MU01010 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MU01010/01: Čt 9:45–11:20 119, V. Sedlář
Předpoklady
( MU20002 Matematická analýza II || MU01002 Matematická analýza II || MU10130 Matematická analýza II ) && ( MU20006 Algebra II || MU01016 Algebra II || MU10006 Algebra II || MU10132 Algebra II ) && TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prohloubení základních znalostí a dovedností získaných při studiu matematické analýzy funkcí jedné proměnné a lineární algebry s použitím vhodných nástrojů pro provádění základních výpočtů, vykreslování jednoduchých grafů a prezentace výsledků.
Osnova
 • Programování v Maple.
  Základy kreslení křivek a ploch s použitím Maple.
  Řešení příkladů z matematické analýzy a algebry pomocí Maple.
  Prohloubení dovedností, získaných při studiu matematické analýzy a algebry.
  Práce dle zadaných témat.
Literatura
  povinná literatura
 • Baran, Hynek. Symbolické výpočty v Maple. Opava, 2015. URL info
 • Fox, William P. Mathematical modeling with Maple. 2012. ISBN 978-0-495-10941-9. info
 • RYBIČKA, J. Latex pro začátečníky. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-730-2049-1. info
  doporučená literatura
 • Project Euler. URL info
 • KOPKA, Helmut a Patrick W. DALY. LATEX: Kompletní průvodce. Brno, 2004. ISBN 80-722-6973-9. info
 • Gander, Hřebíček. Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB. Berlin, 2004. ISBN 3-540-21127-6. info
 • Hřebíček, Jiří. Systémy počítačové algebry. Brno, 2004. URL info
 • W. Rudin. Analýza v reálném a komplexním oboru. Academia, Praha, 2003. info
 • L. Zajíček. Vybrané úlohy z matematické analýzy. Matfyzpress, Praha, 2000. info
  neurčeno
 • Lamport L. LATEX. A Document Preparation System. User's Guide and Reference Manual. Addison-Wesley Publishing Company, Inc, Reading,. info
Informace učitele
Odevzdání všech zadaných projektů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/sumu/zima2022/MU01010