FU FYASTRONPB Astronomie a popularizace
Název anglicky: Astronomy and popularization
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU FYZB Fyzika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20001Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 1Z
MU:MU20005Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 1Z
FU:FYBSC0001Proseminář z matematických metod ve fyzice F. Blaschkez 0/4/04 1-
FU:FYBSC0002Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FU:FYBSC0003Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 1-
FU:FYBSC0004Fyzikální praktikum I – Mechanika a termika D. Charbulákz 0/0/35 1-
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
MU:MU20002Matematická analýza II M. Málekzk 3/4/07 2Z
FU:FYBSC0005Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FU:FYBSC0006Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 2-
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FU:FYBSC0007Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3Z
FU:FYBSC0008Základy astronomie a astrofyziky J. Kovářzk 4/2/06 3P
FU:FYBSC0009Fyzikální praktikum III – Optika D. Charbulákz 0/0/35 3-
FU:FYBSC0010Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 4Z
FU:FYBSC0011Fyzikální praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika P. Habrmanz 0/0/35 4-
FU:FYBSC0012Obecná teorie relativity P. Slanýzk 3/0/06 5Z
FU:FYBSC0013Stavba a vývoj hvězd M. Urbaneczk 3/1/05 6P
FU:FYBSC0014Úvod do kosmologie P. Slanýz 3/0/03 6P
FU:FYBSC0015Bakalářská práce -z 0/0/07 6-
105 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20011Vybrané partie z matematické analýzy I M. Mlíchovázk 2/2/07 3Z
FU:FYBANP0001Kapitoly z teoretické fyziky I P. Slanýzk 4/2/08 3Z
MU:MU20012Vybrané partie z matematické analýzy II M. Mlíchovázk 2/2/07 4Z
FU:FYBANP0002Kapitoly z teoretické fyziky II P. Slanýzk 4/2/08 4Z
FU:FYBANP0003Praktická astronomie T. Gráfzk 2/2/06 4P
FU:FYBANP0004Astronomické praktikum H. Kučákováz 0/0/35 5P
FU:FYBANP0005Popularizace astronomie T. Gráfz 0/2/04 5P
FU:FYBANP0006Příprava populárně-vědeckých pořadů T. Gráfz 0/2/03 5P
FU:FYBANP0007Zpracování observačních dat G. Törökz 2/1/04 6P
FU:FYBANP0008Populárně-vědecká praxe T. Gráfz 0/2/03 6P
55 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:FYBPV0001Astronomický proseminář I T. Gráfz 0/2/02 1-
FU:FYBPV0002Astronomický proseminář II T. Gráfz 0/2/02 2-
FU:FYBAF0007Extragalaktická astrofyzika J. Scheez 3/0/04 6-
FU:FYBPV0009Základy oboru dokumentární tvorba P. Jančárekz 0/2/03 4-
FU:FYBPV0007Kritické myšlení a vědecká metoda -z 0/2/02 3-
FU:FYBPV0008Fyzika, filosofie a umění Z. Stuchlíkz 0/1/02 3-
FU:FYBPV0006LaTeX J. Hladíkz 1/2/03 4-
FU:FYBPV0010Experimentální fotografie a astrofotografie H. Kučákováz 0/2/03 6-
FU:FYBPV0011Komunikace přírodních věd T. Gráfz 2/1/04 2-
FU:FYBPV0012Dálkový průzkum vesmíru T. Gráfz 2/1/04 5-
29 kreditů