Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HOVORKA, Jan, Miloš ZAPLETAL, Jan HLADÍK a Juráň STANISLAV. Metodika experimentálního stanovení emisní mohutnosti vybraných zdrojů aerosolu. 2021.
 2. 2020

 3. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL a Matěj HORÁČEK. Forest Transformation Urgency for Topsoil Diversity Optimization during Environmental Change. Journal of Landscape Ecology. 2020, roč. 13, č. 3, s. 79-106. ISSN 1805-4196. doi:10.2478/jlecol-2020-0018.
 4. ZAPLETAL, Miloš, Vít KAŠPAR, Jiří BÍLEK, Pavel SAMEC, Pavlína VÍCHOVÁ, Stanislav JURÁŇ a Jan HLADÍK. Modelování záchytu emisí látek znečišťujících ovzduší stávající a navrhovanou vegetací v okolí průmyslového podniku. In Mačala, Jozef; Buryan, Petr; Burda, Cyril; Carach, Viliam; Dědič, Kurt; Fischerová, Gabriela; Jedlička, Jiří; Kocunová, Zuzana; Ladomerský, Juraj; Lukáčková, Blanka; Malichár, Pavol; Motaj, Martin; Szemesová, Janka; Šoltés, Jozef. Ochrana ovzdušia 2020. Bratislava, Slovenská republika: Kongres STUDIO, spol. s r. o., 2020. s. 70-78. ISBN 978-80-89565-45-0.
 5. SAMEC, Pavel, Miloš ZAPLETAL, Petr LUKES a Pavel ROTTER. Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) damage. Environmental Pollution. 2020, roč. 265, October, s. "114352-1"-"114352-11", 11 s. ISSN 0269-7491. doi:10.1016/j.envpol.2020.114352.
 6. SAMEC, Pavel, Petra RYCHTECKÁ, Romana KUDĚLKOVÁ, Miloš ZAPLETAL, Radek BARVÍŘ, Vít VOŽENÍLEK a Alena VONDRÁKOVÁ. Trvalé abiotické predispozice chřadnutí lesů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5857-1.
 7. 2019

 8. ZAPLETAL, Miloš a Pavel MIKUŠKA. Ammonia emissions and dry deposition in the vicinity of dairy farms. Atmósfera. 2019, roč. 32, č. 4, s. 337-350. ISSN 0187-6236. doi:10.20937/ATM.2019.32.04.06.
 9. ZAPLETAL, Miloš. Ochrana ovzduší: Distanční studijní text. 1. vyd. 2019. 115 s.
 10. ZAPLETAL, Miloš a Ivan MURIN. Úloha ekomuzea v ochraně přírodního dědictví. In Eva Kuminková. Muzea v přírodě: jedinečná cesta muzejnictví. Rožnov pod Radhoštěm: Národní muzeum v přírodě, 2019. s. 45-52. ISBN 978-80-87210-72-7.
 11. POLÁŠEK, Martin a Miloš ZAPLETAL. Základní východiska metodiky monitorování látek znečišťujících ovzduší na sbírkové předměty uložené v pevnostních objektech z 2. světové války. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, Vědy historické. 2019, roč. 68, č. 3, s. 269-279. ISSN 1211-3131.
 12. 2018

 13. ZAPLETAL, Miloš, Stanislav JURÁŇ, Václav KRPEŠ, Karel MICHNA, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ a Pavel CUDLÍN. Effect of Ozone Flux on Selected Structural and Antioxidant Characteristics of a Mountain Norway Spruce Forest. Baltic Forestry. 2018, roč. 24, č. 2, s. 261-267. ISSN 1392-1355.
 14. JURÁŇ, Stanislav, Magda EDWARDS-JONÁŠOVÁ, Pavel CUDLÍN, Miloš ZAPLETAL, Ladislav ŠIGUT, John GRACE a Otmar URBAN. Prediction of ozone effects on net ecosystem production of Norway spruce forest. iForest. 2018, roč. 11, December, s. 743-750. ISSN 1971-7458. doi:10.3832/ifor2805-011.
 15. 2017

 16. SAMEC, Pavel, Jan CAHA, Miloš ZAPLETAL, Pavel TUČEK, Pavel CUDLÍN a Miloš KUČERA. Discrimination between acute and chronic decline of Central European forests using map algebra of the growth condition and forest biomass fuzzy sets: A case study. Science of the Total Environment. 2017, roč. 599-600, December, s. 899-909. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.023.
 17. ZAPLETAL, Miloš a Filip DVOŘÁK. Mapování zátěže znečištěným ovzduším na vybrané objekty městského hřbitova v Opavě. Časopis Slezského zemského muzea, série B. 2017, roč. 66, 1-2, s. 73-83. ISSN 1211-3131.
 18. NOVOTNÝ, Radek, Václav BURIÁNEK, Vít ŠRÁMEK, Iva HŮNOVÁ, Irena SKOŘEPOVÁ, Miloš ZAPLETAL a Bohumír LOMSKÝ. Nitrogen deposition and its impact on forest ecosystems in the Czech Republic - change in soil chemistry and ground vegetation. iForest. 2017, roč. 10, February, s. 48-54. ISSN 1971-7458. doi:10.3832/ifor1847-009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 18:44