FU APFYZFDMB Fyzikální diagnostické metody
Název anglicky: Physical Diagnostic Methods
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU APFYZB Aplikovaná fyzika

Charakteristika plánu

Bakalářské studium aplikované fyziky specializované na fyzikální diagnostické metody je určeno všem, které baví aplikovat fyzikální metody na řešení rozmanitých praktických problémů a vývojových úkolů. Seznámíte se s moderní analytickou a zobrazovací technikou (včetně medicínské) založenou na RTG záření používanou v oblasti zpracování surovin, metalurgie, medicíny i jiných. Naučíte se zvládat specializované a modelovací softwary, analyzovat, zpracovávat, interpretovat a prezentovat naměřená data, to vše na základě ucelené průpravy ve fyzikálních a informatických disciplínách. Jako absolventi budete schopni samostatné i týmové práce a adaptace na konkrétní problematiku.

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba bakalářské práce.
2. Základy fyziky
3. Fyzikální diagnostické metody

Část 2. Základy fyziky ověřuje znalosti ze základních tematických okruhů: atomová a jaderná fyzika, zpracování dat a statistika, základy informatiky, telemetrie, analýzy signálu, medicínských diagnostických systémů v rozsahu sylabů příslušných předmětů profilujícího základu studia.

Část 3. Fyzikální diagnostické metody je zaměřena na základy použití analytických metod založených na využití RTG záření a zobrazovacích metod (zejména medicínských), jež jsou obsahem především těchto předmětů profilujícího základu studia: Praktikum z atomové a jaderné fyziky, Medicínské diagnostické systémy a zpracování dat, Radiologická fyzika.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bakalářských prací:
- Možnosti sledování transportu vybraných prvků v žijících rostlinách in-situ užitím ED RTG fluorescenční spektrometrie
- Matricové efekty a způsoby jejich korekce v ED RTG fluorescenční spektrometrii při in-situ měřeních
- Analýza polutantů in-situ užitím ED RTG fluorescenční spektrometrie
- Prostorová rozlišovací schopnost a akviziční kontrast v RTG tomografii
- Artefakty v RTG tomografii a možnosti jejich eliminace

Obhájené práce:
Jedná se o specializaci, jež nemá ve stávající skladbě studijních programů a oborů předchůdce, proto neuvádíme.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty – společná část

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APUNAT11Vybrané partie z užité matematiky 1 J. Kovářzk 1/3/05 1Z
FU:APUNAT12Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FU:APUNA013Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 1-
FU:APUNAP14Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Čermákzk 2/2/04 1P
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FU:APUNAT21Vybrané partie z užité matematiky 2 J. Kovářzk 1/3/05 2Z
FU:APUNAT22Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FU:APUNA023Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 2-
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FU:APUNAT31Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3Z
FU:APUNAP32Zpracování dat a statistika S. Hledíkzk 2/2/06 3P
FU:APUNAP41Základy analýzy signálu P. Čermákz 1/3/06 4P
FU:APPXA051Odborná praxe I S. Hledíkz 288 hodin.24 5-
FU:APPXA061Odborná praxe II S. Hledíkz 192 hodin.16 6-
FU:APBPA062Bakalářská práce S. Hledíkz 10 6-
108 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APDMAP21Počítačové sítě a Internet J. Novotnýzk 2/2/05 2P
FU:APDMAP31Základy měřicích systémů s PC T. Janečkazk 2/1/05 3P
FU:APDMAT32Snímače a měření fyzikálních veličin S. Hledíkzk 2/2/06 3Z
FU:APDMAT41Atomová a jaderná fyzika P. Habrmanzk 4/2/07 4Z
FU:APDMAP42Praktikum z atomové a jaderné fyziky P. Habrmanz 0/0/35 4P
FU:APDMAP43Medicínské diagnostické systémy a zpracování dat P. Čermákzk 2/2/05 4P
FU:APDMAP44Internet věcí a telemetrie T. Janečkazk 2/1/04 4P
FU:APDMA045Vizualizace a virtuální realita P. Čermákzk 2/2/05 4-
FU:APDMAT46Elektronické obvody a systémy D. Charbulákzk 2/2/04 4Z
FU:APDMAT51Radiologická fyzika P. Habrmanzk 2/2/06 5Z
52 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Z této skupiny předmětů je nutno získat alespoň 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:APDMB031Roboty a drony v environmentálním monitoringu P. Čermákzk 2/2/06 3-
FU:APDMB041Inteligentní zpracování dat P. Čermákzk 2/2/06 4-
FU:APDMB051Návrh systémů s IoT T. Janečkaz 1/2/04 5-
FU:APDMB052Mobilní komunikační a geolokační systémy T. Janečkazk 2/2/06 5-
22 kreditů