Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století. Slavica Wratislavensia. 2023, neuveden, č. 177, s. 169-179. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.177.15.

  2022

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste. In Mieczysław Balowski. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur, 2022. s. 213-226. ISBN 978-83-63090-45-6.

  2021

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 2021, roč. 57, č. 33, s. 192-213, 296 s. ISSN 2787-9194.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2021, roč. 33, June 2021, s. 192-213. ISSN 2787-9186.

  2020

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Divadlo v české kultuře. Opava: FPF SLU, 2020. 71 s.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. 2020. vyd. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.

  2019

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Chvála pedagogickému bláznovství. Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2019, XXX, č. 3, s. 31, 32, 2 s. ISSN 1211-8001.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století. In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 95-102, 354 s. ISBN 978-80-7599-090-7.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Zlatý věk české divadelní kritiky. In Karla Hofmannová. Konference o kritice. Sborník 2018. 1. vyd. Brno: Syndikát novinářů jižní Moravy, 2019. s. 29-32, 58 s. ISBN 978-80-270-5824-2.

  2018

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Dobrodružství (čapkovské) dramaturgie. In Festival Boskovice 2018. Boskovice: Festival Boskovice 2018, 2018.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. František Langer píše o divadle. In Tomáš Kubíček, Jan Wiendl. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky(Periodický tisk první republiky) (sborník z konference). první. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. s. 187-198. ISBN 978-80-7051-267-8.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Nebeský návštěvník Františka Langera. In Mezinárodní literárně-historická konference Obraz cizince v literatuře. 2018.
  4. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. První edice z díla Josefa Kodíčka. Česká literatura. Praha: ÚČL AVČR, 2018, roč. 2018, 1/2018, s. 113-118. ISSN 0009-0468.

  2017

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Stodesetiletá Pastorkyňa v dnešní obci. In Steinmetz, Karel - Kozel, David. Janáčkiana 2016. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2017. s. 57-61. ISBN 978-80-7464-920-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 09:26