Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HOCHEL, Marian. Anno Domini 1820/2020. Opavský kongres a Svatá aliance na rozhraní věků. In Marian Hochel. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 15-31. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  Web vydavatele
  Název anglicky: Anno Domini 1820/2020. The Congress of Troppau [Opava] and the Holy Alliance at the Edge of Ages
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Congress; Opava (Troppau); Holy Alliance; 1820; Historiography

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 8. 10. 2022 22:44.
 2. HOCHEL, Marian. O kongresu opavském, aneb když rozum, spravedlnost a humanita nevládnou. Žalobcem baron Bignon, tribun evropského konstitucionalismu. In Marian Hochel. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 153-184. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  Web vydavatele
  Název anglicky: About the Congress of Troppau [Opava], or when reason, justice and humanity do not rule. The plaintiff is Baron Bignon, tribune of European constitutionalism
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Louis-Pierre-Édouard Bignon; Congress; Opava (Troppau); Holy Alliance; 1820

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 8. 10. 2022 23:06.
 3. HOCHEL, Marian. Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 293 s. Opavská historická sympozia I. ISBN 978-80-7510-499-1.
  Název anglicky: The Congress of Troppau of 1820 and the Politics of the Holy Alliance between Times
  RIV: Editorství odborné knihy. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Congress; Opava; Holy Alliance; Kingdom of Two Sicilies; 1820

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 6. 10. 2022 09:50.
 4. 2021

 5. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2021 - 2021. ISBN 978-80-7510-477-9.
  Domovská stránka výsledku
  Název anglicky: Member of the editorial board of the journal
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: academic journal, history, articles, reviews, annotations

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 27. 3. 2022 10:50.
 6. HOCHEL, Marian. HOCHEL, Marian: Charlicart, Léa – Robbe, Émilie – Branda, Pierre – Prévot, Chantal (eds.): Napoléon nʼest plus. Paris: Éditions Gallimard – Musée de lʼArmée, 2021, 307 s. ISBN 978-2-07-293160-4. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 14/2021, s. 174–178. ISSN 1803-411X. ISBN 978-80-7510-477-9. (recenze). Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021, roč. 2021, č. 14, s. 174-178. ISBN 978-80-7510-477-9.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: HOCHEL, Marian: Charlicart, Léa – Robbe, Émilie – Branda, Pierre – Prévot, Chantal (eds.): Napoléon nʼest plus. Paris: Éditions Gallimard – Musée de lʼArmée, 2021, 307 s. ISBN 978-2-07-293160-4. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 14/
  Název anglicky: HOCHEL, Marian: Charlicart, Léa – Robbe, Émilie – Branda, Pierre – Prévot, Chantal (eds.): Napoléon nʼest plus. Paris: Éditions Gallimard – Musée de lʼArmée, 2021, 307 s. ISBN 978-2-07-293160-4. In: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 14/
  RIV/47813059:19240/21:A0000955 Recenze. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon; 200th death anniversary; visual arts; review
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 27. 3. 2022 15:01.
 7. HOCHEL, Marian. Zákonem ke svobodě – výdobytky Francouzské revoluce. In Živá historie. Brno, 2021. s. 76-81. ISBN 978-80-7525-413-9.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Zákonem ke svobodě – výdobytky Francouzské revoluce.
  Název anglicky: By the law to freedom - the achievements of the French Revolution.
  RIV/47813059:19240/21:A0000956 Popularizační texty a aktivity. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: French Revolution; constitution; civil society; visual presentation.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 27. 3. 2022 12:49.
 8. 2020

 9. HOCHEL, Marian. Cesty európskej diplomacie viedli do Opavy. Opavský kongres v roku 1820. In Historická revue. Vedecko-populárny mesačník o dejinách. Bratislava: Petit Press, 2020. s. 54-62. ISSN 1335-6550.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Cesty európskej diplomacie viedli do Opavy. Opavský kongres v roku 1820.
  Název anglicky: The paths of European diplomacy led to Opava. Opava Congress in 1820.
  RIV/47813059:19240/20:A0000957 Popularizační texty a aktivity. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Congress; Opava; Holy Alliance; Kingdom of Two Sicilies.

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 27. 3. 2022 14:39.
 10. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2020 - 2020. ISSN 1803-411X.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Člen redakční rady odborného časopisu
  Název anglicky: member of the editorial board of the journal
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: academic journal, history, articles, reviews
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 3. 3. 2021 13:14.
 11. HOCHEL, Marian. Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983. Monumentorum Custos 2019. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2020, roč. 2020, listopad, s. 61-78. ISSN 1803-781X.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983
  Název anglicky: Tax For Modernity – Circumstances of Final Acceptance and Public Opening of the Pavilion for Reiner’s Fresco in Duchcov Chateau Garden in the Years 1982–1983
  RIV/47813059:19240/20:A0000736 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pavilion; Reiner's Fresco; Duchcov; Final Approval; 1982-1983
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 3. 3. 2021 12:59.
 12. HOCHEL, Marian. Doba kongresová. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 21-24,25-26,28-31, 10 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Doba kongresová
  Název anglicky: Congress Time
  RIV/47813059:19240/20:A0000743 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Congress of Vienna; Holy Alliance; Congress System; Metternich
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 15:32.
 13. HOCHEL, Marian. Guégan, Stéphane – Viguier-Dutheil, Florence (eds.): Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone. Venezia: Marsilio Editori, 2019, 239 s. ISBN 978-88-317-8673-7. (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020, roč. 2020, č. 13, s. 221-225. ISBN 978-80-7510-438-0.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Guégan, Stéphane – Viguier-Dutheil, Florence (eds.): Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone. Venezia: Marsilio Editori, 2019, 239 s. ISBN 978-88-317-8673-7. (recenze)
  Název anglicky: Guégan, Stéphane – Viguier-Dutheil, Florence (eds.): Jean Auguste Dominique Ingres e la vita artistica al tempo di Napoleone. Venezia: Marsilio Editori, 2019, 239 s. ISBN 978-88-317-8673-7. (Review)
  RIV/47813059:19240/20:A0000755 Recenze. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Jean Auguste Dominique Ingres; Napoleon; Visual Art; Book Review
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 10:43.
 14. HOCHEL, Marian. Kníže šarmu a obratnosti: Klemens Lothar Metternich. Muž kontrarevoluce: Friedrich von Gentz. Statečností a rozvahou: car Alexandr I. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 150-151,154-155,158-159, 6 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Kníže šarmu a obratnosti: Klemens Lothar Metternich. Muž kontrarevoluce: Friedrich von Gentz. Statečností a rozvahou: car Alexandr I.
  Název anglicky: Prince of Charm and Dexterity: Klemens Lothar Metternich. Man of Against-Revolution: Friedrich von Gentz. By Bravery and Balance: Tsar Alexander I
  RIV/47813059:19240/20:A0000790 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Opava; Congress; 1820; Klemens Lothar Metternich; Friedrich von Gentz; Alexander I; Visual Presentation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 20:54.
 15. HOCHEL, Marian. Kongresové město. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 53-61,100-108, 18 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Kongresové město
  Název anglicky: Congress City
  RIV/47813059:19240/20:A0000741 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Opava; Congress; 1820; Holy Alliance; Everyday Life
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 16:11.
 16. HOCHEL, Marian. Místa paměti: opavské domy a jejich obyvatelé v době kongresu. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 135-137,140-141, 6 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Místa paměti: opavské domy a jejich obyvatelé v době kongresu
  Název anglicky: Places of Memory: Opava Houses and Their Inhabitants During the Congress
  RIV/47813059:19240/20:A0000740 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Opava; Congress; 1820; Holy Alliance; Places of Memory
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 16:30.
 17. HOCHEL, Marian. Na křižovatce evropské diplomacie: „Troppau 1820“ a pokus o ustavení evropské vlády v ponapoleonské Evropě. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 17,22-24,236-238,240-243, 11 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Na křižovatce evropské diplomacie: „Troppau 1820“ a pokus o ustavení evropské vlády v ponapoleonské Evropě
  Název anglicky: At the Crossroads of European diplomacy: "Troppau 1820" and the Attempt to Establish a European Government in Postnapoleonic Europe
  RIV/47813059:19240/20:A0000739 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Opava; Congress; 1820; Holy Alliance; Cultural Heritage
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 15:06.
 18. HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau. Napoleonic Scholarship. The Journal of The International Napoleonic Society. Montréal: International Napoleonic Society, 2020, roč. 2019-2020, č. 10, s. 26-48. ISSN 2563-8793.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Napoleonika v rodové paměti Blücherů: „Hrdina dne“ polní maršál Blücher a Napoleonův kočár od Waterloo na zámku Raduň
  Název anglicky: Napoleonic Memorabilia (Napoleonics) in the House of Blücher: “Hero of the Day” the Field Marshal Blücher and Napoleon´s Carriage from Waterloo at Raduň Chateau
  RIV/47813059:19240/20:A0000835 Článek v odborném periodiku. angličtina. Kanada.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon - Blücher - Carriage - Waterloo - Raduň
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 1. 5. 2021 21:04.
 19. HOCHEL, Marian a Martin PELC. Opavský kongres 1820/2020. The Congress of Troppau 1820/2020, Mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí konání Opavského kongresu (Opavská historická sympozia), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 11. listopad 2020. 2020.
  Název česky: Opavský kongres 1820/2020. The Congress of Troppau 1820/2020, Mezinárodní konference u příležitosti 200. výročí konání Opavského kongresu (Opavská historická sympozia), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita
  Název anglicky: The Congress of Troppau 1820/2020, International Conference on the Occasion of the 200th Anniversary of the Opava Congress (Opava Historical Symposium), Institute of Historical Sciences, Silesian University in Opava, Opava, 11 November 2020
  RIV/47813059:19240/20:A0000735 Uspořádání konference. angličtina. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, domácí) -- Pelc, Martin (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Opava; Congress; 1820; Holy Alliance; 200th anniversary
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 3. 3. 2021 11:06.
 20. HOCHEL, Marian. Po Opavském kongresu. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 193-197,202-205,215-218, 13 s. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Po Opavském kongresu
  Název anglicky: After the Opava Congress
  RIV/47813059:19240/20:A0000791 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Congress of Ljubljana; Holy Alliance; 1821; Bignon; Napoleon Bonaparte
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 23:11.
 21. HOCHEL, Marian. Revoluce v Neapolsku a na Sicílii v létě 1820. In HOCHEL, Marian – HANIČÁK, Ondřej – ŠÍL, Jiří (ed.) – ROSOVÁ, Romana et al. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. první. Opava: Statutární město Opava, 2020. s. 33-51. Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie. ISBN 978-80-7572-025-2.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Revoluce v Neapolsku a na Sicílii v létě 1820
  Název anglicky: Revolution in Naples and Sicily in the Summer of 1820
  RIV/47813059:19240/20:A0000742 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Naples; Sicily; Revolution; 1820; Ferdinand I; Cultural Heritage
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 24. 3. 2021 15:50.
 22. HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2020. 420 s. ISBN 978-80-7476-202-4.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši
  Název anglicky: Vivant Denon and the Allure of the Empire Style: Napoleon´s Star Who Revives the Soul
  RIV/47813059:19240/20:A0000836 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon I; Denon; Empire Style; Representation; Propaganda; Cult of Personality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 1. 5. 2021 23:19.
 23. 2019

 24. HOCHEL, Marian. Cyril Lécosse: Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands desseins. Paris: CTHS – INHA, 19, 2018, 328 s. ISBN 978-2-7355-0855-6. (recenze). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 143-145. ISSN 1803-411X.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Cyril Lécosse: Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands desseins. Paris: CTHS – INHA, 19, 2018, 328 s. ISBN 978-2-7355-0855-6. (recenze)
  Název anglicky: Cyril Lécosse: Jean-Baptiste Isabey. Petits portraits et grands desseins. Paris: CTHS – INHA, 19, 2018, 328 p. ISBN 978-2-7355-0855-6. (Review)
  RIV/47813059:19240/19:A0000761 Recenze. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Jean-Baptiste Isabey; Cyril Lécosse; Book Review
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 12:06.
 25. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2019 - 2019. ISSN 1803-411X.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Člen redakční rady odborného časopisu
  Název anglicky: Member of the editorial board of the journal
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: academic journal, history, articles, reviews, annotations
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 21:59.
 26. HOCHEL, Marian. Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 11-23. ISBN 978-80-7476-168-3.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Evropa(n) „mezi časy“: od Napoleonova projektu Evropy k vizi pospolité Evropy národů
  Název anglicky: Europe(an) in the Age of Transition: From Napoleon's Europe Project to the Vision of a Common Europe of Nations
  RIV/47813059:19240/19:A0000764 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Europe; Europeanism; Concept; Nation; the First Half of the 19th Century; Revolution; Napoleon; Romanticism
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 22:27.
 27. HOCHEL, Marian. Kráľ revolúcie? Napoleon Bonaparte a brumairový štátny prevrat vo Francúzsku. In Historická revue. první. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. s. 24-31. ISSN 1335-6550.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Král revoluce? Napoleon Bonaparte a brumairový státní převrat ve Francii
  Název anglicky: The king of the revolution? Napoleon Bonaparte and the Brumaire Coup in France
  RIV/47813059:19240/19:A0000767 Popularizační texty a aktivity. slovenština. Slovensko.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon Bonaparte; brumaire; coup d'état; France
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 15. 3. 2021 00:12.
 28. HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. 332 s. ISBN 978-80-7476-168-3.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře
  Název anglicky: Modern European in the First Half of the 19th Century. To the Jubilee of Professor Dušan Uhlíř
  RIV/47813059:19240/19:A0000762 Editorství odborné knihy. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Modernity; Policy; Everydayness; Culture; Europe; the First Half of the 19th Century
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 18:49.
 29. HOCHEL, Marian. Napoleonova historie v kovu: pokus o reinterpretaci dějin? In Moderní dějiny ve výuce dějepisu, Mezinárodní workshop, Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800–2000), Slezská univerzita v Opavě, Opava, 20. listopad 2019. 2019.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Napoleonova historie v kovu: pokus o reinterpretaci dějin?
  Název anglicky: Napoleon's history in metal: an attempt to reinterpret history?
  RIV/47813059:19240/19:A0000760 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Commemorative Medals; Napoleon I; Marie Louise; King of Rome; Interpretation
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 11:58.
 30. HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví. In Marian Hochel. Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře. první. Opava - Praha: Slezská univerzita v Opavě - Togga, 2019. s. 133-161. ISBN 978-80-7476-168-3.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru a počátky moderního evropského muzejnictví
  Název anglicky: The Napoleon Museum (Musée Napoléon) in the Louvre and the beginnings of modern European museums
  RIV/47813059:19240/19:A0000763 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Museum; Revolution; Napoleon; Collections; Europe; the First Half of the 19th Century
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 22:28.
 31. HOCHEL, Marian. Prežili revolúciu. Symboly a symbolika Francúzskej revolúcie. In Historická revue. první. Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI, 2019. s. 48-53. ISSN 1335-6550.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Přežily revoluci. Symboly a symbolika Francouzské revoluce
  Název anglicky: They survived the revolution. Symbols and symbolism of the French Revolution
  RIV/47813059:19240/19:A0000765 Popularizační texty a aktivity. slovenština. Slovensko.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: symbols; symbolism; French Revolution; historical memory
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 15. 3. 2021 00:13.
 32. HOCHEL, Marian. Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher. In The One Hundred Days in One Hundred Hours; 17th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Le Plateforme and The University of Grenoble, Grenoble, France, 8–13 July 2019. 2019.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Slezský zámek Raduň jako místo paměti na rok 1815 - Napoleonika v rodové paměti Blücherů
  Název anglicky: Silesian Château Raduň as the Place of Memory for the Year 1815 - Napoleonic Memorabilia in the House of Blücher
  RIV/47813059:19240/19:A0000757 Prezentace na konferencích. angličtina. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleonic memorabilia; Historical Memory; Blücher; Raduň Chateau; Carriage; Collections
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 11:18.
 33. HOCHEL, Marian. Vášeň pro svobodu? Giacomo Casanova mezi řádky svého života a mýtu. In Přednáškový cyklus, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Praha, 14. březen 2019. 2019.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Vášeň pro svobodu? Giacomo Casanova mezi řádky svého života a mýtu
  Název anglicky: Passion for freedom? Giacomo Casanova between the lines of his life and myth
  RIV/47813059:19240/19:A0000759 Vyžádané přednášky. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Giacomo Casanova; Biography; Reality; Fiction; Myth; Freedom
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 11:50.
 34. HOCHEL, Marian. Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace. Monumentorum Custos 2018. Časopis pro památky severozápadních Čech. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 2019, listopad, s. 77-100. ISSN 1803-781X.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace
  Název anglicky: Duchcov (Dux) Château as a Site of Memory of the Wallenstein Epic? Installation in the Southern Wing and the Conception of Its Presentation
  RIV/47813059:19240/19:A0000756 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Château; Duchcov; Installation; Southern Wing; Wallenstein
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 11:30.
 35. HOCHEL, Marian. Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. In Přednáškový cyklus, Národní památkový ústav – generální ředitelství, Praha, 31. leden 2019. 2019.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění
  Název anglicky: The Mirror of Power. Pillars of Napoleon Bonaparte's Power in Visual Art
  RIV/47813059:19240/19:A0000758 Vyžádané přednášky. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon Bonaparte; Presentation; Representation; Iconography; Visual Art
  Druh účasti: vyžádaná přednáška

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 14. 3. 2021 11:43.
 36. 2018

 37. HOCHEL, Marian. Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napoleona Bonaparta. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 11-38. ISSN 1803-411X.
  Domovská stránka výsledku
  Název česky: Brána památek otevřená: sociabilita a kulturní dědictví v Paříži v období konzulátu Napol
  Název anglicky: Gate of Monuments Opened: Sociability and Cultural Heritage in Paris during the Consulate of Napoleon Bonaparte
  RIV/47813059:19240/18:A0000338 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon; Bonaparte; Consulate; Sociability; Cultural Heritage; Paris
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 3. 3. 2021 13:44.
 38. HOCHEL, Marian. Člen redakční rady odborného časopisu. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2018 - 2018. ISSN 1803-411X.
  Název česky: Člen redakční rady odborného časopisu
  Název anglicky: member of the editorial board of the journal
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: academic journal, history, articles, reviews

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 21. 2. 2022 11:21.
 39. HOCHEL, Marian. Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená? 2018.
  Název česky: Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?
  Název anglicky: Modern European in the First Half of the 19th Century: Europe Unified or Split?
  RIV/47813059:19240/18:A0000343 Uspořádání workshopu. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: modernity; politics; everyday life; culture; Europe; the first half of the 19th century
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 21. 2. 2022 11:21.
 40. HOCHEL, Marian. Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown. In Empires and Eagles: Napoleon and Austria; 16th International Napoleonic Congress, International Napoleonic Society, Palais Eschenbach, Wien, Austria, 9–15 July 2018. 2018.
  Název česky: Napoleonika jako mediátor historické paměti v hradozámeckých mobiliárních fondech v zemích Koruny české
  Název anglicky: Napoleonic Memorabilia as the Mediator of Historical Memory in Chateau Collections in Lands of the Bohemian Crown
  RIV/47813059:19240/18:A0000394 Prezentace na konferencích. angličtina. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleonika; historická paměť; hradozámecké mobiliární fondy; země Koruny české
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 8. 4. 2019 00:46.
 41. HOCHEL, Marian. Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru (1803–1815) – evropské muzeum? In Moderní Evropan první poloviny 19. století: Evropa jednotná nebo rozdělená?, Mezinárodní workshop k významnému životnímu jubileu prof. Dušana Uhlíře (Inovativní přístupy ve výuce kulturních dějin), Ústav historických věd (ÚHV), Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, Schösslerův salonek, Obecní dům, Opava, 28. listopad 2018. 2018.
  Název česky: Napoleonovo muzeum (Musée Napoléon) v Louvru (1803–1815) – evropské muzeum?
  Název anglicky: Napoleon Museum (Napoleon Museum) in Louvre (1803-1815) - European Museum?
  RIV/47813059:19240/18:A0000396 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon; Bonaparte; Museum; Louvre; Collecting
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 8. 4. 2019 01:46.
 42. HOCHEL, Marian. Napoleonův mesianismus a jeho interpretace na vybraných výtvarných realizacích vizuálního umění. In Ideologie a skupinová emancipace v 19. a 20. století, Mezinárodní workshop, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 9. říjen 2018. 2018.
  Název česky: Napoleonův mesianismus a jeho interpretace na vybraných výtvarných realizacích vizuálního umění
  Název anglicky: Napoleon's Messianism and His Interpretation on Selected Realizations of Visual Art
  RIV/47813059:19240/18:A0000395 Prezentace na konferencích. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon; Bonaparte; Messianism; Visual Art
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 8. 4. 2019 01:33.
 43. HOCHEL, Marian. Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů? Monumentorum Custos 2017. Časopis pro památky severozápadních Čech. 2018, roč. 2018, listopad, s. 49-68. ISSN 1803-781X.
  Domovská stránka výsledku
  Název anglicky: Pavilion for Reiner´s Fresco in the Town Duchcov: The Assumption of the Virgin Mary or Poetics of Coal Mines?
  RIV/47813059:19240/18:A0000342 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: pavilion; fresco; Václav Vavřinec Reiner; Jan Sokol; Duchcov

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 3. 3. 2021 13:47.
 44. HOCHEL, Marian. Třináctá komnata Napoleonova. Obraz Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu. 2018.
  Název anglicky: Napoleon’s Thirteenth Chamber. The Image of Napoleon Bonaparte in Collections of the National Heritage Institute
  RIV/47813059:19240/18:A0000393 Vyžádané přednášky. čeština. Česká republika.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon; Bonaparte; visual arts; iconography; collections
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: PhDr. Marian Hochel, Ph.D., učo 50583. Změněno: 8. 4. 2019 00:48.
 45. 2017

 46. HOCHEL, Marian. Napoleonov Code civil des Français a prvá moderná kodifikácia občianskych práv vo Francúzsku. In Boboková, Jarmila – Bakytová, Jana (eds.). Na ceste k modernej ústave. Zborník Filozofickej fakulty UK. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 27-52. ISBN 978-80-223-4413-5.
  Název česky: Napoleonov Code civil des Français a první moderní kodifikace občanských práv ve Francii
  Název anglicky: Napoleon's Code Civil des Français and the First Modern Codification of Civil Rights in France
  RIV/47813059:19240/17:A0000098 Stať ve sborníku. slovenština. Slovensko.
  Hochel, Marian (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Napoleon; Code civil; Civil Rights; France; Europe; the 19th Century
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Zuzana Bergrová, učo 49004. Změněno: 21. 2. 2022 11:21.
Zobrazeno: 3. 12. 2022 19:56