FPF KNIHnpVK Veřejné knihovny komunitního typu
Název anglicky: Public community type libraries
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNP01Business Information and Competitive Intelligence R. Papíkzk 1/2/05 1Z
FPF:UBKVKKNP02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 2/2/06 1P
FPF:UBKVKKNP03Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 D. Katuščákzk 1/2/06 1Z
FPF:UBKVKKNP04Diplomový seminář 1 M. Timkoz 0/2/02 1P
FPF:UBKVKKNP05Sociální komunikace a média 1 A. Novotnázk 2/1/04 1P
FPF:UBKVKKNP06Knihovnická praxe 2 J. Brožovská Onderkováz 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKVKKNP07Management kultury L. Foberovázk 2/2/06 3P
FPF:UBKVKKNP08Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 2/1/04 3P
FPF:UBKVKKNP09Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 2/2/06 3Z
FPF:UBKVKKNP14Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 D. Katuščákzk 1/2/06 2Z
FPF:UBKVKKNP15Informační management 1 A. Novotnázk 2/0/04 2P
FPF:UBKVKKNP16Knihovnická praxe 1 J. Brožovská Onderkováz 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKVKKNP17Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 2/2/06 2P
FPF:UBKVKKNP18Regionální funkce knihoven 1 L. Burgottz 2/0/02 2-
FPF:UBKVKKNP19Bibliometrie K. Matulazk 2/2/06 4P
FPF:UBKVKKNP20Diplomový seminář 2 M. Timkoz 0/2/02 4P
FPF:UBKVKKNP21Informační management 2 A. Novotnázk 2/1/04 4P
FPF:UBKVKKNP22Regionální funkce knihoven 2 L. Burgottzk 2/0/02 4-
FPF:UBKVKKNP23Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 2/2/06 4Z
86 kreditů

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutné splnit minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNP10Elektronické archivy J. Plankovázk 2/2/06 3P
FPF:UBKVKKNP11Management tvorby a realizace projektů A. Novotnázk 2/2/06 3P
FPF:UBKVKKNP24Digitální knihovny D. Katuščákzk 2/2/06 2P
FPF:UBKVKKNP25Logika L. Ciencialazk 2/2/06 2P
FPF:UBKVKKNP26Selekční jazyky J. Plankovázk 2/2/06 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutné splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKVKKNP12Současná česká poezie J. Chrobákzk 1/1/04 1-
FPF:UBKVKKNP13Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 1/2/04 1-
FPF:UBKVKKNP27Příroda a kultura M. Timkozk 2/0/03 2-
FPF:UBKVKKNP28Současná česká próza J. Chrobákzk 1/1/04 2-
FPF:UBKVKKNP29Dějiny dokumentové komunikace J. Brožovská Onderkovázk 2/2/06 4-
21 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů