FU FYZASTROFB Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU FYZB Fyzika

Charakteristika plánu

Studiem fyziky se specializací na astrofyziku získáte ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice rozšířené o astrofyzikální aplikace. Čeká na vás přátelský kolektiv lidí nadšených pro studium vesmíru a poznávání fundamentálních přírodních zákonitostí. Spíše než pozorovat noční oblohu budete počítat a objevovat základní principy, které řídí chování hvězd, galaxií i celého vesmíru.

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba bakalářské práce
2. Základy teoretické fyziky
3. Astrofyzika

Část Základy teoretické fyziky ověřuje znalosti ze základních tematických okruhů: teoretická mechanika, elektrodynamika, teorie relativity, kvantová mechanika, termodynamika a statistická fyzika v rozsahu sylabů příslušných předmětů profilujícího základu studia.

Část Astrofyzika je zaměřena na základy klasické astrofyziky, fyziky hvězd a hvězdných systémů a relativistické astrofyziky, jež jsou obsahem zejména těchto předmětů profilujícího základu studia: Základy astronomie a astrofyziky, Stavba a vývoj hvězd, Extragalaktická astrofyzika, Úvod do kosmologie.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bakalářských prací:
- Expanze vesmíru ze studia vzdálených supernov typu Ia
- Observační aspekty standardní kosmologie
- Frekvenční vývoj mladých pulsarů
- Rengenové záření dvojhvězd s kompaktním objektem

Obhájené práce dosavadního studijního programu Fyzika ve studijním oboru
Astrofyzika:
- Testování relací hmotnosti a spinu implikovaných modely kvaziperiodických oscilací
- Pohyb nepravidelných a trpasličích galaxií v rámci teorie MOND
- Glitche pulsarů
- Pohyb elektricky nabitých částic v elektrických a magnetických polích vesmírných objektů

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20001Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 1Z
MU:MU20005Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 1Z
FU:FYBSC0001Proseminář z matematických metod ve fyzice M. Kološz 0/4/04 1-
FU:FYBSC0002Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FU:FYBSC0003Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 1-
FU:FYBSC0004Fyzikální praktikum I – Mechanika a termika D. Charbulákz 0/0/35 1-
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
MU:MU20002Matematická analýza II M. Málekzk 3/4/07 2Z
FU:FYBSC0005Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FU:FYBSC0006Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 2-
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FU:FYBSC0007Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3Z
FU:FYBSC0008Základy astronomie a astrofyziky J. Kovářzk 4/2/06 3P
FU:FYBSC0009Fyzikální praktikum III – Optika D. Charbulákz 0/0/35 3-
FU:FYBSC0010Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 4Z
FU:FYBSC0011Fyzikální praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika P. Habrmanz 0/0/35 4-
FU:FYBSC0012Obecná teorie relativity P. Slanýzk 4/0/06 5Z
FU:FYBSC0013Stavba a vývoj hvězd M. Urbaneczk 3/1/05 6P
FU:FYBSC0014Úvod do kosmologie P. Slanýz 3/0/03 6P
FU:FYBSC0015Bakalářská práce P. Slanýz 7 6-
105 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20003Matematická analýza III M. Málekzk 4/2/07 3Z
FU:FYBAF0001Teoretická mechanika S. Hledíkzk 4/2/08 3Z
MU:MU20004Matematická analýza IV M. Málekzk 3/2/07 4Z
FU:FYBAF0002Klasická elektrodynamika M. Kološzk 4/2/08 4Z
FU:FYBAF0003Speciální teorie relativity P. Slanýzk 2/2/05 4Z
FU:FYBAF0004Úvod do kvantové mechaniky J. Juráňzk 4/2/08 5Z
FU:FYBAF0005Cvičení z obecné relativity P. Slanýz 0/2/02 5-
FU:FYBAF0006Termodynamika a statistická fyzika M. Blaschkezk 3/2/06 5Z
FU:FYBAF0007Extragalaktická astrofyzika J. Scheez 3/0/04 6P
55 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Z této skupiny předmětů je nutno získat alespoň 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:FYBPV0001Astronomický proseminář I T. Gráfz 0/2/02 1-
FU:FYBPV0002Astronomický proseminář II T. Gráfz 0/2/02 2-
MU:MU20006Algebra II Z. Kočanzk 2/2/06 2-
FU:FYBPV0003Programování v jazyce C J. Novotnýz 1/2/04 4-
FU:FYBPV0004Programování pro fyziky J. Novotnýz 0/2/04 5-
FU:FYBPV0005Astrofyzikální procesy J. Hladíkzk 2/1/04 6-
FU:FYBANP0007Zpracování observačních dat G. Törökzk 2/1/04 6-
FU:FYBPV0007Kritické myšlení a vědecká metoda M. Petrásekz 0/2/02 3-
FU:FYBPV0008Fyzika, filosofie a umění Z. Stuchlíkz 0/1/02 4-
FU:FYBPV0006LaTeX J. Hladíkz 1/2/03 4-
MU:MU02024Obyčejné diferenciální rovnice J. Kopfovázk 2/2/06 5-
39 kreditů