FPF HKDvRPbp Historie a kulturní dědictví v regionální praxi
Název anglicky: History and cultural heritage in regional practice
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF HKDvRP Historie a kulturní dědictví v regionální praxi

Úvodní informace / Pokyny

Volitelné předměty v rozsahu 18 kreditů (10 % z celkového počtu 180 kreditů) si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na SU FPF, případně ze zbývajících předmětů skupin PV-A a PV-B.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 1Z
FPF:HKDRPBP002Úvod do studia kulturního dědictví I. Korbelářovázk 2/1/05 1Z
FPF:HKDRPBP003Regiony a regionální kulturně historická zařízení M. Hochelzk 1/1/03 1P
FPF:HKDRPBP004Angličtina I G. Entlováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPBP005Němčina I G. Rykalováz 0/2/02 1-
FPF:HKDRPBP006Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/05 2Z
FPF:HKDRPBP007Kulturní dědictví I M. Hochelzk 2/1/05 2Z
FPF:HKDRPBP008Průvodcovské činnosti M. Hochelz 1/2/04 2P
FPF:HKDRPBP009Angličtina II G. Entlováz 0/2/02 2-
FPF:HKDRPBP010Němčina II G. Rykalováz 0/2/02 2-
FPF:HKDRPBP011Odborná praxe I M. Hochelz 4 týdny / 160 hodin.8 2P
FPF:HKDRPBP012Dějiny středověku I H. Komárkovázk 2/1/05 3Z
FPF:HKDRPBP013Dějiny raného novověku I I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:HKDRPBP014Kulturní dědictví II I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:HKDRPBP015Animace a prezentace kulturního dědictví M. Hochelz 0/3/03 3P
FPF:HKDRPBP016Příprava volnočasového produktu I. Korbelářovázk 1/2/03 3Z
FPF:HKDRPBP017Angličtina III G. Entlováz 0/2/02 3-
FPF:HKDRPBP018Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 4Z
FPF:HKDRPBP019Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 4Z
FPF:HKDRPBP020Kulturní dědictví III P. Kozákzk 1/1/03 4Z
FPF:HKDRPBP021Realizace volnočasového produktu I. Korbelářováz 0/1/04 4P
FPF:HKDRPBP022Angličtina IV G. Entlováz 0/2/02 4-
FPF:HKDRPBP023Seminář pro bakalářskou práci I I. Korbelářováz 0/2/04 4-
FPF:HKDRPBP024Odborná praxe II M. Hochelz 4 týdny / 160 hodin.8 4P
FPF:HKDRPBP025Novodobé dějiny I M. Hochelzk 2/1/05 5Z
FPF:HKDRPBP026Nejnovější dějiny I Z. Jirásekzk 2/1/05 5Z
FPF:HKDRPBP027Mediální obraz kulturního dědictví J. Siostrzonekz 0/2/03 5P
FPF:HKDRPBP028Seminář pro bakalářskou práci II I. Korbelářováz 0/2/04 5-
FPF:HKDRPBP029Novodobé dějiny II M. Pelczk 2/1/05 6Z
FPF:HKDRPBP030Nejnovější dějiny II J. Knapíkzk 2/1/05 6Z
FPF:HKDRPBP031Moderní metody zpřístupnění kulturního dědictví M. Botlíkováz 1/1/03 6P
FPF:HKDRPBP032Seminář pro bakalářskou práci III I. Korbelářováz 0/2/04 6-
FPF:HKDRPBP033Odborná praxe III M. Hochelz 4 týdny / 160 hodin.8 6P
139 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPBP034Muzea, galerie a instalované objekty M. Hochelz 0/2/03 2P
FPF:HKDRPBP035Destinace kulturního turismu R. Dluhošovázk 1/1/03 1P
FPF:HKDRPBP036Kulinární kultura a gastronomie I. Korbelářováz 1/1/03 2P
FPF:HKDRPBP037Cultural destinations of Europe I R. Dluhošováz 0/2/03 3P
FPF:HKDRPBP038Specifické formy kulturního turismu R. Dluhošováz 1/1/03 5P
FPF:HKDRPBP039Experimentální praktikum z kulturních dějin M. Tymonováz 0/2/03 4P
FPF:HKDRPBP040Cultural destinations of Europe II R. Dluhošováz 0/2/03 4P
FPF:HKDRPBP041Terénní praktikum se zaměřením na kulturní dědictví příhraničních regionů M. Tymonováz 0/2/03 6P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty celkem minimálně za 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:HKDRPBP042Základy latinské gramatiky K. Vymětalováz 0/2/03 1-
FPF:HKDRPBP043Ochrana přírodního dědictví M. Zapletalz 0/2/03 2-
FPF:HKDRPBP044Němčina III G. Rykalováz 0/2/02 3-
FPF:HKDRPBP045Němčina IV G. Rykalováz 0/2/02 4-
FPF:HKDRPBP046Komunikační dovednosti J. Siostrzonekz 0/2/02 5-
FPF:HKDRPBP047Cestovní kanceláře a agentury J. Stuchlíkováz 1/2/04 6-
FPF:HKDRPBP048Udržitelný cestovní ruch M. Botlíkováz 0/2/03 2-
FPF:UHVHMBP053A Historical Analysis of Poland in the 20th and 21st Centuries I. Matejko-Peterkazk 1/0/05 1-
FPF:UHVHMBP054 -zk - 2-
FPF:UHVHMBP055 -z - 2-
24 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů