Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KOLAŘÍKOVÁ, Marta, Edita ONDŘEJOVÁ a Lenka DADU. Vnímaná sociální opora jako důležitý faktor kvality života seniorů. Praha, 2021. s. 106-116. ISBN 978-80-906237-4-3.
 2. 2020

 3. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Rodina a její paměť v nás ve světle třígeneračních vyprávění. Recenze. Psychologie a její kontexty. Ostrava: Ostrava: FF OU, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 106-108. ISSN 1803-9278. doi:10.15452/PsyX.2019.10.0017.
 4. 2019

 5. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Psychologie stárnutí a stáří: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 128 s.
 6. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Speciální gerontagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 181 s.
 7. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Uchazeč o studium na vysoké škole a konfrontace s realitou studia. In Kaleja Martin. Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 47-54, 122 s. ISBN 978-80-7510-329-1.
 8. 2018

 9. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Aspiration Of Applicants For Studying At University And Their Confrontation With Reality Of Study. In The International Conference on Research in Education, Teaching and Learning. 2018.
 10. KALEJA, Martin, Marta KOLAŘÍKOVÁ a Eva ZEZULKOVÁ. Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. Hl. řešitel Martin Kaleja, 2018.
 11. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Jak můžeme pomoci se studijní neúspěšností. In Mezinárodní tematický workshop pro akademické pracovníky: Multidimenzionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání. 2018.
 12. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Sibling of Disabled Child at the Inclusive School. Journal of Community Medicine & Health Education. U.S.A.: OMICS International, 2018, roč. 8/2018, č. 2, s. 609-631. ISSN 2161-0711. doi:10.4172/2161-0711.1000609.
 13. KOLAŘÍKOVÁ, Marta a Martin KALEJA. Tematický workshop pro studenty prvních ročníků prezenční formy studia: Otázky a výzvy ve vysokoškolském vzdělávání I. 2018.
 14. KOLAŘÍKOVÁ, Marta a Martin KALEJA. Tematický workshop pro studenty prvních ročníků prezenční formy studia: Otázky a výzvy ve vysokoškolském vzdělávání II. 2018.
 15. 2017

 16. KALEJA, Martin, Marta KOLAŘÍKOVÁ a Eva ZEZULKOVÁ. Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. 2017.
 17. KOLAŘÍKOVÁ, Marta, Alena PETROVÁ a Eva URBANOVSKÁ. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji II PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 190 s. ISBN 978-80-7510-236-2.
 18. 2016

 19. KALEJA, Martin a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. hlavní řešitel: Martin Kaleja, 2016.
 20. KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ, Marta KOLAŘÍKOVÁ, Pavel MÜHLPACHR a Marie VÍTKOVÁ. Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí. hlavní řešitel: Martin Kaleja, 2016.
 21. 2015

 22. KALEJA, Martin, Marta KOLAŘÍKOVÁ a Dušan JANÁK. Sociologický monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice , ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. hl. řešitel Martin Kaleja, 2015.
 23. KOLAŘÍKOVÁ, Marta. Výkonná redaktorka časopisu Social Pathology and Prevention. Redakce časopisu Social Pathology and Prevention, 2015 - 2018.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 21:50