FPF ARTAVTbp Audiovizuální tvorba
Název anglicky: Audio-visual works
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF AVT-bp Audiovizuální tvorba

Audiovizuální tvorba

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBP01Současný český jazyk E. Höflerovázk 2/1/04 1Z
FPF:ARTAVTBP02Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 0/2/03 1P
FPF:ARTAVTBP03Fotografický workshop I Š. Pikousz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTBP04Umění, film, literatura a spiritualita I J. Heczkoz 2/1/03 1Z
FPF:ARTAVTBP05Počítačová gramotnost K. Pupákováz 1/1/02 1-
FPF:ARTAVTBP06Základy kamery I K. Pupákováz 1/1/03 1P
FPF:ARTAVTBP07Základy střihové skladby I T. Polenskýz 1/1/03 1P
FPF:ARTAVTBP08Praktikum filmového zvuku I P. Janošz 0/2/03 1P
FPF:ARTAVTBP09Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 0/2/03 2P
FPF:ARTAVTBP10Fotografický workshop II Š. Pikousz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTBP11Základy kamery II K. Pupákovázk 1/1/04 2P
FPF:ARTAVTBP12Základy střihové skladby II T. Polenskýzk 1/1/04 2P
FPF:ARTAVTBP13Praktikum filmového zvuku II P. Janošz 0/2/03 2P
FPF:ARTAVTBP14Umění, film, literatura a spiritualita II J. Heczkozk 2/1/04 2Z
FPF:ARTAVTBP15Klauzurní práce I M. Horsákovázk 0/2/04 2-
FPF:ARTAVTBP16Odborná praxe I M. Horsákováz 0/0/0 120 hod/sem.6 2-
FPF:ARTAVTBP17Základy televizní a rozhlasové scenáristiky I. Kocíz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTBP18Dějiny světové kinematografie T. Polenskýzk 1/1/04 3Z
FPF:ARTAVTBP19Základy kamery III K. Pupákováz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTBP20Základy střihové skladby III T. Polenskýz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTBP21Základy oboru dokumentární tvorba T. Polenskýz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTBP22Dokumentaristický workshop M. Horsákováz 0/2/03 3-
FPF:ARTAVTBP23Zvuková dramaturgie filmového díla M. Odehnalz 1/1/03 3-
FPF:ARTAVTBP24Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 2/0/03 4Z
FPF:ARTAVTBP25Dějiny české kinematografie T. Polenskýzk 1/1/04 4Z
FPF:ARTAVTBP26Základy kamery IV K. Pupákovázk 1/1/04 4P
FPF:ARTAVTBP27Základy střihové skladby IV T. Polenskýzk 1/1/04 4P
FPF:ARTAVTBP28Klauzurní práce II M. Horsákovázk 0/2/04 4-
FPF:ARTAVTBP29Odborná praxe II M. Horsákováz 0/0/0 120 hod/sem.6 4-
FPF:ARTAVTBP30Rozhlasová dramatika I. Kocíz 1/1/03 5-
FPF:ARTAVTBP31Dramaturgický seminář I M. Novosadz 0/2/03 5P
FPF:ARTAVTBP32Úvod do filmové kritiky a filmová analýza I M. Novosadz 1/1/03 5P
FPF:ARTAVTBP33Diplomový seminář M. Zelinskýz 0/2/03 5-
FPF:ARTAVTBP34Základy produkce V. Mrázzk 1/1/04 5P
FPF:ARTAVTBP35Úvod do filmové kritiky a filmová analýza II M. Novosadz 1/1/03 6P
FPF:ARTAVTBP36Dramaturgický seminář II M. Novosadz 0/2/03 6P
FPF:ARTAVTBP37Absolventský projekt M. Horsákováz 0/2/04 6-
FPF:ARTAVTBP38Odborná praxe III M. Horsákováz 0/0/0 120 hod/sem.6 6-
134 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBP39Technika a technologie v tradičních a nových médiích J. Zajíčekz 1/1/02 1P
FPF:ARTAVTBP40Literatura a film S. Schupplerováz 1/1/03 1P
FPF:ARTAVTBP41Teorie barev I K. Pupákováz 1/1/02 3P
FPF:ARTAVTBP42Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/2/02 3P
FPF:ARTAVTBP43Multimédia a internet M. Novotnýz 0/2/02 2P
FPF:ARTAVTBP44Teorie barev II K. Pupákováz 1/1/02 4P
FPF:ARTAVTBP45Týmová práce S. Schupplerováz 1/2/03 2P
FPF:ARTAVTBP46Scenáristický workshop I. Kocíz 0/2/02 5P
FPF:ARTAVTBP47Animovaný film V. Mrázz 1/1/02 6P
20 kreditů

Povinně volitelné předměty A – skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBP48Anglický jazyk I G. Entlováz 0/2/02 1P
FPF:ARTAVTBP49Filozofie I P. Slováčekz 1/1/02 1P
FPF:ARTAVTBP50Masová komunikace M. Novotnýz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTBP51Psychologie reklamy K. Konczynaz 1/1/03 3P
FPF:ARTAVTBP52Sociologie kultury J. Siostrzonekz 1/1/02 3P
FPF:ARTAVTBP53Anglický jazyk II G. Entlováz 0/2/02 2P
FPF:ARTAVTBP54Filozofie II P. Slováčekz 1/1/02 2P
FPF:ARTAVTBP55Analytický seminář M. Odehnalz 0/2/02 4P
FPF:ARTAVTBP56Kultura řeči S. Schneiderováz 1/2/02 5P
FPF:ARTAVTBP57Možnosti interpretace uměleckého díla J. Chrobákz 1/1/03 4P
23 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ARTAVTBP58Filmové projekce I M. Horsákováz 0/2/02 1-
FPF:ARTAVTBP59Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 0/2/03 3-
FPF:ARTAVTBP60Ateliér dokumentární tvorby I M. Horsákováz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTBP61Ateliér dramatické tvorby I T. Polenskýz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTBP62Ateliér scenáristické tvorby I S. Schupplerováz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTBP63Ateliér zvukové tvorby I M. Odehnalz 0/2/03 1-
FPF:ARTAVTBP64Public relations K. Konczynaz 1/1/03 3-
FPF:ARTAVTBP65Rozhlasová reklama K. Konczynaz 1/1/02 3-
FPF:ARTAVTBP66Filmové projekce II M. Horsákováz 0/2/02 2-
FPF:ARTAVTBP67Dramaturgie kulturních projektů M. Zelinskýz 2/1/04 4-
FPF:ARTAVTBP68Ateliér dokumentární tvorby II M. Horsákováz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTBP69Ateliér dramatické tvorby II T. Polenskýz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTBP70Ateliér scenáristické tvorby II S. Schupplerováz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTBP71Ateliér zvukové tvorby II M. Odehnalz 0/2/03 2-
FPF:ARTAVTBP72Filmové projekce III M. Horsákováz 0/2/02 5-
FPF:ARTAVTBP73Management kultury a fundrasing M. Zelinskýz 1/1/03 4-
FPF:ARTAVTBP74Filmové projekce IV M. Horsákováz 0/2/02 6-
47 kreditů