FU FYASTRONPB Astronomie a popularizace
Název anglicky: Astronomy and popularization
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FU FYZB Fyzika

Charakteristika plánu

Studiem fyziky se specializací na astronomii a popularizaci získáte ucelené bakalářské fyzikální a matematické vzdělání doplněné o astronomii v její teoretické i praktické rovině. Čeká na vás přátelský kolektiv lidí nadšených pro zkoumání vesmíru, pozorování noční oblohy a poznávání fundamentálních přírodních zákonitostí. Budete moci sami pozorovat na naší observatoři WHOO! či využívat sférickou projekci Unisféry, jejíž součástí je také digitální planetárium. Rovněž se naučíte, jak srozumitelně a atraktivně předávat vědecké poznatky široké veřejnosti.

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba bakalářské práce
2. Základy fyziky
3. Astronomie a popularizace přírodních věd

Část Základy fyziky ověřuje znalosti ze základních tematických okruhů: mechanika, teoretická mechanika, elektřina a magnetismus, elektrodynamika, optika, základní struktura látek, teorie relativity, kvantová mechanika, termodynamika a statistická fyzika, jež jsou obsahem zejména těchto předmětů profilujícího základu studia: Mechanika a termika, Elektřina a magnetismus, Optika, Atomová a jaderná fyzika, Kapitoly z teoretické fyziky I, II, Obecná teorie relativity.

Část Astronomie a popularizace přírodních věd je zaměřena na základy astronomie a astrofyziky, problematiku zpracování napozorovaných dat a metody komunikace a popularizace přírodních věd, jež jsou obsahem zejména těchto předmětů profilujícího základu studia: Základy astronomie a astrofyziky, Stavba a vývoj hvězd, Úvod do kosmologie, Praktická astronomie, Zpracování observačních dat, Popularizace astronomie, Příprava populárně-vědeckých pořadů.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bakalářských prací:
- CCD fotometrie zákrytových proměnných hvězd
- CCD fotometrie dlouhoperiodických proměnných hvězd
- Studium světelných křivek nově objevených proměnných hvězd a jejich klasifikace
- Vytvoření scénáře audiovizuálního pořadu pro planetárium (různé náměty)
- Vytvoření informačního internetového portálu (různé náměty)
- Navržení koncepce (vícekolové) soutěže pro studenty SŠ orientované na poznávání vesmíru

Obhájené práce dosavadního studijního programu Fyzika ve studijním oboru Astrofyzika:
- Exoplanety
- Aktivní protuberance v čáře H-alfa v kontextu s korónou
- Studium stability Ondřejovského ešeletového spektrografu (OES)
- Krátkoperiodické zákrytové dvojhvězdy

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20001Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 1Z
MU:MU20005Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 1Z
FU:FYBSC0001Proseminář z matematických metod ve fyzice M. Kološz 0/4/04 1-
FU:FYBSC0002Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FU:FYBSC0003Základy měření P. Habrmanz 0/2/02 1-
FU:FYBSC0004Fyzikální praktikum I – Mechanika a termika D. Charbulákz 0/0/35 1-
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
MU:MU20002Matematická analýza II M. Málekzk 3/4/07 2Z
FU:FYBSC0005Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FU:FYBSC0006Fyzikální praktikum II – Elektřina a magnetismus D. Charbulákz 0/0/35 2-
FPF:KLJAP221Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FU:FYBSC0007Optika J. Hladíkzk 4/2/07 3Z
FU:FYBSC0008Základy astronomie a astrofyziky J. Kovářzk 4/2/06 3P
FU:FYBSC0009Fyzikální praktikum III – Optika D. Charbulákz 0/0/35 3-
FU:FYBSC0010Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 4Z
FU:FYBSC0011Fyzikální praktikum IV – Atomová a jaderná fyzika P. Habrmanz 0/0/35 4-
FU:FYBSC0012Obecná teorie relativity P. Slanýzk 4/0/06 5Z
FU:FYBSC0013Stavba a vývoj hvězd M. Urbaneczk 3/1/05 6P
FU:FYBSC0014Úvod do kosmologie P. Slanýz 3/0/03 6P
FU:FYBSC0015Bakalářská práce P. Slanýz 7 6-
105 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
MU:MU20011Vybrané partie z matematické analýzy I P. Vojčákzk 2/2/07 3Z
FU:FYBANP0001Kapitoly z teoretické fyziky I P. Slanýzk 4/2/08 3Z
MU:MU20012Vybrané partie z matematické analýzy II P. Vojčákzk 2/2/07 4Z
FU:FYBANP0002Kapitoly z teoretické fyziky II P. Slanýzk 4/2/08 4Z
FU:FYBANP0003Praktická astronomie T. Gráfzk 2/2/06 4P
FU:FYBANP0004Astronomické praktikum H. Kučákováz 0/0/35 5P
FU:FYBANP0005Popularizace astronomie T. Gráfz 0/2/04 5P
FU:FYBANP0006Příprava populárně-vědeckých pořadů T. Gráfz 0/2/03 5P
FU:FYBANP0007Zpracování observačních dat G. Törökz 2/1/04 6P
FU:FYBANP0008Populárně-vědecká praxe T. Gráfz 0/2/03 6P
55 kreditů

Povinně volitelné předměty – typ B

Z této skupiny předmětů je nutno získat alespoň 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FU:FYBPV0001Astronomický proseminář I T. Gráfz 0/2/02 1-
FU:FYBPV0002Astronomický proseminář II T. Gráfz 0/2/02 2-
FU:FYBAF0007Extragalaktická astrofyzika J. Scheez 3/0/04 6-
FU:FYBPV0009Základy oboru dokumentární tvorba P. Jančárekz 0/2/03 4-
FU:FYBPV0007Kritické myšlení a vědecká metoda M. Petrásekz 0/2/02 3-
FU:FYBPV0008Fyzika, filosofie a umění Z. Stuchlíkz 0/1/02 4-
FU:FYBPV0006LaTeX J. Hladíkz 1/2/03 4-
FU:FYBPV0010Experimentální fotografie a astrofotografie H. Kučákováz 0/2/03 6-
FU:FYBPV0011Komunikace přírodních věd T. Gráfz 2/1/04 2-
FU:FYBPV0012Dálkový průzkum vesmíru T. Gráfz 2/1/04 5-
29 kreditů