Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-386-4.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-385-7.
  3. MATEJKO-PETERKA, Ilona. In articulo mortis. Funerální mincovnictví a medailérství lehnicko-břežských Piastovců. In Irena Korbelářová (ed.), Radmila Dluhošová (ed.) a kol. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 137-159. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. ISBN 978-80-7510-385-7.
  4. MATEJKO-PETERKA, Ilona a Jiří PETERKA. Medale i monety ślubne księcia wirtembersko-oleśnickiego Chrystiana Ulryka I i jego żon. In Petr Tesař. Vůkol Slezska / Circum Silesiae. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Zemský archiv v Opavě, 2019. s. 102-115. ISBN 978-80-87632-60-4.
  5. MATEJKO-PETERKA, Ilona a Jiří PETERKA. Možností a úskalí genealogického badání v Polsku. In Petr Tesář. Sborník Zemského archivu v Opavě. Opava: Zemský archiv v Opavě, 2019. s. 60-76. ISBN 978-80-87632-45-1.
  6. MATEJKO-PETERKA, Ilona. Under Holy Protection. Patron Saints and Local Religiousness in Silesia as Reflected in Medieval and Modern Coins. In Marie Škarpová et al. Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe. Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2019. s. 142-157. Ediční řada, Trivium. ISBN 978-80-7308-948-1.
  7. 2017

  8. MATEJKO-PETERKA, Ilona a Jiří PETERKA. František Papoušek a opavské muzejnictví. Časopis Slezského zemského muzea, série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2017, roč. 66/2017, č. 3, s. 247-255. ISSN 1211-3131.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2021 04:20