Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠKRABAL, Jaroslav, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ a Ingrid MAJEROVÁ. Impacts of GDP per Capita According to PPS and Health Care Expenditure on Basic Indicators in C5 Countries. In BEVANDA Vuk. EMAN 2023 – Economics & Management: How to Cope with Disrupted Times. Conference proceedings. Belgrade: UdEkoM Balkan, 2023. s. 27-34. ISBN 978-86-80194-69-1. doi:10.31410/EMAN.2023.
  2. NEVIMA, Jan, Kamila TUREČKOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Ingrid MAJEROVÁ a KOLEKTIV. SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech. Praha: Professional Publishing, 2023. 151 s. ISBN 978-80-88260-62-2.

  2022

  1. ABDRAZAKOVA, Ainur, Ingrid MAJEROVÁ a Nurlan ABDILDIN. Digital Agriculture: Challenges and Prospects in Kazakhstan. Silesian University: Silesian University in Opava, 2022. s. 1-15, 16 s. ISBN 978-80-7510-527-1.
  2. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Radim DOLÁK, Tomáš PRAŽÁK, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ a Marian LEBIEDZIK. Finanční stabilita municipalit Moravskoslezského kraje. In Polsko-czeska współpracatransgraniczna w świetle wyzwańpandemicznych i postpandemicznych. Cieszyn: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, 2022. s. 97-113. svazek VIII. ISBN 978-83-66055-26-1. doi:10.34916/tc.2022.08.
  3. MAJEROVÁ, Ingrid, Pavel MICHNA, Marian LEBIEDZIK, Jan NEVIMA a Kamila TUREČKOVÁ. Implementation of a navigation system: Economic verification in a local hospital. PLOS ONE. 2022, roč. 2022, č. 17, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1007/978-3-031-10592-0_11.
  4. MAJEROVÁ, Ingrid, Radim DOLÁK a Martin MURYS. Smart Solution for a Smart City: Using Open Source Maps in Municipal Waste Management. Lecture Notes in Computer Science. 2022, roč. 2022, č. 13382, s. 125-140. ISSN 0302-9743. doi:10.1007/978-3-031-10592-0_11.
  5. MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Světová ekonomika. 2022.
  6. MAJEROVÁ, Ingrid. Vývoj příhraničních regionů Česka, Polska a Slovenska v kontextu Indexu lidského rozvoje. In Dančo. Conference proceedings International Relations 2022: Current issues of world economy and politics. Bratislava: Ekonóm, 2022. s. 368-384. ISBN 978-80-225-5034-5.

  2021

  1. MAJEROVÁ, Ingrid a Ainur ABDRAZAKOVA. A Bibliometric Mapping of Cost-Benefit Analysis-Three Decades of Studies. ECONOMIES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 3, s. 1-29. ISSN 2227-7099. doi:10.3390/economies9030110.

  2020

  1. MAJEROVÁ, Ingrid a Ainur ABDRAZAKOVA. BIBLIOMETRIC MAPPING ON SMART CONCEPT RESEARCH. Bratislava: Ekonóm, 2020. s. 442-450. ISBN 978-80-225-4786-4.
  2. MAJEROVÁ, Ingrid a Wu FEIJIE. Competitiveness Convergence of the Selected Central European Countries and China in New Millennium. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. s. 571-579. ISBN 978-80-248-4455-8.
  3. MAJEROVÁ, Ingrid a Tomáš PRAŽÁK. The Impact of Crises on the Relationship between Stock Market Development and Macroeconomic Variables: Evidence from Hong Kong and Singapore. Forum Scientiae Oeconomia. 2020, roč. 8, č. 4, s. 27-41, 21 s. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL8_NO4_2.
  4. MAJEROVÁ, Ingrid, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK a Dominik VYMĚTAL. Vývoj webové aplikace pro zjištění finančního zdraví municipalit Moravskoslezského kraje. Scientia et Societas. 2020, roč. 2, XVI, s. 17-30. ISSN 1801-7118.

  2019

  1. MAJEROVÁ, Ingrid a Jan NEVIMA. Development of Socioeconomic Diversity in Regions of Visegrad Group Plus Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019, roč. 67, č. 4, s. 947-956. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967040947.
  2. MAJEROVÁ, Ingrid. E-Government as a Smart Solution for Public Administration: A Case of Visegrad Group. Balkans JETSS. Belgrade, Republic of Serbia: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 115-123. ISSN 2620-164X. doi:10.31410/Balkans.JETSS.2019.2.2.115-123.
  3. MAJEROVÁ, Ingrid. Impact of Selected Socio-economic Indicators on Health Personnel in Countries of Visegrad Group Plus. Review of Economic Perspectives Národohospodárský obzor. De Gruyter, 2019, roč. 19, č. 1, s. 3-22. ISSN 1804-1663. doi:10.2478/revecp-2019-0001.
  4. MAJEROVÁ, Ingrid. Konkurenceschopnost vybraných ekonomik Střední Evropy. Ostrava: Sokrates, 2019. 106 s. Monografie. ISBN 978-80-86572-83-3.
  5. MAJEROVÁ, Ingrid. The Similarity of Competitiveness Indicators and their Dynamization in Selected Central European Countries. In V. Nálepová. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 2019. s. 359-374. ISBN 978-80-87291-25-2.

  2018

  1. MAJEROVÁ, Ingrid a Marian LEBIEDZIK. Hodnocení bonity obcí a její ukazatele. In Vybrané kapitoly z veřejné správy a regionálního rozvoje. Praha: Professional Publishing, 2018. s. 73-85. ISBN 9788088260196.
  2. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Radim DOLÁK, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. Issue of Public Administration in the EU Countries: a Case of Covering Commintments of Municipalitiesin the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-24842295.
  3. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. The Problem of Municipal Indebtedness: a Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-248-4229-5.
  4. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Ingrid MAJEROVÁ a Irena SZAROWSKÁ. Transparency in The Municipality Spending:Financial Health Index. In EUFIRE 2018. Iasi: Editua Universitari Alexandru Ioan Cuza, 2018. s. 177-190, 13 s. ISBN 978-606-714-492-5.

  2017

  1. MAJEROVÁ, Ingrid, Jan NEVIMA, Šárka PINDOROVÁ, Zuzana NENIČKOVÁ, Eva KOTLÁNOVÁ, Karin GAJDOVÁ, Kamila TUREČKOVÁ, Tomáš VERNER a Danuta DUDA. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries. Praha: Professional Publishing, 2017. 164 s. ISBN 978-80-88260-01-1.
  2. MAJEROVÁ, Ingrid a Šárka PINDOROVÁ. Competitiveness of Visegrad Group Plus Countries: The IMD Approach. In Conference proceedings International Relations 2017 Current issues of world economy and politics. Bratislava: Publishing Ekonóm, 2017. s. 722-731. ISBN 9788022544887.
  3. MAJEROVÁ, Ingrid a Šárka PINDOROVÁ. MARCOECONOMIC COMPETITIVENESS: THE NON-MEASURABLE INDICATORS IN THE VISEGRAD GROUP PLUS COUNTRIES. In Proceedings of XVth International Scientific Conference. Ostrava: VSB-Technical University Ostrava, Faculty of Economics, 2017. s. 135-146, 11 s. ISBN 9788024841557.
  4. MAJEROVÁ, Ingrid a Jan NEVIMA. The measurement of human development using the Ward method of cluster analysis. Journal of International Studies. 2017, roč. 10, č. 2, s. 239-257. ISSN 2071-8330.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 09:13