Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. TVRDOŇ, Michal a Tomáš VERNER. Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries. Online. Amfiteatru Economic. roč. 24, Special Issue 16, s. 989-1000. ISSN 1582-9146. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24818/EA/2022/S16/989
  2. TVRDOŇ, Michal. Vnější ekonomické prostředí. Distanční studijní opora. Online

  2021

  1. TVRDOŇ, Michal. Evropská unie. Distanční studijní opora. Online
  2. TVRDOŇ, Michal a Petra CHMIELOVÁ. Interlinkages Between Strategic, Financial and Regional Frameworks of Brownfield Regenerations: the Case of The Czech Republic. Online. Geographia Technica. roč. 16, č. 1, s. 113-127. ISSN 1842-5135. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21163/GT_2021.161.10

  2019

  1. TVRDOŇ, Michal. Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech. Online. In Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 217-224. ISBN 978-80-210-9268-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27
  2. CHMIELOVÁ, Petra a Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie. Online. In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov. s. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7
  3. TVRDOŇ, Michal. Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries. Online. Journal of Applied Economic Sciences. XIV, č. 2, s. 332-339. ISSN 2393-5162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14505/jaes.v14.2(64).03
  4. TVRDOŇ, Michal. Obecná ekonomie II. Distanční studijní opora. Online

  2018

  1. VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK a Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory. Online. In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. s. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7

  2017

  1. TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje. Online. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita. s. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9

  2013

  1. KEMPNÝ, Robert, Michal TVRDOŇ a Iveta PALEČKOVÁ. Šablona (template) pro psaní ZP: včetně metodiky. Online. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 16:36