PEMNPRPP Řízení podnikových procesů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:05–13:50 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPRPP/01: Út 13:55–15:30 A318, M. Halaška, D. Šimek, R. Šperka
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti procesního řízení
  Procesní pohled na podnik. Funkční a procesní řízení. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku a podnikového procesu. Základní vlastnosti procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu a aktivity. Typy podnikových procesů. Workflow management systémy - WfMS.

  2. Modelování a simulace
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu. Apriorních informace. Modelování. Klasifikace modelů. Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas.

  3. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.

  4. Řízení podnikových procesů (BPM)
  Příklady podnikových procesů. Životní cyklus BPM. Identifikace, objevování, analýza, redesign, implementace a monitorování procesů.

  5. Případová studie BIZAGI
  Názorná prezentace všech fází životního cyklu BPM na praktickém příkladu. Prezentace bude proložená ukázkami implementace s konkrétními technikami v prostředí BIZAGI.

  6. Process mining a případová studie DISCO
  Definice process miningu. Místo process miningu v životním cyklu řízení podnikových procesů BPM. Výhody a nevýhody process miningu. Logovací soubory o událostech. Formální představení jednoduchého algoritmu na zpracování logovacích souborů o událostech. Názorná prezentace fází process miningu na praktickém příkladu v prostředí DISCO.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠPERKA, Roman. Informační podpora podnikových procesů. Jesenice: Ekopress, s.r.o. 191 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87865-55-2. 2019. URL info
 • DUMAS, Marlon, Marcello La ROSA, Jan MENDLING a Hajo A REIJERS. Fundamentals of Business Process Management. Berlin Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-662-56508-7. doi:10.1007/978-3-662-56509-4. 2018. URL info
 • AALST, V. D. and M. P. WIL. Process Mining. Data Science in Action. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. ISBN 978-3-662-49851-4. 2016. info
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-4128-4. 2012. info
 • WESKE, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York: Springer. ISBN 978-3-540-73521-2. 2007. info
Metody hodnocení
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.