Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. SAMEC, Pavel, Petra RYCHTECKA, Miroslav ZEMAN a Miloš ZAPLETAL. Environmental Effects among Differently Located and Fertile Sites on Forest Basal-Area Increment in Temperate Zone. FORESTS. 2022, roč. 13, č. 4, s. "588-1"-"588-24", 24 s. ISSN 1999-4907. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/f13040588.
  2. ZAPLETAL, Miloš, Pavel CUDLIN, Chiranjeewee KHADKA, Kamil KRUMAL, Pavel MIKUSKA, Hana CIGANKOVA a Martin POLASEK. Characteristics and Sources of PAHs, Hopanes, and Elements in PM10 Aerosol in Tulsipur and Charikot (Nepal). WATER AIR AND SOIL POLLUTION. 2022, roč. 233, č. 12, s. "486-1"-"486-21", 21 s. ISSN 0049-6979. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11270-022-05953-7.
  3. KASPAR, Vit, Miloš ZAPLETAL, Pavel SAMEC, Jan KOMAREK, Jiri BILEK a Stanislav JURAN. Unmanned aerial systems for modelling air pollution removal by urban greenery. URBAN FORESTRY & URBAN GREENING. 2022, roč. 78, December, s. "127757-1"-"127757-12", 12 s. ISSN 1618-8667. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127757.

  2021

  1. PECHANEC, Vilém, Ondřej CUDLÍN, Miloš ZAPLETAL, Jan PURKYT, Lenka ŠTĚRBOVÁ, Karel CHOBOT, Elvis TANGWA, Renata VČELÁKOVÁ, Marcela PROKOPOVÁ a Pavel CUDLÍN. Assessing habitat vulnerability and loss of naturalness: Applying the GLOBIO3 model in the Czech Republic. Sustainability. 2021, roč. 13, č. 10, s. "5355-1"-"5355-18", 18 s. ISSN 2071-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/su13105355.
  2. ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ a Jan HLADÍK. Kvantifikace záchytu ozonu městskou vegetací. Online. In Ochrana ovzdušia 2021. Bratislava, Slovenská republika: Kongres STUDIO, spol. s r. o., 2021, s. 100-106. ISBN 978-80-89565-50-4.
  3. HOVORKA, Jan, Miloš ZAPLETAL, Jan HLADÍK a Stanislav JURÁŇ. Metodika experimentálního stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu. 2021.
  4. POLÁŠEK, Martin a Miloš ZAPLETAL. Monitorování látek znečišťujících ovzduší v oblasti pevnostních objektů Slezského zemského muzea. Fórum pro konzervátory-restaurátory. 2021, roč. 2021, č. 1, s. 150-155. ISSN 1805-0050.
  5. ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Pavel SAMEC, Jiří BÍLEK, Karel DOLEŽAL, Pavlína VÍCHOVÁ, Tomáš BALCAR, Gabriela KALUŽOVÁ, Stanislav JURÁŇ, Jan HLADÍK, Pavel BUČEK, Alexanr MARTAUS, Veronika BLAHŮŠKOVÁ, Martina VRÁBLOVÁ a Petr MARŠOLEK. Zelená infrastruktura a její vliv na kvalitu ovzduší. Metodika výsadby zeleně v urbánním prostředí s ohledem na záchyt polutantů. Ostrava: Statutární město Ostrava, Odbor strategického rozvoje, 2021, 102 s. ISBN 978-80-88399-03-2.

  2020

  1. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL a Matěj HORÁČEK. Forest Transformation Urgency for Topsoil Diversity Optimization during Environmental Change. Journal of Landscape Ecology. 2020, roč. 13, č. 3, s. 79-106. ISSN 1805-4196. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jlecol-2020-0018.
  2. ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ a Jan HLADÍK. Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku. In Mačala, Jozef; Buryan, Petr; Burda, Cyril; Carach, Viliam; Dědič, Kurt; Fischerová, Gabriela; Jedlička, Jiří; Kocunová, Zuzana; Ladomerský, Juraj; Lukáčková, Blanka; Malichár, Pavol; Motaj, Martin; Szemesová, Janka; Šoltés, Jozef. Ochrana ovzdušia 2020. Bratislava, Slovenská republika: Kongres STUDIO, spol. s r. o., 2020, s. 70-78. ISBN 978-80-89565-45-0.
  3. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL, Petr LUKES a Pavel ROTTER. Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage. Environmental Pollution. 2020, roč. 265, October, s. "114352-1"-"114352-11", 11 s. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114352.
  4. SAMEC, Pavel, Petra RYCHTECKÁ, Romana KUDĚLKOVÁ, Miloš ZAPLETAL, Radek BARVÍŘ, Vít VOŽENÍLEK a Alena VONDRÁKOVÁ. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5857-1.

  2019

  1. ZAPLETAL, Miloš a Pavel MIKUŠKA. Ammonia emissions and dry deposition in the vicinity of dairy farms. Atmósfera. 2019, roč. 32, č. 4, s. 337-350. ISSN 0187-6236. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.20937/ATM.2019.32.04.06.
  2. ZAPLETAL, Miloš. Ochrana ovzduší: Distanční studijní text. 1. vyd. 2019, 115 s.
  3. ZAPLETAL, Miloš a Ivan MURIN. Úloha ekomuzea v ochraně přírodního dědictví. In Eva Kuminková. Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019, s. 45-52. ISBN 978-80-87210-72-7.
  4. POLÁŠEK, Martin a Miloš ZAPLETAL. Základní východiska metodiky monitorování látek znečišťujících ovzduší na sbírkové předměty uložené v pevnostních objektech z 2. světové války. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. 2019, roč. 68, č. 3, s. 269-279. ISSN 1211-3131.

  2018

  1. ZAPLETAL, Miloš, Stanislav JURÁŇ, Václav KRPEŠ, Karel MICHNA, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ a Pavel CUDLÍN. Effect of Ozone Flux on Selected Structural and Antioxidant Characteristics of a Mountain Norway Spruce Forest. Baltic Forestry. 2018, roč. 24, č. 2, s. 261-267. ISSN 1392-1355.
  2. JURÁŇ, Stanislav, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ, Pavel CUDLÍN, Miloš ZAPLETAL, Ladislav ŠIGUT, John GRACE a Otmar URBAN. Prediction of ozone effects on net ecosystem production of Norway spruce forest. iForest. 2018, roč. 11, December, s. 743-750. ISSN 1971-7458. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3832/ifor2805-011.

  2017

  1. SAMEC, Pavel, Jan CAHA, Miloš ZAPLETAL, Pavel TUČEK, Pavel CUDLÍN a Miloš KUČERA. Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study. Science of the Total Environment. 2017, roč. 599-600, December, s. 899-909. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.023.
  2. ZAPLETAL, Miloš a Filip DVOŘÁK. Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova v Opavě. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2017, roč. 66, 1-2, s. 73-83. ISSN 1211-3131.
  3. NOVOTNÝ, Radek, Václav BURIÁNEK, Vít ŠRÁMEK, Iva HŮNOVÁ, Irena SKOŘEPOVÁ, Miloš ZAPLETAL a Bohumír LOMSKÝ. Nitrogen deposition and its impact on forest ecosystems in the Czech Republic - change in soil chemistry and ground vegetation. iForest. 2017, roč. 10, February, s. 48-54. ISSN 1971-7458. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3832/ifor1847-009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 5. 2024 08:56