Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. CHROBÁK, Jakub. Literatura jako specifický a nenahraditelný způsob poznání. Slezská univerzita v Opavě, 2021.
 2. CHROBÁK, Jakub. Meditace na podsíňku. 1. vyd. Ostrava: Radio Les, 2021.
 3. CHROBÁK, Jakub. Nuda jako fenomén i hrozba. In Zuzana Bariakové; Eva Pršová. Nuda a ĺahostajnosť ako prejavy úzkosti. Filozofické a literárně reflexie. Banská Bystrica: Laputa, o.z., UMB v Banské Bystrici., 2021. s. 188-211. ISBN 978-80-99944-49-8.
 4. CHROBÁK, Jakub. V krvavinách. Bystřička: Klenov, 2021. ISBN 978-80-908127-2-7.
 5. CHROBÁK, Jakub. Zelený kostkovaný sešit, Klavír. Dvě povídky. ČRo Osrava, 2021.
 6. 2020

 7. CHROBÁK, Jakub. JAROSLAV ERIK FRIČ: NEOCEŇOVANÝ A NEDOCENĚNÝ BÁSNÍK. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020, roč. 12, 3 - Suplementa, s. 120-136. ISSN 1803-876X.
 8. CHROBÁK, Jakub. Literární kritika dnes (s přihlédnutím k minulosti). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020, roč. 12, 3-Suplementa, s. 10-28. ISSN 1803-876X.
 9. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO a Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
 10. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Irena KOCÍ, Ĺudovít LABÍK, Jana BÉBAROVÁ, Barbora HRÍNOVÁ, Jakub CHROBÁK, Petr MINAŘÍK, Iveta NOVOTNÁ, František HORVÁT, Miloslav KLÍMA, Mikuláš ODEHNAL, Marek JÍCHA, Tomáš HOLETZ a Eva UČŇOVÁ. Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 168 s. první svazek. ISBN 978-80-7510-445-8.
 11. 2018

 12. CHROBÁK, Jakub. Hry bez oceňovaného dramatika : aneb Návrat do světa divadla. In MACHALA, Lubomír, Tomáš FRANTA, Valér MIKULA. Cenová bilance 2016 (cs): nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 159-176. ISBN 978-80-244-5338-5.
 13. CHROBÁK, Jakub. Kdo co je dnes poezie : nad ročenkami Nejlepší české básně. In MACHALA, Lubomír, Aneta DAMBORSKÁ, Lenka SLÁDKOVÁ. Cenová bilance 2015: nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 40-51. ISBN 978-80-244-5337-8.
 14. CHROBÁK, Jakub. Nadávka, expresivita a ironie v kratších prózách Vítězslava Hálka. In TICHÝ, Martin, Jakub SICHÁLEK. Mezi kritikou a poezíí: Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. 2018. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 83-93. ISBN 978-80-7510-314-7.
 15. CHROBÁK, Jakub, Pavla BERGMANNOVÁ, Miloslav KLÍMA, Jan GOGOLA ML., Tomáš KEPKA, Ĺudovít LABÍK, Bedřich LUDVÍK, Andrea HANÁČKOVÁ, Iveta NOVOTNÁ, Tereza REKOVÁ a Alena BLAŽEJOVSKÁ. Proměny dramaturgie 2: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 116 s. ISBN 978-80-7510-321-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 15:57