Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TVRDOŇ, Michal a Tomáš VERNER. Government Support of Science and the Impact of the Crisis: The Case of the EU Countries. Amfiteatru Economic. 2022, roč. 24, Special Issue 16, s. 989-1000. ISSN 1582-9146. doi:10.24818/EA/2022/S16/989.
 2. TVRDOŇ, Michal. Vnější ekonomické prostředí. Distanční studijní opora. 2022.
 3. 2021

 4. TVRDOŇ, Michal. Evropská unie. Distanční studijní opora. 2021.
 5. TVRDOŇ, Michal a Petra CHMIELOVÁ. Interlinkages Between Strategic, Financial and Regional Frameworks of Brownfield Regenerations: the Case of The Czech Republic. Geographia Technica. 2021, roč. 16, č. 1, s. 113-127. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2021.161.10.
 6. 2019

 7. TVRDOŇ, Michal. Financování veřejného vysokého školství v České republice v letech 2010 až 2017 v regionálních souvislostech. In Viktorie Klímová, Vladimíř Žítek. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 217-224. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-27.
 8. CHMIELOVÁ, Petra a Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie. In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. s. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7.
 9. TVRDOŇ, Michal. Labor Market Performance and the Beveridge Curve: The Case of Visegrad Group Countries. Journal of Applied Economic Sciences. 2019, XIV, č. 2, s. 332-339. ISSN 2393-5162. doi:10.14505/jaes.v14.2(64).03.
 10. TVRDOŇ, Michal. Obecná ekonomie II. Distanční studijní opora. 2019.
 11. 2018

 12. VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK a Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory. In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7.
 13. 2017

 14. TVRDOŇ, Michal. Regionální trh terciárního vzdělávání - případ Moravskoslezského kraje. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 287-295. ISBN 978-80-210-8587-9.
 15. 2013

 16. KEMPNÝ, Robert, Michal TVRDOŇ a Iveta PALEČKOVÁ. Šablona (template) pro psaní ZP: včetně metodiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 08:40