FPF NOPbp Němčina pro odbornou praxi
Název anglicky: German for Professional Purposes
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NOP Němčina pro odbornou praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBP01Úvod do studia jazyka J. Nálepováz 1/0/03 1Z
FPF:UCJNOPBP02Praktické cvičení z němčiny 1 J. Nálepováz 0/6/07 1P
FPF:UCJNOPBP03Fonetická cvičení J. Nálepováz 0/1/02 1P
FPF:UCJNOPBP04Praktické cvičení z němčiny 2 J. Nálepovázk 0/6/08 2P
FPF:UCJNOPBP05Reálie a historie německy mluvicích zemí I M. Urbaneczk 1/3/05 2Z
FPF:UCJNOPBP06Praktické cvičení z němčiny 3 J. Nálepováz 0/6/07 3P
FPF:UCJNOPBP07Německá literatura M. Urbaneczk 1/1/03 3Z
FPF:UCJNOPBP08Gramatika I G. Rykalovázk 1/3/05 3Z
FPF:UCJNOPBP09Interkulturní komunikace J. Nálepovázk 0/2/03 3P
FPF:UCJNOPBP10Reálie a historie německy mluvicích zemí II M. Urbaneczk 1/3/05 3Z
FPF:UCJNOPBP11Praktické cvičení z němčiny 4 J. Nálepovázk 0/6/08 4P
FPF:UCJNOPBP12Gramatika II G. Rykalovázk 1/2/04 4Z
FPF:UCJNOPBP13Práce s textem a slovní zásobou G. Rykalovázk 1/2/04 3Z
FPF:UCJNOPBP14Odborná praxe 1 J. Nálepováz 160 hod / 20 dní.5 4-
FPF:UCJNOPBP15Praktické cvičení z němčiny 5 J. Nálepováz 0/6/07 5P
FPF:UCJNOPBP16Práce s odbornou terminologií G. Rykalováz 0/2/03 5Z
FPF:UCJNOPBP17Odborná praxe 2 J. Nálepováz 160 hod / 20 dní.5 5-
FPF:UCJNOPBP18Praktické cvičení z němčiny 6 J. Nálepovázk 0/6/08 6P
FPF:UCJNOPBP19Odborná praxe 3 J. Nálepováz 160 hod / 20 dní.5 6-
FPF:UCJNOPBP20Seminář k bakalářské práci M. Urbanecz 0/1/05 6-
102 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Výběr min. 18 kreditů (součet ZT a PZ)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBP21Nácvik psaní M. Urbanecz 0/2/03 1P
FPF:UCJNOPBP22Úvod do literatury M. Urbanecz 2/0/03 2Z
FPF:UCJNOPBP23Komunikační dovednosti J. Nálepováz 1/1/03 3P
FPF:UCJNOPBP24Německá literatura v kontextu 1 M. Urbaneczk 1/1/04 4Z
FPF:UCJNOPBP25Prezentační dovednosti v němčině J. Nálepováz 0/2/03 4P
FPF:UCJNOPBP26Praktické otázky překladu G. Rykalováz 0/2/03 5P
FPF:UCJNOPBP27Německá literatura v kontextu 2 M. Urbaneczk 1/1/04 5Z
FPF:UCJNOPBP28Tvorba firemních textů M. Urbanecz 0/2/03 6P
26 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJLANDLandeskunde erleben - Studienreise G. Rykalováz 1-7 dní.3 --
FPF:UCJNOPBP31Prezentační dovednosti L. Prágerz 0/2/03 2-
FPF:UCJNOPBP34Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 0/1/02 3-
FPF:UCJOPBP001Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/1/02 1-
FPF:UCJOPBP002Obchodní komunikace J. Horákzk 0/2/04 1-
FPF:UCJOPBP003Firemní kultura a týmová práce J. Weidlováz 0/1/02 2-
FPF:UCJOPBP004Finanční gramotnost K. Stankeovázk 0/2/04 3-
FPF:UCJOPBP005Kulturní management P. Rotreklz 0/2/03 4-
FPF:UCJOPBP006Geografie cestovního ruchu J. Malázk 0/2/04 5-
FPF:UCJOPBP007Fondy EU a projektové řízení J. Nálepovázk 0/2/04 5-
FPF:UCJOPBP008Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu J. Nálepováz 0/2/03 6-
34 kreditů

Povinně volitelné předměty PVB Další cizí jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNOPBP39Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:UCJNOPBP40Angličtina 2 R. Kronzk 0/2/04 2-
FPF:UCJNOPBP41Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/03 3-
FPF:UCJNOPBP42Angličtina 4 R. Kronzk 0/2/04 4-
FPF:UCJNOPBP43Angličtina 5 G. Entlováz 0/2/03 5-
FPF:UCJNOPBP44Angličtina 6 R. Kronzk 0/2/04 6-
FPF:UCJNOPBP45Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 1-
FPF:UCJNOPBP46Italština 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 2-
FPF:UCJNOPBP47Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 3-
FPF:UCJNOPBP48Italština 4 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 4-
FPF:UCJNOPBP49Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5-
FPF:UCJNOPBP50Italština 6 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 6-
42 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů