, které ji ovlivňují. In BARTOLOMOVÁ, Dominika. XXII. Hanákovy dny (Brno). 2021.
  15. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. POPORODNÍ ADAPTACE NOVOROZENCE A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVŇUJÍ. In XXII. HANÁKOVY DNY, XXVIII. NEONATOLOGICKÉ SETKÁNÍ BRNO. 2021.
  16. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Vliv nadváhy a obezity na těhotenství ženy a vývoj plodu. In Festival Těhu Day - Ostrava. 2021.
  17. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistenci v 21. století. 2021.
  18. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistenci v 21. století, sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. In Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistenci v 21. století, sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. první. Fakulta veřejných politik v Opavě: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 56 s. ISBN 978-80-7510-468-7.
  19. SVĚTNICKÁ, Gabriela a Daniela NEDVĚDOVÁ. XXXVI. Neonatologické dny Drogy v těhotenství a jejich vliv na novorozence. 2021.

  2020

  1. NEDVĚDOVÁ, Daniela. člen výkonné redakce. Ošetřovatelské perspektivy, 2020. ISSN 2570-785X.
  2. NEDVĚDOVÁ, Daniela. EBP v porodní asistenci. In Edukační den porodní asistence. 2020.
  3. NEDVĚDOVÁ, Daniela. EBP v porodní asistenci. In Edukační den v porodní asistenci. 2020.
  4. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Ošetřovatelská péče o ženu v těhotenství, v průběhu porodu a v období šestinedělí. Opava, 2020.
  5. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Ošetřovatelská péče v gynekologii a v dětské gynekologii. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020. 76 s.
  6. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Psychické poruchy u žen v těhotenství a v poporodním období. In PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. SESTRY: HLAS V POPREDÍ – OŠETROVATEĽSTVOM KU GLOBÁLNEMU ZDRAVIU. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2020. s. 64-74. ISBN 978-80-558-1596-1.
  7. VRUBLOVÁ, Yvetta a Daniela NEDVĚDOVÁ. Reprodukční věk ženy ve vztahu k fertilitě aneb Zdravá mladá matka. 2020.
  8. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Rizika pokročilého věku v těhotenství. 2020.
  9. SVĚTNICKÁ, Gabriela, Kamila KOŘENÁ, Zdeňka ŘÍMOVSKÁ a Daniela NEDVĚDOVÁ. Sestra jako pacient. In PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD. SESTRY: HLAS V POPREDÍ – OŠETROVATEĽSTVOM KU GLOBÁLNEMU ZDRAVIU. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2020. s. 140-151. ISBN 978-80-558-1596-1.
  10. NEDVĚDOVÁ, Daniela. THE INFLUENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY ON WOMEN´S PREGNANCY, LABOUR AND FETAL DEVELOPMENT. Ošetřovatelské perspektivy. 2020, roč. 3, č. 2, s. 13-22. ISSN 2571-0702. doi:10.25142/osp.2020.014.
  11. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Gabriela SVĚTNICKÁ. Užívání návykových látek v těhotenství a jejich vliv na novorozence. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2020, roč. 3, č. 2, s. 23-36. ISSN 2571-0702. doi:10.25142/osp.2020.014.
  12. NEDVĚDOVÁ, Daniela a Yvetta VRUBLOVÁ. Vliv nadváhy a obezity na těhotenství a vývoj plodu. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2020.

  2019

  1. NEDVĚDOVÁ, Daniela. Stres a syndrom vyhoření v profesi porodních asistentek. Ošetřovatelské perspektivy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2019, roč. 2, č. 2, s. 65-80. ISSN 2571-0702. doi:10.25142/osp.2019.015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 02:06