PEMBKNOP Nauka o podniku

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2020
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMBKNOP/01: Čt 15. 10. 17:15–18:50 AULA, Čt 12. 11. 17:15–18:50 AULA, Čt 3. 12. 17:15–18:50 AULA, Š. Čemerková
PEMBKNOP/02: Pá 23. 10. 13:05–14:40 B308, Pá 20. 11. 13:05–14:40 B308, Pá 11. 12. 13:05–14:40 B308, Š. Čemerková
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlit základní pojmy související s popisem podniku, činnostmi podniku, podstatou podnikání a poskytnout přehled o jednotlivých činnostech podniku a jejich řízení (nákup, výroba, odbyt, personální práce, financování, investiční činnost), dále o cílech podniku, organizační výstavbě, efektivnosti podniku v aplikaci na praktickém podnikovém početnictví.
Osnova
 • Struktura výkladu:
  1. Charakteristika podniku a podstata podnikání
  2. Cíle podniku, jeho funkce a vymezení okolí podniku
  3. Typologie a morfologie podniků
  4. Život podniku (založení, růst, stabilizace, krize, sanace, zánik)
  5. Organizační výstavba v podniku
  6. Podnikové řízení (obsah, fáze, strategické, taktické, operativní řízení, podnikové plánování)
  7. Efektivnost podniku a její základní atributy
  8. Majetková a kapitálová výstavba podniku
  9. Výrobní a nákupní činnosti v podniku
  10.Prodejní činnosti podniku
  11.Personální práce (cíle, organizace, plánování, atd.)
  12.Financování podniku
  13.Investiční činnost
Literatura
  povinná literatura
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku I. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-43-3. info
 • ČEMERKOVÁ, Š., J. ŠEBESTOVÁ a K. STELMACH. Nauka o podniku II. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-89553-44-0. info
  doporučená literatura
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4642-5. info
 • KURATKO, D. F. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. Cengage Learning, 2012. ISBN 9781285051758. info
 • DVOŘÁČEK, J., SLUNČÍK, P. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. info
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • VOCHOZKA, M. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3647-1. info
 • M. Synek, E. Kislingerová. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. C.H. Beck, Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-336-3. info
 • SRPOVÁ, J. , ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Demonstrace dovedností
Samostudium studentů
monologická (výklad, přednáška)
Metody hodnocení
Známkou
Informace učitele
krátké testy v průběhu semestru zaměřené na teorii
průběžný test zaměřený na výpočet příkladů
závěrečný test pro ověření znalostí z celého rozsahu předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022, zima 2023.