Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K některým hojně užívaným výrazům v češtině. In XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD. 2022.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Komfortní zóna současného vyjadřování. In Konference Sociolekty v různých sférách komunikace. 2022.
  3. SCHNEIDEROVÁ, Soňa, Radka HOLANOVÁ, Tomáš KLINKA, Martin BÍLEK, Rábová KLABÍKOVÁ, Lucie HLAVÁČOVÁ, Barbora HOLUBOVÁ a Vychopňová SUKOVÁ. Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi. Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, 2022. 104 s. ISBN 978-80-7603-302-3.
  4. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Olga Müllerová: Dialog a mluvená čeština: výbor z textů. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2022, roč. 59, 3,4, s. 105-107. ISSN 1212-5326.

  2020

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi. In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7.

  2019

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, roč. 56, 3-4, s. 114-118. ISSN 1212-5326.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, roč. 11, č. 2, s. 182-198. ISSN 1803-876X.

  2018

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Uvozovky v současném publicistickém textu. In Ondřej Bláha. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 259-270. ISBN 978-80-244-5465-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 08:50