PEMNPRPP Řízení podnikových procesů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti procesního řízení
  Procesní pohled na podnik. Funkční a procesní řízení. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku
  a podnikového procesu. Základní vlastnosti procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu
  a aktivity. Typy podnikových procesů. Workflow management systémy - WfMS.
  2. Modelování a simulace
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu. Apriorních informace. Modelování. Klasifikace modelů. Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas.
  3. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  4. Řízení podnikových procesů (BPM)
  Příklady podnikových procesů. Životní cyklus BPM. Identifikace, objevování, analýza, redesign, implementace
  a monitorování procesů.
  5. Případová studie BIZAGI
  Názorná prezentace všech fází životního cyklu BPM na praktickém příkladu. Prezentace bude proložená ukázkami implementace s konkrétními technikami v prostředí BIZAGI.
  6. Process mining a případová studie DISCO
  Definice process miningu. Místo process miningu v životním cyklu řízení podnikových procesů BPM. Výhody a nevýhody process miningu. Logovací soubory o událostech. Formální představení jednoduchého algoritmu na zpracování logovacích souborů o událostech. Názorná prezentace fází process miningu na praktickém příkladu v prostředí DISCO.
Literatura
  povinná literatura
 • Elearning Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě: Kurz Řízení podnikových procesů [online]. Online. Karviná: SU OPF, 2018 [cit. 2017-10-09]. Dostupn, 2018, [citováno 2024-04-24] info
 • ŠPERKA, R., D. ŠIMEK a M. HALAŠKA. Techniky a nástroje v oblasti řízení podnikových procesů. 1. vydání. Online. SU OPF. (text v přípravě), 2018, [citováno 2024-04-24] info
  doporučená literatura
 • AALST, V. D. and M. P. WIL. Process Mining. Data Science in Action. Online. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016. ISBN 978-3-662-49851-4. [citováno 2024-04-24] info
 • DUMAS, M., M. LA ROSA, J. MENDLING and H. REIJERS. Fundamentals of Business Process Management. Online. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2013. ISBN 978-3-642-33143-5. [citováno 2024-04-24] info
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Online. Praha: Grada. Management v informační společnost, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4. [citováno 2024-04-24] info
 • WESKE, M. Business process management: concepts, languages, architectures. Online. New York: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-73521-2. [citováno 2024-04-24] info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.