FPF KNIHnkIS Information Studies
Name in Czech: Informační studia
master's combined specialized
Included in the programme: FPF KNIH-nav Library Science

Recommended progress through the study plan

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKINSNK01Business information and Competitive intelligence R. Papíkzk 16 hod/sem.5 1Z
FPF:UBKINSNK02Digitization and long-term protection of collections 1 D. Katuščákzk 10/4/26 1Z
FPF:UBKINSNK03Diploma Seminar 1 J. Plankováz 4 hod/sem.2 1P
FPF:UBKINSNK04Information Science and Society A. Novotnázk 16 hod/sem.6 1P
FPF:UBKINSNK05Social Communication and Media 1 A. Novotnázk 16 hod/sem.4 1P
FPF:UBKINSNK06Introduction to Theoretical Computer Science L. Ciencialovázk 14 hod/sem.6 1Z
FPF:UBKINSNK07Digitization and long-term protection of collections 2 D. Katuščákzk 16 hod/sem.6 2Z
FPF:UBKINSNK08Informační management 1 A. Novotnázk 10 hod/sem.4 2P
FPF:UBKINSNK09Librarianship practice 1 K. Matulaz 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKINSNK10Social Communication and Media 2 A. Novotnázk 14 hod/sem.4 2-
FPF:UBKINSNK11Librarianship practice 2 K. Matulaz 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKINSNK12Measurement and Evaluation of Library Services A. Novotnázk 12 hod/sem.6 3P
FPF:UBKINSNK13Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 18 hod/sem.6 3Z
FPF:UBKINSNK14Bibliometrics K. Matulazk 12 hod/sem.6 4P
FPF:UBKINSNK15Diploma Seminar 2 A. Novotnáz 4 hod/sem.2 4P
FPF:UBKINSNK16Information Management 2 A. Novotnázk 12 hod/sem.4 4P
FPF:UBKINSNK17Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 16 hod/sem.6 4Z
FPF:UBKINSNK18Statistics R. Polákovázk 12 hod/sem.6 4P
88 credits

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKINSNK19Digitali Libraries J. Plankovázk 18 hod/sem.6 2P
FPF:UBKINSNK20Logic L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 2P
FPF:UBKINSNK21Electronic archives J. Plankovázk 18 hod/sem.6 3P
FPF:UBKINSNK22Project Management A. Novotnázk 16 hod/sem.6 3P
FPF:UBKINSNK23Information Retrieval Languages J. Plankovázk 16 hod/sem.6 4P
30 credits

Povinně volitelné předměty typu PVB

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FPF:UBKINSNK24Internet Marketing K. Matulaz 8 hod/sem.3 1-
FPF:UBKINSNK25Professional Typesetting A. Novotnáz 8 hod/sem.3 1-
FPF:UBKINSNK26Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 18 hod/sem.6 2-
FPF:UBKINSNK27Redesign and Optimization of Webpages K. Matulaz 8 hod/sem.3 2-
FPF:UBKINSNK28Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 18 hod/sem.4 3-
FPF:UBKINSNK29Project Creation 1 K. Matulaz 6 hod/sem.2 3-
FPF:UBKINSNK30Basics of HCI K. Matulazk 12 hod/sem.4 3-
FPF:UBKINSNK31Project Creation 2 K. Matulaz 6 hod/sem.2 4-
27 credits