CVABPEN2 Cizojazyčná příprava AJ 2

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Hošková (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Chylková
Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CVABPEN2/01: Út 1. 3. 13:30–13:50 VC015, J. Hošková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ! NOWANY ( CVABPDE1 Cizojazyčná příprava NJ 1 , CVABPDE2 Cizojazyčná příprava NJ 2 , CVABPDE3 Cizojazyčná příprava NJ 3 , CVABPDE4 Cizojazyčná příprava NJ 4 )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Student si může zapsat část 2., má-li splněnu část 1., případně studuje-li současně části 1. a 2.
Studentovi, který získá certifikát z cizího jazyka s mezinárodní platností, bude na požádání uznána příslušná část dle dosažené úrovně jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubovat znalosti obecné angličtiny a zároveň navázat znalosti obchodní angličtiny v běžných situacích v profesním prostředí tak, aby studenti byli připraveni k úspěšnému uplanění na mezinárodním pracovním trhu. Jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti - mluvení,čtení, poslech a psaní, s důrazem na mluvený projev.
Výstupy z učení
After completing the course students will be able to use essential vocabulary needed for marketing, entrepreneurship, business costs and global trade, to describe the difference between marketing and sale, to speak about advertising, to present a marketing plan, to name some types of companies, to speak about setting up a business in the CR, to use phrases for negotiating, to explain profit, loss, payment, and franchising.
Osnova
 • 1. Marketing and selling ? Sales versus marketing
  The role of sales and marketing. The difference between sales and marketing. Smarketing. Comparatives and superlatives. Countable and uncountable nouns.
  2. Marketing and selling ? advertising
  Marketing activities. Sales activities. Collocations relating to advertising. Persuading. Expressions for persuading. Selling changes. Giving reasons and results. Presentation relating to a marketing plan.
  3. Entrepreneurship ? Entrepreneurs
  Starting a company. Entrepreneurs? stories. Buying into business. Modal verbs. Verb patterns. Suggestions. Interrupting. Problems and solutions. Gathering product and market information. Making decisions.
  4. Entrepreneurship ? Business organization and people
  Types of organization. Vocabulary relating to people in business. Collocations relating to enterprise finance. Meetings. Expressions for meetings. Agendas and minutes. Putting information into minutes format. A meeting relating to starting a company.
  5. Business costs ? Cutting costs
  Personal and business budgets. Fixed costs, variable costs, investments. Cost-cutting and its consequences. Money loses. Future forms and first conditional. Time expressions. Negotiating. Expressions for negotiating. Negotiation relating to the sale of a company.
  6. Business costs ? Profit, loss and payment
  Vocabulary relating to financial performance. Expressions relating to payment terms. Asking for payment. Identifying threats and promises. Identifying level of politeness.
  7. Global trade
  International franchising. A franchise investment. Collocations relating to franchising. Expressions used in scheduling. Present perfect tense. Giving updates and handling questions.
Literatura
  povinná literatura
 • ALLISON, J. and P. EMMERSON. The Business Pre-intermediate, Student´s book. London: Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-43780-7. info
  doporučená literatura
 • CHYLKOVÁ, Martina. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6. info
 • TURNBULL, J., 2015. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford Advanced Learner?s Dictionary, 2015. ISBN 978-0-19-479879-2. info
 • VINCE, M. New Intermediate Language Practice with key. Macmillan Education, 2007. ISBN 9781405007689. info
 • ASPINALL, T. and G. BETHEL. Test your business vocabulary in use. Cambridge: CUP, 2007. ISBN 987-0-521-53254-9. info
 • Bürger, J. Velký ekonomický slovník anglicko-český/ česko-anglický. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-639-0. info
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. 3rd Edition. Cambridge: CUP, 2006. ISBN 0521537622. info
 • DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ. Česko-anglický obchodní poradce. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-7310-017-7. info
Výukové metody
seminární výuka
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích průběžné testy - písemný 20 bodů/ústní 20 bodů seminární práce 10 bodů zápočtový test 50 bodů 60% požadováno k zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžné testy.
Hodnotící metody: účast a diskuze na seminářích (10 % hodnocení), průběžný ústní test (15 % hodnocení), průběžný písemný test (15 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.