FPF KNIHbp Knihovnictví
Název anglicky: Library Science
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF KNIH-bc Knihovnictví

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP02Angličtina 1 R. Kronz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLBP08Angličtina 2 R. Kronzk 0/2/03 2-
FPF:UBKCJLBP15Novější světová literatura M. Weisszk 2/0/03 3P
FPF:UBKKBP0001Úvod do studia knihovnictví D. Katuščákzk 2/0/04 1Z
FPF:UBKKBP0002Čtenářství a čtenářská gramotnost M. Timkozk 1/2/04 3P
FPF:UBKKBP0003Kurz práce s informacemi R. Papíkz 0/2/03 1P
FPF:UBKKBP0004Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 J. Plankovázk 2/2/06 3Z
FPF:UBKKBP0005Informační politika 1 D. Katuščákzk 1/2/04 3Z
FPF:UBKKBP0007Organizace a řízení projektů 1 D. Katuščákzk 1/2/04 3P
FPF:UBKKBP0008Věcné pořádání D. Staňovázk 2/4/06 3-
FPF:UBKKBP0009Digitální čtení a hypertext D. Katuščákzk 2/2/06 5Z
FPF:UBKKBP0010Bibliografické systémy 1 K. Matulazk 2/2/06 5Z
FPF:UBKKBP0011Organizace a řízení veřejných knihoven 1 L. Foberováz 1/2/04 5P
FPF:UBKKBP0012Seminář k bakalářské práci 1 M. Timkoz 0/2/02 5P
FPF:UBKKBP0015Elektronické informační zdroje R. Papíkzk 2/2/06 2Z
FPF:UBKKBP0016Knihovnická praxe 1 J. Brožovská Onderkováz 240 h / sem.10 2-
FPF:UBKKBP002Informační věda 1 M. Timkozk 2/2/06 1Z
FPF:UBKKBP0022Informační věda 2 M. Timkozk 2/2/06 2Z
FPF:UBKKBP0104Doplňování a zpracování knihovního fondu 2 J. Plankovázk 2/2/06 4Z
FPF:UBKKBP0105Informační politika 2 D. Katuščákzk 1/2/04 4Z
FPF:UBKKBP0107Organizace a řízení projektů 2 D. Katuščákzk 1/2/04 4P
FPF:UBKKBP0110Bibliografické systémy 2 K. Matulazk 2/2/06 6Z
FPF:UBKKBP0111Organizace a řízení veřejných knihoven 2 L. Foberovázk 1/2/04 6P
FPF:UBKKBP0112Seminář k bakalářské práci 2 M. Timkoz 0/2/02 6P
FPF:UBKKBP0116Knihovnická praxe 2 J. Brožovská Onderkováz 240 h / sem.10 4-
FPF:UBKKBP1001Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 1P
FPF:UBKKBPA011Informační etika 1 M. Timkoz 2/0/03 5-
FPF:UBKKBPA111Informační etika 2 M. Timkozk 2/0/03 6-
FPF:UBKKBPD014Dějiny knihoven a knihovnictví J. Brožovská Onderkovázk 2/0/02 1P
FPF:UBKKBPNP32Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/2/02 1-
FPF:UBKKBPS053Sociální komunikace 1 A. Novotnázk 2/2/06 1P
FPF:UBKKBPS153Sociální komunikace 2 A. Novotnázk 2/2/06 2P
FPF:UBKKBPSB10Knihovnická legislativa M. Dombrovskázk 2/0/03 3P
FPF:UBKKDBP005Filozofie I P. Slováčekz 1/1/02 1-
FPF:UBKKDBP011Filozofie II P. Slováčekzk 1/1/04 2-
156 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP18Česká literatura 20. století 1 M. Tichýzk 2/2/05 4P
FPF:UBKCJLBP22Česká literatura 20. století 2 L. Martinekzk 2/2/05 5P
FPF:UBKKDBP035Literární komunikace M. Tichýzk 2/0/04 3P
14 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 2 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP41Starší světová literatura J. Sichálekzk 2/0/03 1-
FPF:UBKKBP0017Dějiny knihy J. Brožovská Onderkovázk 2/0/03 6-
FPF:UBKKBP0018Digitalizace v knihovnictví D. Katuščákz 0/2/03 6-
FPF:UBKKBP0019Informační hygiena M. Dombrovskáz 1/1/03 2-
FPF:UBKKBP010Kurz rychlého čtení R. Papíkz 0/2/03 4-
FPF:UBKKBP1053Počítačová typografie A. Novotnáz 0/2/02 4-
FPF:UBKKBP1063Počítačová síť a Internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4-
FPF:UBKKBP150Biblioterapie J. Kudelováz 0/2/03 6-
FPF:UBKKBP2022Zpracování přirozeného jazyka I D. Valentaz 2/1/04 5-
FPF:UBKKBPI022Informační systémy I L. Ciencialovázk 2/2/05 5-
FPF:UBKKBPI122Informační systémy II D. Kajzarz 0/2/02 6-
FPF:UBKKBPN132Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/2/02 2-
FPF:UBKKBPNP13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 3-
FPF:UBKKBPNP34Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 0/2/02 3-
FPF:UBKKBPTP04Knihovědný seminář J. Brožovská Onderkováz 0/2/03 1-
FPF:UBKKBPUC02Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 2/2/04 3-
50 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů