PEMNPRPP Řízení podnikových procesů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh
Út 11:25–12:10 A423
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PEMNPRPP/01: St 13:55–15:30 A216, M. Halaška, D. Šimek
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Základní pojmy z oblasti procesního řízení
  Procesní pohled na podnik. Funkční a procesní řízení. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku
  a podnikového procesu. Základní vlastnosti procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu
  a aktivity. Typy podnikových procesů. Workflow management systémy - WfMS.
  2. Modelování a simulace
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu. Apriorních informace. Modelování. Klasifikace modelů. Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas.
  3. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  4. Řízení podnikových procesů (BPM)
  Příklady podnikových procesů. Životní cyklus BPM. Identifikace, objevování, analýza, redesign, implementace
  a monitorování procesů.
  5. Případová studie BIZAGI
  Názorná prezentace všech fází životního cyklu BPM na praktickém příkladu. Prezentace bude proložená ukázkami implementace s konkrétními technikami v prostředí BIZAGI.
  6. Process mining a případová studie DISCO
  Definice process miningu. Místo process miningu v životním cyklu řízení podnikových procesů BPM. Výhody a nevýhody process miningu. Logovací soubory o událostech. Formální představení jednoduchého algoritmu na zpracování logovacích souborů o událostech. Názorná prezentace fází process miningu na praktickém příkladu v prostředí DISCO.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠPERKA, Roman. Informační podpora podnikových procesů. Jesenice: Ekopress, s.r.o., 2019. 191 s. 1. vydání. ISBN 978-80-87865-55-2. URL info
 • DUMAS, Marlon, Marcello La ROSA, Jan MENDLING a Hajo A REIJERS. Fundamentals of Business Process Management. Berlin Heidelberg: Springer, 2018. ISBN 978-3-662-56508-7. doi:10.1007/978-3-662-56509-4. URL info
 • AALST, V. D. and M. P. WIL. Process Mining. Data Science in Action. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016. ISBN 978-3-662-49851-4. info
 • ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada. Management v informační společnost, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4. info
 • WESKE, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York: Springer, 2007. ISBN 978-3-540-73521-2. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.